torstaina, tammikuuta 04, 2007

Elinkeinopoliittinen ohjelma valmistui

Ohjelmaa tehtiin hartaasti, siihen käytettiin varsin monta iltaa vuoden 2006 aikana. Hyvä niin, sillä on hyvin tärkeää, että yrittäjät ja kunnan edustajat kävivät yhteistyökysymyksiä perusteellisesti läpi. Tässäkin pätee se, että lopputyönä valmistuvaa paperia tärkeämpi on siihen johtava prosessi. Ennen tällaista yhteistä keskustelufoorumia ei ole ollut.

Poimin tähän pari mielestäni tärkeää asiaa ohjelmasta:

Tekemisen meininki. On tärkeää, että kunta ja yrittäjät löytävät yhteisen sävelen. Yrittäjät odottavat kunnalta ripeää, pitkäjänteistä, tasapuolista ja ennustettavaa päätöksentekoa sekä selkeitä pelisääntöjä yhteistyölle.

Panostukset. Investointien korkotuki (3 %-yksikköä lainan maksamattomasta pääomasta) ja 10 %:n suora investointituki alle kymmenen henkeä työllistäville pienyrityksille ovat merkittäviä panostuksia. Ne osoittavat, että kunta on tosissaan, kun se sanoo olevansa yritystensä kehityksen tukena.

Kasvuyritysten kehittäminen. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän käynnistämä hanke kohdistaa toimenpiteensä kasvuhaluisiin ja -kykyisiin yrityksiin. Niiden keskeisin kasvun este on tällä hetkellä pula osaavasta työvoimasta. Kasvuyrityksen ei tarvitse olla suuri yritys. Kasvuhakuisuus on keskeinen kriteeri.

Yritysvaikutusten arvointi. Ohjelmassa todetaan, että keskeisiä kunnallisia päätöksiä tehdessä tulisi arvioida päätösten vaikutuksia yrityselämään. Parantavatko ne yritystemme toimintaedellytyksiä, vai syövätkö ne pohjaa niiltä toimenpiteiltä, joilla yritämme elinkeinoelämäämme edistää?

Julkiset hankinnat. Julkisten hankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon paikallisten yritysten mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan kunnalle. Erityisesti hyvinvointipalveluissa kunnan tulee toimia siten, että yksityistä tarjontaa alueelle voi syntyä.

Elinkeinotoimikunta. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa jatketaan perustamalla muutaman kerran vuodessa kokoontuva yrittäjien ja kunnan edustajien yhteinen toimielin. Se seuraa aktiivisesti elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja tekee esityksiä tarvittavista uusista aloitteista yhteistyön kehittämiseksi.