torstaina, lokakuuta 23, 2008

Keskitystä

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti äänin 10 - 4 tuottaa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut 1.1.2009 alkaen ns. keskitetyllä mallilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen ympäristönsuojelusihteerien ja terveystarkastajien vakituiset työpisteet ovat Kauhajoella. Poikkeuksena on vain yksi ympäristönsuojelun viranhaltija, joka tekee töitään Isojoelta käsin.

Teuvalla ja Karijoella ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat tässä järjestelmässä tavattavissa tiettyinä erikseen päätettävinä päivinä.

Mallia perusteltiin sillä, että se mahdollistaa viranhaltijoiden ammatillisen erikoisosaamisen hyödyntämisen. Keskitetty toimipiste perustelujen mukaan mahdollistaa myös paremmin kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja palvelun.

Vaikka suurin osa toimialan työstä tehdäänkin kentällä eikä toimistopöydän ääressä, johtokunnan teuvalaiset jäsenet pitivät kiinteän toimipisteen säilymistä Teuvalla tärkeänä. Korostetaanhan liikelaitoskuntayhtymän strategiassa lähipalvelujen merkitystä. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimivat palvelut ovat tärkeitä mm. rakentamisen, yritystoiminnan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista.

Ei kommentteja: