maanantaina, kesäkuuta 15, 2020

Rasismin vastainen työ Teuvan kouluissa

Pyysin koulutoimelta lyhyttä koostetta siitä, miten rasismin vastainen työ näkyy koulun arjessa. Seuraava on suora lainaus koosteesta:

 Opetussuunnitelma ohjaa vahvasti erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa. Kouluissamme suvaitsevaisuus otetaan hyvin vakavasti ja erilaisuuden hyväksymistä sekä siihen tutustumista käsitellään eri oppiaineiden tunneilla. Jokaisen ihmisen hyväksymiseen omana itsenään kiinnitetään erityistä huomiota myös monien teemojen kautta. 

Yhteisöllisyyden vahvistumista tuetaan kouluissamme ottamalla oppilaat ja huoltajat mukaan päätöksentekoon sekä järjestämällä eri luokkatasoille ryhmäyttämispäiviä, joissa yhtenä osa-alueena on erilaisuuden hyväksyntä. Tietyille luokkatasoille suunnitellaan yhdessä nuorisotyöntekijän ja terveydenhoitajan kanssa tunnetaitoryhmä, jossa myös sivutaan erilaisuuden hyväksyntää. Samalla periaatteella kuraattori kokoaa säännöllisesti ryhmiä, joissa käsitellään toisen huomioon ottamista.

Kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi keskustelee aina oppilaan, toisinaan myös huoltajan kanssa, jos on huomattavissa negatiivista suhtautumista muita kohtaan.-Kuraattori seuraa ja tapaa muualta muuttaneita aluksi muutaman kerran ja kyselee koulu- ja kaverikuulumisia. 

Kouluun projektien kautta vierailulle tulleet vaihto-oppilaat sekä maahanmuuttajat on otettu aina hyvillä mielin vastaan ja he ovat löytäneet ystäviä. Rasismia tai kiusaamista taustan takia ei ole ollut.

Teuvalaiset nuoret ovat avoimen kiinnostuneita muualta päin muuttaneista ja hyvästä sopeutumisesta kertoo muualta muuttaneiden hyvät kouluarvosanoja, useita on palkittu stipendeillä ja he ovat olleet hyvin pidettyjä koulukavereiden keskuudessa. Nämä oppilaat ovat toimineet usein myös vastuullisissa tehtävissä.

Vuosittaisessa kodin ja koulun päivässä olemme tehneet yhteistyötä sosiaalisen median tutkijan kanssa. Hän on kertonut oppilaille netin pimeästä puolesta ja siitä miten toista ihmistä pitää kohdella. Samaa teemaa on vahvistanut järjestämämme useat poliisien kouluvierailut. Näissä kohtaamisissa asioita on käsitelty hyvin konkreettisesti ja niiden kautta nuoret ovat saaneet suuntaa oikeisiin toimintatapoihin.”

Arvioimme näitä käytänteitä uuden lukuvuoden alkaessa. Haluamme tehdä parhaamme rasismin ja väkivallan vastaisessa työssä sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.


torstaina, kesäkuuta 11, 2020

Teuvan pahoinpitely

Teuvalaiset ovat järkyttyneitä viime viikonlopun tapahtumista, joissa nuori maahanmuuttaja julmasti pahoinpideltiin. Tapaus on jyrkästi tuomittava. Teuvalla ei ole sijaa eikä tilaa minkäänlaiselle rasismille, oman käden oikeudelle tai ylipäätään väkivallalle. Mitään tämän kaltaista ei Teuvalla ole aiemmin tapahtunut.

Poliisi selvittää asiaa ja saattaa syylliset vastuuseen. Poliisilla menee oma aikansa tapahtumien kulun selvittämisessä. Teon motiivit ja tekoon vaikuttaneet asiat saamme tietää, kun tutkinta valmistuu. Luotan tässä täysin poliisin ammattitaitoon ja oikeudenmukaisuuteen.

torstaina, huhtikuuta 30, 2020

Jos oireita ilmenee...

Korona-aikana lääkärin ja hoitajan vastaanotolla käynnit ovat vähentyneet merkittävästi. Osin tämä johtuu siitä, että kiireettömiä vastaanottoaikoja on vähennetty. Mutta osin syy lienee siinä, että ihmiset eivät rohkene hakeutua vastaanotolle. Vaarana on, että koronaa enemmän aiheutuu ongelmia siitä, että muita sairauksia ei päästä hoitamaan varhaisessa vaiheessa.

Terveysasemamme palvelevat normaalisti. Hengitystieoireista kärsiville on varattu Kauhajoella oma vastaanottotilansa. Alueellamme ei edelleenkään ole todennettuja koronatapauksia.

On tärkeää, että kun sairauden oireita ilmenee, olette yhteydessä terveyskeskukseen. Siellä arvioidaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys.

Oikein hyvää vappua kaikille!

perjantaina, huhtikuuta 17, 2020

Koitetaan jaksaa

On käynyt selväksi, että koronan välttely on kestävyyslaji. Rajoitustoimet ovat olleet voimassa viikkoja, ja alkaa esiintyä niihin väsymistä. Epidemia ei ole levinnyt Suomessa eksponentiaalisesti, vaan tapauksia on ilmennyt tasaiseen tahtiin. Uudenmaan eristys purettiin. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on pysynyt rauhallisena. Suupohjassa todennettuja tartuntoja ei ole.

Silti tätä taistelua ei vielä ole voitettu. Edelleen on tärkeää noudattaa viranomaisten ohjeita, olla varovainen ja välttää mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. Tämä on tärkeää, jotta toteutetut toimet eivät menettäisi merkitystään, ja jo saavutettu hyvä kehitys ei riistäytyisi hallinnasta.

Kuinka kauan rajoitustoimet ovat tarpeen? Kukaan ei tiedä. Emme vielä tiedä kaikkea viruksesta, sen leviämisestä ja sen mahdollisesta muuntumisesta. Asiantuntijat arvioivat kokoa ajan tilannetta ja mallintavat kehitystä. Sen pohjalta tulevaisuudessa rajoituksia vähennetään ja/tai kiristetään.

tiistaina, huhtikuuta 07, 2020

Ohjausta ja avoimuutta

Osa kunnan tehtävistä hoidetaan kunnan omistamien yhtiöiden kautta. Jatkossa varmaankin yhä suurempi osa. Teuvakin on päättänyt kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokapalvelujen yhtiöittämisestä. 27.4. työnsä aloittava tekninen johtaja Matti Hakola ryhtyy asiaa valmistelemaan.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ohjaako kunta riittävän selkeästi ja systemaattisesti omistamiensa yhtiöiden toimintaa. Annetaanko yhtiöiden toiminnalle riittävän selkeät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet?

Aihe on tärkeä. Tavoitteiden täsmentäminen edellyttää vuorovaikutteista työskentelyä. Tästä syystä ratkaisuksi on kaavailtu vuosittain pidettäviä tytäryhtiöiden kehityskeskusteluja. Tähän soveltuvia ajankohtia voisivat olla hetki ennen yhtiökokousta, joka käsittelee tilinpäätöksen - tai sitten talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkoitus oli aloittaa tänä keväänä yhtiökokousten yhteydessä, mutta poikkeusolojen vuoksi päätimme siirtää tämän asian syksyyn talousarviovaiheeseen.

Toinen mietityttänyt asia on asioiden julkisuus kunnan omistamissa yhtiöissä. Tiedotus ei välttämättä ole yhtä avointa ja aktiivista kuin kunnan kohdalla. Tätä selkiytämme, kun uudistamme konserniohjeen. Velvoitamme tytäryhtiöt samoihin tiedotuskäytäntöihin kuin kunta. Toki osakeyhtiölaki ja mahdolliset liikesalaisuudet tulee huomioida.

perjantaina, huhtikuuta 03, 2020

Tiedotusta koronan keskellä

Haluamme varmistaa, että tieto kulkee kaikille, myös ja ennen kaikkea kaikille riskiryhmiin kuuluville. Netti ei tietenkään tavoita kaikkia, eikä edes paikallislehti. Olemme organisoimassa toimintaa, jolla ohjeiden ja tiedotteiden perille meno kaikille senioreille varmistetaan. Tämä voi tarkoittaa paperisen tiedotteen toimittamista jokaisen postilaatikkoon. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan siihen, että jokaiselle yli 70-vuotiaalle, joka ei ole kotipalvelun piirissä, soitetaan ja selvitetään, onko hänellä tarvittavat palvelut.

Vetoan riskiryhmäläisiin: Pysykää kotona, välttäkää asiointia kaupoissa, käyttäkää kauppakassipalvelua ja ruokapalvelua!

Tänään maan hallitukselle lähetettiin kirje, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnanjohtajat. Huoli kuntatalouden tilasta on kova. Kirjeessä esitetään, että hallitus kehysriihessään päättäisi kolmevuotisesta ohjelmasta, jolla kuntataloutta tasapainotettaisiin. Monet kunnat ovat päättäneet yt-menettelyn aloittamisesta. Teuvalla kävimme keskiviikkona keskustelun henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Työpaine erityisesti opetustoimessa on nyt kova, kun oppilaita on sekä etä- että lähiopetuksessa. Tässä vaiheessa Teuvan kunta ei aloita yt-menettelyä, vaan pyrkii löytämään kullekin työntekijälle tehtävän, jossa voi parhaiten palvella vaikeassa tilantessa.

tiistaina, maaliskuuta 31, 2020

Rauhallista

Teuvalla ei edelleenkään ole todennettuja koronatartuntoja. Myöskään Kauhajoella ei tapauksia ole ilmennyt, eikä siihen varattuja hoitotiloja siis ole vielä tarvittu. Mutta kaikki on valmiina siltä varalta, että hoitoa tarvitaan.

Teuvalla on nyt noudettavissa kouluruokaa etäopetuksessa oleville. Riskiryhmien kauppakassipalvelu on myös käytettävissä. Ohjeet löytyvät kunnan internet-sivuilta. Älkää epäröikö käyttää näitä, jos tarvetta on.

Olimme aloittamassa myös kirjaston kirjakassipalvelua, mutta aluehallintovirasto katsoi siihen liittyvän riskejä, joten siitä luovuttiin. eKirjoja  ja eÄänikirjoja on mahdollista netin kautta lainata.

Olen soitellut muutamiin yrityksiin ja yrittänyt näin muodostaa tilannekuvaa siitä, millainen tilanne elinkeinoelämässämme on. Yritykset ovat keskenään hyvin erilaisessa tilanteessa, joillakin tarjouskirjat ovat tyystin tyhjentyneet, toisilla kriisin vaikutus ei vielä näy. Huoli on kuitenkin yhteinen. Valtiovalta on tarjoamassa monia tukitoimia vaikeuksiin joutuneille yrityksille. Tietoa löytyy mm. ely-keskuksen internet-sivuilta. Neuvonta-apua tarjoaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja siellä erityisesti Carita Latikka. Teuvan oma elinkeinojohtaja Juha Niemelä aloittaa työt 6.4.