torstaina, marraskuuta 01, 2018

TeakillaTäällä sitä nyt ollaan. Virallisesti ensimmäistä päivää. Lainaan virallista tiedotetta: "

Teuvan kunnan hallinto ja asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste) avasivat ovensa asiakkaille 1.11.2018 klo 9.00 alkaen Teakin tiloissa osoitteessa Rasintie 1 A. Palvelut ovat nyt saman katon alla yhdyskuntarakenteen toimistojen kanssa.

Asiointipisteestä löytyy kunnan, Kelan ja oikeusaputoimiston palveluita sekä TE-toimiston asiakaspääte. Aukioloaikoihin ei ole tullut muutoksia eli ne ovat ma-to klo 9 -15, pe klo 9-14.

Asiointipiste löytyy Teakin pääaulasta. Aukioloaikojen ulkopuolella postia ja hakemuksia voi jättää pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Avoimet ovet pidetään lähiviikkojen aikana jouluglögien merkeissä."

perjantaina, syyskuuta 28, 2018

Työttömyys laskussa

Elokuussa Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli 5.707 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta työttömien määrä oli laskenut 1.477 henkilöllä eli 20,6 prosentilla. Työttömyysaste oli 6,6 %.

Teuvalla työttömyysaste oli 5,8 %. Työttömiä työnhakijoita oli 126. Vuotta aiemmin Teuvalla oli 171 työtöntä. Vuodessa työttömien määrä on siis laskenut peräti 26 %.

Kehitys on ollut nopeaa, ja kehityksen suunta on ollut sama kaikkialla Suomessa. Edelleen kuitenkin puhutaan suurista luvuista, jos Etelä-Pohjanmaalla on enemmän työttömiä kuin Teuvalla asukkaita.

torstaina, syyskuuta 27, 2018

Lava

Eilen opeteltiin porukalla lapsivaikutusten arviointia. Koolla oli valtuutettuja hyvä joukko sekä päätöksiä valmistelevia virkamiehiä. Asiassa meitä auttoivat ja johdattelivat projektipäällikkö Kati Honkanen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Auli Romppainen Etelä-Pohjanmaan LAPE:sta.

Liikkeelle lähdettiin lasten oikeuksista, jotka on määritelty YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, jonka Suomi on ottanut osaksi lainsäädäntöään vuonna 1991. Sieltä nousevat neljä yleisperiaatetta: yhdenvertaisuus, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä,

- miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa yhteiskunnallisissa toimenpiteissä ja päätöksissä,

- millaisia vaikutuksia päätökset lapsille aiheuttavat ja

- millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on päätöksenteon taustalla.

Lapsivaikutusten arvioiti ei ole yhtä kuin lasten osallisuus, mutta lasten osallistuminen arviointiin ja lasten näkökulmien selvittäminen on yksi tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia. Ei voida olettaa, että aikuiset pystyvät yksin arvioimaan lapsiin kohdistuvia vaikutuksia eikä myöskään että lapset pystyvät yksin arvioimaan lapsen oikeuksien toteutumista. Molempia tarvitaan.

Saimme siis oppia lapsien oikeuksista, lapsivaikutusten arvioinnista sekä taustalla olevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä. Kuulimme kokemuksia jo toteutetuista arvioinneista. Mietimme, minkätyyppisissä asioissa arviointi olisi perusteltua tehdä. Jatkamme 10.10. työstämällä Teuvalle sopivaa menettelytapaa arviointien tekemiseen.

tiistaina, syyskuuta 25, 2018

Hyviä kokemuksia aurinkoenergiasta

Viime keväänä Teuvan yhtenäiskoulun katolle asennetuista aurinkopaneeleista on saatu hyviä kokemuksia. Sähkön tuotto on ollut arvioitua suurempaa. Toki olihan kesäkin poikkeuksellisen aurinkoinen, mutta sekin huomioiden tulokset ovat rohkaisevia.  Yhtenäiskoululla aurinkovoimalla tuotettu sähkö on myös pystytty täysimittaisesti hyödyntämään - mm. talon ilmanvaihto tarvitsee luonnollisesti käyttövoimaa läpi vuoden. Omista ja vähän muidenkin toimijoiden kokemuksista innostuneina haluamme lisätä oman aurinkosähkön tuotantoa. Jo ensi vuoden talousarvioon valmistelemme jatkotoimia.

Talousarvion kehys vuodelle 2019

Maanantaina kunnanhallitus hyväksyi ohjeet ensi vuoden talousarvion laatimiselle. Valtionosuudet ennakkotietojen mukaan pienenevät ensi vuonna 0,4 miljoonaa euroa. Verotuloihin sen sijaan on tämän vuoden notkahduksen jälkeen odotettavissa kasvua. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kasvu olisi jopa 1,2 miljoonaa euroa. Tähän on syytä suhtautua hieman varauksellisesti.

Palkkauskustannukset nousevat voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaan 2,2 %. Käyttötalousmenoille kunnanhallitus asetti tiukan raamin - 2 % kuluvan vuoden tasosta. Lisäksi tulee toteuttaa säästösuunnitelman mukaiset menovähennykset.

Näillä eväillä tavoitellaan 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäistä talousarviota.. Investointitaso pidetään toistaiseiseksi mahdollisimman alhaisena. Tärkein investointihanke on Sipilän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus.

Kaksi kolmannesta

Kunnanhallitus käsitteli eilen kunnan talouden osavuosikatsausta sekä Valtiovarainministeriölle annettavaa raporttia säästöjen toteutumisesta kuluvana vuonna. Osavuosikatsaukset tehdään kolmannesvuosittain, joten nyt oli käsittelyssä toteuma elokuun lopun tilanteen mukaan.

Nykyarvio tämän vuoden lopullisesta taloudellisesta tuloksesta on aavistuksen verran pakkasen puolella, kuitenkin lähellä nollatulosta. Tänä vuonna sote-menot ovat Teuvan osalta pysyneet aika hyvin suunnitelluissa luvuissa, mutta loppuvuosi voi tuoda yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Suurin haaste on notkahtaneet verotulot, joka on valtakunnallinen ilmiö. Teuvan osalta kuoppa on n. 0,6 miljoonan euron suuruinen.

Säästötoimien osalta näyttäisi siltä, että olemme kuluvan vuoden tavoitteesta n. 0,2 miljoonaa jäljessä. Suurimmat haasteet ovat kiinteistösuunnitelman toteuttamisen kohdalla.

Kunnan omistamissa yhtiöissä Teakin tulos näyttäisi puolestaan muodostuvan suunniteltua paremmaksi. Kunnan laskelmissahan oli varauduttu Teakin tappiolliseen tulokseen, ja nyt näyttäisi siltä, että pääsemme lähelle nollatulosta sielläkin.

tiistaina, syyskuuta 11, 2018

Työmatkaliikenteestä

Vuonna 2015 yhteensä 55 teuvalaista kävi töissä Seinäjoella. Siis täysi linja-autollinen. No, kaikille ei tietenkään matka olisi yhteinen työpaikan tarkemman sijainnin ja työaikojen vuoksi. Vaan löytyisikö pikkubussillinen? Julkisia kulkuvälineitähän olisi hyvä suosia.

No, jos huomenaamulla olisi Teuvalta menossa töihin Seinäjoen keskustaan, ja työnantaja edellyttäisi, että sorvin ääressä pitää olla klo 8 - miten se onnistuisi? Jos lähtee Teuvalta klo 5.05 lähtevällä linja-autolla, on perillä klo 6.30. Jos työnantaja joustaa, ja voit vähän soveltaa liukumaa, voit lähteä klo 6.05 lähtevällä bussilla. Se on Seinäjoen matkakeskuksessa klo 8.15.

Jos työpäivä päättyisi klo 16, lähtisi kyyti jo klo 16.10. Olisit Teuvalla klo 18.30. Aika pitkä tulisi työpäivästä matkoineen. Jos et ehtisi klo 16.10 bussiin, seuraava lähtisi vasta klo 19.30, ja Teuvalla olisit vasta klo 20.55.

