keskiviikkona, lokakuuta 30, 2013

Kustannuksia

Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman seurantaraportti 2013 sisältää mielenkiintoisia lukuja. Tosin jo vähän vanhoja. Tässä pari poimittua:

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset (tarkoittaa menot - tulot)euroa per asukas, muutos vuodesta 2006 vuoteen 2011. Koko maassa kasvua viidessä vuodessa 27 %. Etelä-Pohjanmaalla 33 %. Isojoella 44 %. Karijoella 35 %. Kauhajoella 45 %. Teuvalla 53%. Näissä kulungeissa on siis mukana koko sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Jos katsotaan perusterveydenhuollon lukuja (hammashuolto ei ole näissä mukana), päästään vielä mielenkiintoisempaan asetelmaan. Koko maassa kasvua 20 %. Etelä-Pohjanmaalla niin ikään 20 %. Isojoella 50 %. Karijoella maan keskiarvoa 20 %. Kauhajoella 34 %. Teuvalla 96 %.

Erikoissairaanhoitoa syytetään usein rahareiäksi. Sen osalta luvut olivat tällaiset. Koko maa 27 %. Etelä-Pohjanmaa 30 %. Isojoki 30 %. Karijoki vain 22 %. Kauhajoki 33 %. Teuva 38 %.

perjantaina, lokakuuta 25, 2013

Oma elinkeinoasiamies

Teuva on jäsenenä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä. Vaikka kuntayhtymä tuottaa monipuoliset palvelut alueen yrittäjille, on Teuvalla usein esitetty toivomus omasta elinkeinoasiamiehestä, jolla olisi työpöytä Teuvalla. Viimeksi asian ovat nostaneet esille Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuutetut.

Olen neuvotellut kuntayhtymän kanssa, että ensi vuoden alusta vuoden 2016 loppuun palkattaisiin SEK:n palkkalistoille määräaikainen elinkeinoasiamies. Hän tekisi viikossa kolme päivää töitä Kauhajoella ja kaksi päivää Teuvalla. Teuvalla hänellä olisi kiinteä työpiste, jossa hän voisi paikallisia yrittäjiä tavata. Teuva maksaisi palkkaukuluista 40 %. Vuositasolla puhutaan noin 30.000 euron kustannuksesta. Paikka tulisi julkiseen hakuun, ja henkilö valittaisiin yhteistyössä.

Kuntayhtymän yhtymähallitus on ajatuksen hyväksynyt. Teuvan kunnanhallitus ottaa asiaan kantaa maanantaina. Vaikka joudummekin lähes kaikesta mahdollisesta säästämään, pidän tärkeänä, että voimme panostaa yrittäjien palveluihin. Sitä kautta saamme työpaikkoja ja tuloja kuntaan pitemmällä aikavälillä.

torstaina, lokakuuta 10, 2013

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Teuvalla on toiminut jo pitkään yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Uutta merkitystä ja asemaa tämä toimielin on saanut sen myötä, että ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) määrää 11 §:ssään, että jokaisen kunnan on asetettava vanhusneuvosto. Näin toimielimestä on tullut lakisääteinen. Sille on laissa määritelty myös tehtävät. "Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin." Viitospykälässä puhutaan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi. Kuutospykälässä puolestaan puhutaan palvelujen laadun ja riittävyyden arvioinnista. "Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta." Selvästikin lainsäätäjä on tarkoittanut vanhusneuvostolle merkittävän roolin ikäihmisten palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kyläavustajat

Eliisa Panttila antoi minulle taannoin mielenkiintoisen lehtileikkeen. Se oli koko sivun juttu Maaseudun Tulevaisuudesta, jossa kerrottiin kyläavustajatoiminnasta Inkoossa. Kyläyhdistykset ovat työvoimahallinnon palkkatuella palkanneet työttömiä avustamaan kyläläisiä arjen askareissa. Erityisesti kyläavustajat toimivat ikäihmisten apuna. Näin on luotu monelle työttömälle mielekäs työpaikka.

Tilausta toiminnalle olisi varmaan myös meidän alueella. Työttömiä on paljon, tarve lisätä tukityöllistämistä on ilmeinen, ja moni ikäihminen kylillä tarvitsee apua, etenkin kun kotipalvelu keskittyy entistä enemmän hoivaan. Asialla voisivat täälläkin olla kyläyhdistykset. Mahdollista olisi myös se, että liikelaitoskuntayhtymän työpaja Trilla ottaisi asian organisoitavakseen. Se rakentaa muutenkin polkuja niin välityömarkkinoille kuin työllistymiseen yrityksissä ja yhteisöissä. Trillan olisi helppo hoitaa työnantajavelvoitteet sekä avustajien valmennus tehtäväänsä. Asia on esillä, kun 8.11. seuraavan kerran mietimme työllistämisen tehostamista.

torstaina, lokakuuta 03, 2013

KristinaMedi

KristinaMedi on entisessä Selkämeren sairaalassa lähinnä päiväkirurgiaa tarjoava yksityinen sairaala. Sen toimintaa esiteltiin maanantaina kunnanhallitukselle sekä keskiviikkona Suupohjan kuntajohtajille ja liikelaitoskuntayhtymän johdolle. Sairaalalla on käytössään varsin nykyaikaiset tilat ja laitteet. Se tarjoaa palvelujaan meitä lähellä. Mielestäni on perusteltua kokeilla näiden palvelujen ostoa. Tietyillä erikoisaloilla se voisi nopeuttaa huomattavasti kuntalaisten hoitoon pääsyä. Palvelut vaikuttavat myös laadukkailta ja hinnaltaan kilpailukykyisiltä. Asiasta päättää liikelaitoskuntayhtymän johtokunta.

keskiviikkona, lokakuuta 02, 2013

Työllisyyden hoito

Saimme tänään ikäviä uutisia, kun Metsä Woodin Kaskisten toimipisteen irtisanomiset varmistuivat. Tieto ei ollut uusi eikä yllättävä, vaan aiempien uutisten pohjalta sitä osattiin odottaa. Kolmisenkymmentä teuvalaista jää tuolla päätöksellä vaille työtä.

Eilen kokoonnuimme asian tiimoilta Teuvalla. Mukana oli edustajia Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta, Kaskisten kaupungista, Teuvan kunnanhallituksesta ja Metsä Woodin työntekijöistä. Siis lähinnä asiaa virkansa puolesta hoitavista tahoista. Kovin pitkälle emme päässeet, mutta alkuun kuitenkin. Sovimme, että Teuvan kunnan omia työllistämistoimia lisätään. Säästöjen ja lomautusten puristuksessa työllistäminen on jäänyt vähälle, se täytyy myöntää. Yritämme saada siihen nyt parannusta. Asiassa on taloudellisestikin järkeä, koska jos kunta ei hoida työllistämisvelvoitettaan, se joutuu maksamaan työmarkkinatuen kustannuksia Kelalle. Työvoimahallinto lupasi avuksi ja tueksi palkkatuella palkattavan työnsuunnittelijan, joka voisi olla myös kunnan työnjohdon tukena, kun työttömiä kunnan tehtäviin sijoitetaan. Liikelaitoskuntayhtymän Kafilla toimivan työpajan toimintaa kehitetään ja laajennetaan. Yritystoiminnan aktivoinnisa on vireillä monta hanketta, joilla uusia työpaikkoja yritetään paikkakunnalle hankkia.

tiistaina, lokakuuta 01, 2013

Heijastin ja kypärä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreessa liikenneturvallisuussuunitelmassa kerrotaan mm. että pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on kolmessa Pohjanmaan maakunnassa varsin heikolla tolalla. Heijastinta vuonna 2010 käytti vain reilu kolmannes jalankulkijoista. Pyöräilykypärän käyttö oli vielä harvinaisempaa. Etelä-Pohjanmaalla käyttäjiä oli vain 14 %. Kauhavalla luku oli vain 3 %, Kurikassa 8 %. Teuvalta ei raportti kerro arviota käyttäjien määrästä.

Myös pienillä ratkaisuilla voidaan turvallisuutta parantaa. Lokakuu tuo taas mukanaan liukkaita kelejä ja pimeitä aamu- ja iltahetkiä.