perjantaina, joulukuuta 18, 2015

Hyvää joulun aikaa!

Haluan toivottaa kaikille teuvalaisille, yhteistyökumppaneille sekä blogini lukijoille oikein levollista ja rauhallista joulun aikaa! Levätään hetki, hiljennytään joulun sanoman äärellä ja vietetään aikaa läheistemme kanssa.

Lottien työ

Sain lehteiltäväkseni tuoreen kirjan: Lottien työn muisto elää. Suupohjan lottaperinneyhdistys ry on koonnut kunnianosoituksen lotille, jotka palvelivat isänmaata viime sotien aikana. Teosta varten haastateltiin lottina ja pikkulottina toimineita Isojoella, Jalasjärvellä, Jurvassa, Karijoella, Karviassa, Kauhajoella, Kurikassa ja Teuvalla. Hienoa, että tätä perinnettä ja muistoja saadaan tallennettua tuleville polville.

torstaina, joulukuuta 17, 2015

Verokatto

Jos ja kun uusi sote-alue aloittaa vuoden 2019 alussa, kunnat menettävät aiemmin sosiaali- ja terveystoimeen saamansa valtionosuudet. Itsehallintoalueita ja sote-alueita rahoitetaan joko valtionosuuksilla tai maakuntaverolla. Kokonaisveroaste ei saisi kuitenkaan nousta. Kun kuntien budjeteista poistuu suurin menoerä, niiden tulisi laskea roimasti veroprosenttejaan. Varmaankin yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Vaan mikä takaa sen, että kunnat laskevat veroprosentteja riittävästi? Tämän varmistamiseksi ollaan kunnille suunnittelemassa määräaikaista verokattoa.

Tämäkään asia ei ole aivan ongelmaton. Kuntien tilanteet vaihtelevat. Siksi verokatto ei voi olla kaikille kunnille sama, vaan se tulisi määritellä kuntakohtaisesti. Miten tämä tehdään objektiivisesti? Kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta on aika ongelmallista, jos valtio määrää kunnan veroprosentin. Ja entä, jos kunta ei tällä veroprosentilla tule toimeen?

Näihinkin kysymyksiin odotamme vastauksia jatkovalmistelusta. Toivottavasti saamme niitä jo ensi kevään aikana.

keskiviikkona, joulukuuta 16, 2015

Valoa pimeyteen

Yritin katsella budjettia positiivisesta näkökulmasta:

Kuntalaisten palveluihin  ja heidän hyvinvointinsa edistämiseen käytetään ensi vuonna 37,9 miljoonaa euroa. Valtiolta saamme rahaa tähän hyvään tarkoitukseen 18,2 miljoonaa.

Työllistämiseen käytämme 100.000 euroa. Työllistäminen toteutetaan käytännössä llky:n Palvelukeskus Trillan kautta.

Päivähoidossa valmistaudutaan ottamaan käyttöön kännykkäpohjainen lasten hoitoaikojen kirjaus ja seuranta. Perusopetuksessa otetaan ensi syksynä käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja oppimateriaalit uudistetaan asteittain. Nykyiset ekaluokkalaiset saavat jatkaa vielä syksyllä tokaluokkalaisina tutuissa kolmessa ryhmässään aiemmin suunnitellun kahden ryhmän sijaan. Yhtenäiskoulun pihamaalle toteutetaan lähiliikuntapaikka. Hankkeeseen haetaan pientä tukea valtiolta. Äystölle suunnitellaan päiväkotia, ja rakentamisen pitäisi alkaa jo syksyllä.

Paikkakunnan työpaikkoja turvataan valtuuston jo syksyllä hyväksymillä merkittävillä teollisuustilajärjestelyillä. Kafin teollisuusalueen infraa rakennetaan tarpeen mukaan. Maaseudun jätevesihankkeita varaudutaan tukemaan 175.000 eurolla. Ja paljon muuta...

Lehtiharjun palvelukodista

Artun Hoiva-asunnot Oy rakennuttaa Lehtiharjun alueelle yksityisen palvelukodin, jonka palvelut tuottaa Attendo Oy. Aika iso yksityinen investointi, jonka saamme kunnan alueelle. Näin myöskään kunnan ei tarvitse investoida muutamaa miljoonaa palveluasumiseen.

Kunta vuokraa Artun Hoiva-asunnot Oy:lle tontin.

Kun kunta rakennuttaa palvelutalon, kunta voi rakentamiskustannuksista vähentää arvonlisäveron (24 %). Kun yksityinen tekee vastaavan investoinnin, se ei saa arvonlisäveroista vähennystä, vaan tuo veron osuus jää rakentamiskustannuksiin. Tämän takia Kuntaliitto, ARA (Asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus) sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat ovat kehittäneet mallin, jossa kunta vuokraa tilat niiden omistajalta ja vuokraa edelleen asiakkaille. Tällöin arvonlisävero voidaan vähentää rakentamiskustannuksista, ja tiloista saadaan sen hintaisia, että vuokrat pysyvät kohtuullisina ja ARA:n määrittämissä rajoissa. Tällaisen sopimuksen kunta on tehnyt Artun Hoiva-asunnot Oy:n kanssa, kuten lähes 40 muutakin kuntaa yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Entäs jos jotkin hoitopaikat eivät täytykään? Jospa jää tyhjiä huoneita? Tai joku asiakas ei pysty maksamaan vuokralaskuaan? Ei ole tarkoitus, että tällainen kustannus jää kunnan kontolle. Siksi kunta on tehnyt Attendo Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että kaikista tällaisista kustannuksista vastaa Attendo. Yritys on vielä antanut emoyhtiönsä omavelkaisen takauksen näiden vastuiden hoitamisesta.

Siinä asia sitten olikin Teuvan kunnan näkökulmasta. Teuvan kunta ei osta Attendolta eikä Artun Hoiva-asunnoilta mitään.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on ottanut käyttöön palvelusetelin vanhusten palveluasumisessa. Asiakas voi saada tällaisen palvelusetelin, jos hänellä on hoivan tarve, ja kaikki llky:n hoitopaikat ovat täynnä. Asiakas päättää itse (läheistensä tukemana), mihin palvelusetelinsä käyttää. Teuvalla sitä voi jatkossa käyttää Lehtiharjun palvelukotiin, Mikevan ylläpitämään Niittytuvan palvelukotiin ja mahdollisesti Norinkylään perustettavaan palvelukotiin. Muitakin palveluntuottajia voi tulla vielä lisää.

Toimijoita ei kilpailuteta. Llky päättää palvelusetelin arvon, ja millaista palvelua sillä tulee olla saatavana. Kustannus asiakkaalle on sama, kuin jos hän olisi llky:n ylläpitämässä palvelukodissa. Kilpailu toimijoiden välille muodostuu siitä, minne asiakkaat hoitoon hakeutuvat. Kilpailu on näin ollen koko ajan avointa, ja myös uusia toimijoita voi koko ajan tulla markkinoille.

keskiviikkona, joulukuuta 09, 2015

Hyvinvointikertomus

Valtuusto saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen kunnan hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointi-indikaattorit näyttävät monilta osin myönteistä kehitystä. Jotain huolestuttavaakin tilastot kertovat. Lasten ja nuorten psykiatrian niin avokäynnit kuin laitoshoidon hoitopäivätkin ovat varsin voimakkaassa kasvussa. Myös mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16 - 24 -vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta 2010 merkittävästi. Jatkoa ajatellen näiden lukujen taustalla olevia asioita on syytä tutkia tarkemmin.

tiistaina, joulukuuta 08, 2015

Koulukeskus

Koulukeskuksen remontin toinen vaihe valmistui syksyllä. Tämä vaihe maksoi kalustamisineen 4,0 miljoonaa euroa. Lisätöitä tehtiin 230.000 eurolla. Tämä oli 6 % urakkasummasta, eli varsin kohtuullinen peruskorjaukseksi.

Kaiken kaikkiaan koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus tuli maksamaan 15,1 miljoonaa.

Remontin suunnittelu ja toteutus on ollut valtava hanke niin teknisen toimen kuin koulutoimenkin kannalta. Lisäksi yhtenäiskoulun toiminnan sisällöllinen suunnittelu ja sovittaminen uudistuneisiin tiloihin on ollut mittava ja työllistävä projekti.

maanantaina, joulukuuta 07, 2015

2016

Kunnanhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvioesitystä. Esitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuotuiset toimintamenot pienenevät 0,8 %, toimintatulot 3,0 %. Verotulot ovat vuoden 2013 tasoa, samoin valtionosuudet.

Tällä kertaa sosiaali- ja terveystoimen menoihin on voitu budjetoida 0,7 %:n vähennys. Ongelma vain on se, että nyt ne ovat lähtökohtaisesti aivan liian korkeat kantokykyymme nähden.

Kunta myös velkaantuu voimakkaasti. Syinä ovat korjausvelka ja yritystilaratkaisut.

perjantaina, joulukuuta 04, 2015

Maakunta-sote netissä

Tänään kokousti Etelä-Pohjanmaan maakunnallista sote-ratkaisua pohjustava ohjausryhmä. Joukko on suuri, kaiken kaikkiaan kai noin 80 henkilöä. Joka kunnasta on kolme edustajaa, lisäksi edustajia mm. sairaanhoitopiiristä, yhteistoiminta-alueilta, maakuntaliitosta ja henkilöstöjärjestöistä. On ymmärrettävää, että varsinaiset valmistelutyöt tekevät paljon pienemmät työryhmät.

Kaikki valmistelu on julkista ja avointa. Seinäjoen kaupungin verkkosivuille on avattu oma kohtansa, johon kaikki kokousmateriaalit ja taustaselvitykset kootaan. Ne löytyvät osoitteesta
 
 
Teuvan kunnan verkkosivuilla on myöskin linkki näille sote-sivuille, löytyy kohdasta päätöksenteko ja hallinto.

torstaina, joulukuuta 03, 2015

Strategiaa tehdään...

Palvelustrategiaa pakerrettiin keskiviikkopäivä ohjausryhmässä. Tärkeitä asioita käsiteltiin, mutta niillä ei vielä ratkaista Teuvan lähitulevaisuuden haasteita.

Tässä joitakin väliaikatietoja. Näitä ei ole päätetty, mutta näitä selvitellään:

Äystölle suunnitellaan rakennettavaksi päiväkoti vuosina 2016 - 2017. Hanke pyritään rahoittamaan kiinteistöleasingillä. Myös yksityisen päiväkodin mahdollisuutta tutkitaan.

Sipilän päiväkoti saneerataan ja laajennetaan. Näin päivähoitoa saadaan keskustan alueella keskitettyä.

Ruokahuollossa siirrytään kahden keittiön malliin. Toinen keskuskeittiö olisi yhtenäiskoululla ja toinen terveyskeskuksessa. Viimeksi mainittuun tarvitaan remontti.

Kunnan toimistot halutaan siirtää yhteen rakennukseen.

Tyhjilleen jäävät kiinteistöt annetaan kiinteistövälittäjän myytäväksi.

Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen selvitetään.

Kunnan ja Teuvan Vuokratalot Oy:n omistamien asuntojen hallinta ja ylläpito järjestetään yhtenä kokonaisuutena.

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen roolia muuttuvassa kuntakentässä selvitetään yhdessä muiden yhtiön omistajien kanssa.

Tilaaja-tuottaja -malli otetaan mukaan keskusteluun ja kirjataan palvelustrategiaan jossain muodossa.

Määritellään lähipalvelut ja seudulliset palvelut.