tiistaina, joulukuuta 11, 2018

Uusi päiväkoti

Vuonna 2016 hyväksytyssä Teuvan kunnan palvelustrategiassa linjattiin, että varhaiskasvatuspalvelut on tarkoituksenmukaista koota kirkonkylässä yhteen päiväkotiin. Joulukuussa 2017 hyväksytyssä talouden tasapainotusohjelmassa asia on muodossa Sipilän päiväkodin saneeraus ja laajennus.

Valmistelussa on vertailtu eri vaihtoehtoja. Esitykseen uuden päiväkodin rakentamisesta on päädytty mm. seuraavista syistä:

- Saneeraus ja laajennus maksaa yhtä paljon kuin uudisrakennus.
- Vanhaa saneerattaessa vastaan tulee usein yllätyksiä ja sen myötä kustannusarvion ylityksiä.
- Uutta rakennettaessa tilat voidaan optimoida käytön tarpeisiin.
- Saneerausvaihtoehdossa tarvittaisiin väistötiloja remontin ajaksi.

Päiväkodille on mietittty eri tonttivaihtoehtoja. Hallituksen hyväksymässä hankesuunnitelmassa on päädytty päiväkodin sijoittamiseen entisen Syreenin koulun alueelle. Vanha koulu purettaisiin, samoin toinen liikuntasaleista. Näin saisimme tiivistettyä yhdyskuntarakennettamme. Oma etunsa on myös siitä, että päiväkoti, eskari ja koulut ovat lähellä toisiaan.

Ei kommentteja: