maanantaina, marraskuuta 25, 2013

Talousarvio

Ensi vuoden talousarvio tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 2.12. Budjetti ei tuo suuria muutoksia toimintaan. Palveluja ei voida tiukan taloustilanteen vuoksi tarjota nykyistä enempää, mutta merkittäviä uusia säästökohteitakaan siinä ei ole osoitettu.

Toimintamenoissa on 1,5 %:n kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat hieman enemmän, 1,8 % (johtunee tulojen varovaisesta arvionnista). Talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 21,0 miljoonaa euroa, joka on 1,0 miljoonaa euroa enemmän , kuin vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio. Tällä hetkellä kuluvan vuoden toteutumaksi arvioidaan muodostuvan 21,4 miljoonaa euroa, joten ensi vuoden talousarviomäärärahavaraus asettaa isoja haasteita toiminnan tehostamiseen.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on n. 1,7 miljoonaa euroa, joten talousarvioesitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointisuunnitelmamme on edelleen raskas, vaikkakin loppuvuosiltaan kevenevä. Investointiohjelman toteutus johtaa kunnan nopeaan velkaantumiseen. Asukaskohtainen lainamäärä nousee vuonna 2015 yli 4.000 euron.

Merkittävintä taloussuunnitelmassa on se, että siinä ei ole pystytty osoittamaan keinoja taseeseen muodostuvien alijäämien kattamiseen. Näin ollen joudumme päättämään menojen leikkauksista ja toiminnan tehostamistoimista alkuvuoden 2014 aikana.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Todella huolestuttavaa.

Eikö investointiohjelmaa olisi nyt jo viimeinkin syytä ryhtyä karsimaan? Miksi yhä vaikeutetaan jo kyllin vaikeaa tilannetta?

Veli Nummela kirjoitti...

Kyllä sitä karsia yritetään, mutta vuosien saatossa investointivelkaa on ehtinyt kertyä paljon. Peruskorjauksia on lykätty, ja ne löytyvät nyt edestämme. Monet kiinteistöt ovat aika lailla remontin tarpeessa.