maanantaina, joulukuuta 01, 2008

SEK

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuusto ei kokouksessaan kesäkuussa myöntänyt vastuuvapautta vuoden 2007 tileistä tilivelvollisille vaan siirsi asian käsittelyn syksyyn. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- tilinpäätöksen tulos jäi huomattavasti talousarviota huonommaksi
- kuntalaskutuksen suuri ylitys
- suuri kertyneiden alijäämien määrä
- kuntayhtymän tiukka rahoitustilanne
- uusien yritysten ja syntyneiden työpaikkojen vaatimaton määrä
- yritysneuvonnan vähäisyys
- hallinnoitavien hankkeiden suuri määrä
- lomitustoiminnan esimerkillisen hyvä hoito
- talousraportoinnin toimimattomuus
- suuret ilmoitusmenot

Osaan edellä mainituista tarkastuslautakunnan esiin nostamista puutteista on syksyn aikana saatu parannusta. Yhtymävaltuusto arvioi lähiaikoina vastuuvapauden myöntämisen uudelleen.

TE-keskus on päättänyt hylätä Suupohjan kärkitoimialojen yrityshautomossa syntyneitä oppilaspäiviä. Tämä johtaa lähes 320.000 euron (sis. alv) rahoitusosuuden menetykseen.

Teuvalla yrittäjille tehdyssä kyselyssä yrittäjät pitivät Teuvan jäsenyyttä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä tärkeänä. Erityisesti aluekeskusohjelma ja hanketoiminta nähtiin tuloksekkaina. Toisaalta vastauksissa toivottiin lisää yritysneuvonnan palveluja sekä Teuvalle omaa elinkeinoasiamiestä.

Viime viikon kokouksessaan Teuvan kunnanhallitus päätti esittää SEK:n muille omistajille neuvottelujen aloittamista elinkeinopalvelujen kehittämisestä. Taustalla on huoli siitä, miten asiat saadaan kuntayhtymässä kuntoon ja omistajien ääni toiminnassan kuuluviin.

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jo Raamattu tunsi Fariseukset ja Bublikaanti. Veli ja ... hah hah haa

Anonyymi kirjoitti...

Korulauseiden takaa on ymmärrettävä yhteisten toimielinten perusperiaatteet. Isommat ja vahvemmat jyräävät aina pienemmät ja heikommat. Vahvempi huomioi heikomman tarpeet vain jos ne edistävät omia tarpeita. Tämä periaate toimii kuntatason hierarkian alatasoilta aina YK-tasoon saakka. Yhteisten toimielinten tehtäväkenttä pitää rajata vain yhteishankkeiden ajamiseen. Kaikki millä on suora kosketuspinta teuvalaiseen toimintaan on tavalla tai toisella hoidettava itse. Muuten sitä ei hoida kukaan. Välinpitämättömyys yhteisten varojen käytössä kertoo, että valvonta on ontunut tai ehkä paremminkin siitä, että sen yli on kävelty. Hyvä että paine vihdoinkin ylittää valvonnan vastustajienkin kestokyvyn.

Jukka Hakala kirjoitti...

Kun SEK:n julkinen tiedotus toiminnastaan, tuloksista ja projekteista (julkisen rahan) on mielestäni ollut heikkoa niin olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin kiinnittää "isännän" äänellä huomiota toimintaan. Toisaalta onhan siellä isäntien ääntä kun yhtymän hallituksessa ja valtuustossa istuu 3+3 teuvalaista joten oudolta tuntuu tuo otteen koventaminen nyt kun vastuuvapauksia ei ole myönnetty.
Vertailua tiedotuksen tasoon saa vilkaisemalla www.pienetseudut.fi vastaavien "kuntayhtymien" tiedotukseen. Esim. Oulun eteläinen, Raahen seutu,Yläsavo, Forssa. Niissä löytyy tiedotteita, hankeraportteja, ohjelma-asiakirjoja, pöytäkirjoja, hallituksen- ja valtuuston pöytäkirjoja, toimintasuunnitelmaa, taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta, loppuraportteja. Miksi ei alueellamme näe mitään numerotietoa, projektiraporteja yms.? Mikä on Teuvan kunnan rahallinen osuus esim. 2007 SEK:ssä. Uutta rahaa ohjelma sai 235th ja käytössä vähintään 480th, paljonko siitä on Teuvan osuus?
Velin kolumnissa yrittäjät ovat antaneet kiitosta "aluekeskusohjelmalle". Olisi todella mukava tarkemmin kuulla mitkä asiat saavat teuvalaisten yrittäjien kiitosta jne.? Valtion Aluekeskusohjelmassa sanotaan mm. "aluekeskusten vahvuuksien, erikoistumisen ja yhteistyön kehittäminen ja ohjelma keskittyy 2007-2010 kaupunkiseutujen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen".
Kauhajoen alukeskusohjelman sivuulta löytyy kyllä vahva panostus Kauhajoen "logistiseen" mainostamiseen ja yhteydenpitoon. On virtuaalihuonetta, international cafeeta yms.valikkoa. Panula on kyllä kovanluokan ammattilainen ja tosi hyvä kouluttajakin mutta sanokaapa nyt miten noita toteutuksia ja visioita lähäretään toteuttamaan yrityksissä ja hyöryntämään sitä "kansainvälistä verkkoa"? Eli miten saadaan nyt se "valtava mahdollisuus hyörynnettyä" Teuvallakin ja projekteista hyötyä joista ei juurikaan ole tietoa.

Veli Nummela kirjoitti...

Sekä vuonna 2008 että vuonna 2009 Teuvan kunnan maksuosuus SEK:lle on noin 209.000 euroa (n. 34 euroa/asukas). Tästä summasta projektitoiminnan ja aluekeskusohjelman osuus on 115.000 euroa. Panostus on siis kohtuullisen suuri.