Tuttuja juttuja varmaankin Seinäjoen ja Teuvan väliä matkustaville. Mutta olisiko mahdollista saada aikaan toimivaa julkista työmatkaliikennettä kantatie 67:lle?

keskiviikkona, elokuuta 08, 2018

Kolme aloitetta

Kesäkuun valtuustossa saimme valmisteltavaksi kolme aloitetta. Ensi maanantain kunnanhallitus ottaa niihin kantaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki aloitteen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta. Aloitettaan he perustelivat mm. seuraavasti: "Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen rajoittaa perheiden valinnanvapautta varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Perheet osaavat itse parhaiten arvioida, mikä varhaiskasvatuksen muoto ja pituus perheen elämäntilanteeseen sopii. Kaikille perheille on taattava elämäntilanteesta riippumaton kokopäiväinen varhaiskasvatus." Edelleen aloitteessa korostetaan, että päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista.

Esitykseni hallitukselle on, että varhaiskasvatuspalvelut selvittää aloitteen toteuttamisen kustannukset ja vaikutukset.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esitti aloitteessaan kuntakohtaisen vaikutusarvion tekemistä sote- ja maakuntauudistuksesta kunnan talouteen. Aloitteen mukaan tulisi selvittää vaikutukset kunnan peruspääomaan, rahoituslaskelmaan ja taseeseen. Vaikutuksia on syytä peilata myös kriisikuntamenettelyyn.  Aloitteen mukaan vaikutusarvio tulisi laatia seuraavaa osavuosikatsausta tai viimeistään ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

Koska sote-uudistus on jälleen ainakin viivästymässä vuodella, esitän hallitukselle, että vaikutusarvio tehtäisiin vasta vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Valtuutettu Irja Harjula toi valtuustolle tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston tekemän aloitteen penkkien lisäämisestä Teuvan keskustaan. Penkkien sijoittaminen kulkureittien varrelle tukee arkiliikuntaa. Arkiliikunta pitää yllä lihaskuntoa, sosiaalisia suhteita ja henkistä jaksamista. Sijoituspaikkoja voisivat olla tori, Otto Syreenin -talo, Nuorisoseura, vanha hammashoitola, terveyskeskus, matkakeskus.

Esitän hallitukselle, että penkkejä tehdään vuoden 2019 aikana määrärahojen puitteissa.

maanantaina, elokuuta 06, 2018

Päätöksenteon ja johtamisen pelisäännöt

Syyskauden ensimmäinen kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen eettiset pelisäännöt. Niitä on työstetty esimiesten ja valtuutettujen yhteisessä työpajassa. Työpajan tuotoksista ovat kunnan henkilöstö, valtuutetut ja yhteistyökumppanimme antaneet omat kommenttinsa. Ja tämän aineiston pohjalta pelisäännöt on sitten kirjoitettu nyt käsittelyyn tulevaan muotoon. Kaikki tämä, jotta toimisimme reilummin ja palvelisimme paremmin.

Pelisäännöissä arvomme ja periaatteemme on kuvattu näin:

Olemme avoimia ja rehellisiä.

Päätöksentekomme ja toimintamme on aina avointa ja totuudenmukaista. Ymmärrämme kaikki, mitä olemme tekemässä ja mistä päättämässä.

Toimimme asiakaslähtöisesti.

Toimimme aina kuntalaisten etu ja yhteinen etu edellä. Jokainen asiakas on tärkeä.

Olemme oikeudenmukaisia.

Olemme reiluja ja armollisia toisiamme kohtaan. Tunnustamme virheemme ja annamme kiitosta onnistumisista.

Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

Emme syrji ketään ja kohtelemme toisiamme tasavertaisesti.

Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on edistää hyvää päätöksenteko- ja työkulttuuria. Haluamme olla vastuullinen toimija, jonka johtaminen, päätöksenteko, hallinto ja muu toiminta perustuu yhteisiin arvoihin. Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on tukea arvojen toteutumista arjen tekoina.

Pelisäännöt on tehty helpottamaan erityisesti eettisesti epäselviä tilanteita, joiden ratkaisemiseen pelisäännöt antavat yhden työkalun ja keskustelualustan. Pelisääntöjen mukaisen toiminnan toteutuminen vaatii kaikilta toimijoilta sitoutumista ja arvojen kautta käytävää keskustelua. Tämä edellyttää avointa yhteistyötä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken.