tiistaina, marraskuuta 26, 2013

Hyvinvointisuunnitelma

Ensi maanantain kunnanhallitus ja joulukuun valtuusto saavat käsiteltäväkseen hyvinvointisuunnitelman, jonka aikajänne ulottuu vuoden 2016 loppuun. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimista. Teuvalla sitä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet osastonhoitaja Arja Aromaa, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä, kirjastonjohtaja Aki Rossi, vt. rehtori Maija-Liisa Saksa ja johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä. Yhteistoiminta-alueen peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi on tärkeällä panoksella avustanut suunnitelman laadinnassa.

Suunnitelma pitää sisällään perustietoa väestön hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista ja niiden muutoksista sekä vertailuja muihin kuntiin ja alueisiin. Edelleen suunnitelmassa kuvataan sitä terveyden- ja hyvinvoinninedistämistyötä, mitä Teuvalla on viime vuosina tehty. Tärkein osa suunnitelmaa on kuitenkin painopistevalinnat ja kehittämiskohteet tälle valtuustokaudelle. Suunnitelmassa nousee esille mm. terveyserojen kaventaminen, terveysliikunnan edistäminen, terveelliset ravintotottumukset, vanhemmuuden tukeminen, työttömien hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, päihteettömyyden edistäminen...

Ei kommentteja: