perjantaina, joulukuuta 14, 2018

Hulevedet

Vuonna 2014 vesihuoltolakiin liitettiin uusi hulevesiä koskeva luku. Lähtökohtana laissa on kielto johtaa hulevesiä viemäriin. Poikkeamismahdollisuuksiakin tästä pääsäännöstä laissa on mainittu.

Teuvalla hulevesiä tulee viemäriin huomattava määrä. Tämä lisää jäteveden pumppaus- ja käsittelykustannuksia sekä haittaa käsittelyprosessia. Jätevesimaksu peritään puhtaan veden käytön mukaan, joten kustannuksetkaan eivät kohdistu aivan oikein.

Koska Teuvalla on kovin tasaista, ja erillisiä hulevesiviemäreitä ei ole, on näiden katoilta ja ränneistä kertyvien vesien johtaminen viemäriin ollut aika yleistä. Edellä mainituista syistä muutosta tähän tilanteeseen kuitenkin nyt haetaan. Nyt alkuvaiheessa kartoitetaan ilmiön laajuutta kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä.

Ei kommentteja: