maanantaina, tammikuuta 14, 2013

50.000

Eripurainen palvelurakennetyöryhmä jätti raporttinsa sosiaali- ja terveysministerille perjantaina. Työryhmän näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen riittävän väestöpohjan tulisi olla kantokykytekijöistä riippuen vähintään 50.000 - 100.000 asukasta.

Voimme iloita siitä, että vaatimus 200.000 asukkaan väestöpohjasta ei toteutunut. Vaan asialla on kääntöpuolensa. Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jättämässä eriävässä mielipiteessä todetaan, 50.000 asukkaan väestöpohja on kovin pieni erikoissairaanhoidon järjestämiseen.

Mitä siis tapahtuu maakunnissa? Pienet seutukaupungit naapureineen saavat kokoon vaadittavat 50.000 asukasta. Ne alkavat järjestellä erikoissairaanhoitoa alueellaan, rakentaa sairaaloita ja houkutella erikoislääkäreitä. Sairaanhoitopiirejä puretaan, keskussairaaloiden toimintoja hajautetaan? Samalla erikoisen vaativa erikoissairaanhoito päivystystoimintoineen edelleen etääntyy yhä harvempiin sairaaloihin. Tämä on poliittisen kompromissin mahdollistama yksi kehityssuunta.

Toivottavasti järki kuitenkin voittaa. Etelä-Pohjanmaalla on Aulis Ranta-Muotion vetämän työryhmän toimesta aloitettu merkittävä oman maakunnallisen mallin pohdinta. Työ jatkunee kuluvan kevään aikana. Tavoitteena tulee olla matalaan organisaatioon perustuva maakunnallinen yhteistyön malli, jossa myös Seinäjoen sairaalanmäen tuoreet investoinnit hyödynnetään täysimääräisesti.

Ei kommentteja: