tiistaina, joulukuuta 11, 2007

Panostusta sosiaali- ja terveystoimeen

Kunnanhallitus käsitteli eilen illalla budjettia. Aihe kirvoitti vilkkaan keskustelun ja muutamia äänestyksiä. Lopputuloksena oli, että sosiaali- ja terveystoimi sai 61.000 euroa lisärahaa, joka lautakunnan tulee käyttää palvelusetelikokeiluun, yöpartiotoimintaan ja Perälän ryhmäperhepäivähoitotoiminnan aloittamiseen. Palveluseteleillä pyritään turvaamaan vanhusten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Samaa tarkoitusta palvelee myös yöpartiotoiminta. Partio kävisi yöaikaan kunnan palvelukodeissa sekä hälytyksen tullessa myöskin yksin asuvien vanhusten luona.

Hallitus halusi myös vauhdittaa neuvolan, vanhusten avopalvelukeskuksen ja dementiakodin rakentamista. Niinpä valtuustolle esitetään, että hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen varataan ensi vuodelle 500.000 euroa ja sitä seuraavalle vuodelle 2.900.000 euroa.

Sen sijaan toisen kotipalveluauton hankkimista kunnanhallitus ei pitänyt tarpeellisena. Hallitus katsoo, että kuljetuksissa on tarkoituksenmukaisempaa käyttää yksityisiä palveluja.

Hallintosääntöä käsitellessään hallitus päätti esittää, että jatkossa vesi-, viemäri- ja kaukolämpötaksoista päättäisi valtuusto. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan päätösvalta näissä asioissa on kunnanhallituksella.

Valtuusto sanoo painavan sanansa näihin asioihin tiistaina 18.12.

Ei kommentteja: