tiistaina, tammikuuta 08, 2013

Llky:n kehittäminen

Uusi valtuusto antaa ensimmäisessä kokouksessaan lausunnon raportista, joka on laadittu Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän kehittämisestä. Vaativa aikataulu, mutta näin se nyt menee. Vanha hallitus tekee asiasta esityksen uudelle valtuustolle 14.1.

Esitän lausuntoluonnoksessa, että liikelaitoskuntayhtymä muutettaisiin normaaliksi kuntayhtymäksi. Tämä siksi, että liikelaitoksena toimimisesta ei ole saatu olennaista hyötyä. Hallintomalli yksinkertaistuisi huomattavasti, jos siirryttäisiin perinteiseen kuntayhtymään. Säästöäkin siitä syntyisi.

Raportin esitykset ovat oikeansuuntaisia, mutta kuntien talouden tila huomioon ottaen riittämättömiä. Toimintaa tulee saneerata esitettyä voimakkaammin. Myös henkilöstömenoja tulee saada vähennettyä.

Yritysyhteistyötä ja kolmannen sektorin hyödyntämistä palvelutuotannossa tulee lisätä. Siitä pitää saada aikaiseksi tulevat lähivuodet kattava selkeä suunnitelma. Päättää tulee mm. siitä, mikä osa kasvavasta palvelutarpeesta täytetään kunnallisesti tuotetuin palveluin, ja mikä osa ostetaan yrityksiltä.

Ei kommentteja: