keskiviikkona, joulukuuta 20, 2023

Otto Syreenin talo

 Siis vanha kunnantalo. Talo on ollut tyhjillään muutaman vuoden. Ei kuitenkaan kylmillään, peruslämmöt ovat olleet päällä. Teuvalaisen kulttuurin tuki on ansiokkaasti vetänyt kaksi hanketta, joissa on taustoitettu talon historiaa, selvitetty kuntoa ja haarukoita mahdollista tulevaa käyttöä. Hankkeet ovat myös järjestäneet yleisötilaisuuksia, ja mielenkiintoa taloa kohtaan on ollut.


Talo on merkittävä Teuvan katukuvassa. Sillä on myös suurta kulttuurista merkitystä. Monella teuvalaisella siihen liittyy erilaisia muistoja. Talon kunnostus ei ole ihan halpa operaatio. Jotta se kannattaisi kunnostaa, sille pitäisi olla mietittynä käyttötarkoitus ja kannattavuus. Vähintään se tarvitsee veturitoiminnon, joka sitten vetää mukanaan muita toimijoita. Tilannetta tietysti hankaloittaa se, että kirkonkylässä on hyvä joukko muitakin tyhjiä toimitiloja.


Parikymmentä vuotta sitten Teuvalla syntyi yhteinen ponnistus, jolla Orrela kunnostettiin nykyiseen asuunsa. Ehkä nyt olisi seuraavan yhteishankkeen vuoro. Kunta on varannut ensi vuoden talousarvioonsa 100 000 euroa, jolla on tarkoitus purkaa sisältä vanhoja rakenteita, tehdä kiireellisiä korjauksia, jotta talo ei pääse huonompaan kuntoon, ja suunnitella peruskorjausta.

tiistaina, joulukuuta 19, 2023

Vuoden viimeinen valtuusto

Valtuusto tuntui olevan tyytyväinen ensi vuoden ylijäämäiseen talousarvioon. Samalla kuitenkin puheenvuoroissa kuulsi huoli talouden tasapainon heikkenemisestä. Kustannukset kasvavat voimakkaasti, ja samaan aikaan tulot pienenevät. Kustannusten nousu koskee jo kuluvaakin vuotta. Ylitysoikeuksia myönnettiin lähes miljoonan verran.


Kipakkaakin keskustelua käytiin pump track -radan sijoituspaikasta. Lopulta hyväksyttiin kannanotto, jonka mukaan eri paikkavaihtoehtoja vielä selvitetään.


Huolissaan oltiin myös päivähoitopaikkojen riittävyydestä. Vaikka lapsia syntyy aiempaa enemmän, päiväkotiryhmät täyttyvät. Tämä johtuu mm. uusista ryhmäkokovaatimuksista sekä siitä, että yhä pienempiä lapsia tulee hoitoon. Alle 3-vuotiaita voi ryhmään sijoittaa vähemmän kuin isompia lapsia.  Ratkaisua tähän haetaan heti alkuvuodesta.


Hyvinvointikertomuksessa toimia nähtiin aiheuttavan mm. koulukiusaamisen,  lasten ja nuorten kokeman yksinäisyyden sekä ahdistuksen. Näihin pureudutaan ensi vuonna laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.


Tässä kokouksessa oli tarkoitus käsitellä myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Kunnanhallitus jätti ne kuitenkin viime viikon kokouksessaan pöydälle. Tähän ei liity dramatiikkaa. Molemmat on ymmärtääkseni oikein ja huolellisesti laaditut. Epäselvyyttä on aiheuttanut se, miten nämä viimeiset erät kirjataan kunnan kirjanpitoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi tästä ohjeen vasta pari viikkoa sitten. Sen seurauksena kunnat eivät pääse kirjaamaan sellaisia ylijäämiä lopputilityksistä, miltä aiemmin näytti. Kaipasimme asiasta lisätietoja, ja käsittelemme pykälät ensi vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

tiistaina, joulukuuta 12, 2023

Henkilöstöstrategia 2024 - 2027

 Eilen kunnanhallitus käsitteli juuri valmistunutta henkilöstöstrategiaa. Valtuusto jatkaa aiheesta ensi maanantaina.


Strategian valmistelussa on käytetty pohjana loppuvuodesta 2022 henkilöstölle suunnattua kyselyä sekä syksyn 2023 aikana pidettyjä henkilöstötreffejä, joissa johtoryhmä 12 pienryhmässä tapasi koko henkilöstön. Strategiassa keskitymme neljään toimenpidekokonaisuuteen:


1. Johtaminen ja sen kehittäminen

Laadukkaalla johtamisella on vaikutusta henkilöstön sitoutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Esihenkilöiden kyky tukea ja ohjata henkilöstöä parantaa työilmapiiriä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Esihenkilötaitoihin kuuluu selkeä kommunikointi ja tuen tarjoaminen henkilöstölle erityisesti muutosten keskellä.


2. Henkilöstön saatavuus, rekrytointi ja perehdyttäminen

Tämä on keskeinen haaste kaikille työnantajille.  Oikeiden henkilöiden valitseminen oikeisiin tehtäviin tuo mukanaan uusia ja kehittäviä näkökulmia sekä lisää osaamista kunnassamme. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu perehdytys on merkittävässä roolissa auttamaan uusia työntekijöitä sopeutumaan nopeammin kuntaorganisaatioon. Laadukas perehdytys tuo positiivisen kokemuksen, joka vaikuttaa työtyytyväisyyteen.


3. Henkilöstön osaamisen ja työn kehittäminen

Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia tarjoamalla voidaan lisätä motivaatiota, tyytyväisyyttä työhön ja sitoutumista siihen. Valmistellaan omaehtoiseen opiskeluun kannustava toimintamalli, mahdollistetaan työkiertoa ja selvitetään työn monipuolistamista ja kehitysmahdollisuuksia eri tehtävissä.


4. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja organisaatiokulttuurin vahvistaminen

Toimenpidekokonaisuudessa tarkastellaan koko strategiakauden ajan henkilöstön hyvinvointia, mutta myös palkitsemista, motivointia ja sitouttamista. Kaikilla toimenpiteillä tähdätään henkilöstön jaksamisen ja suorituskyvyn vahvistamiseen. Organisaatiokulttuuri vahvistuu yhteisöllisyydessä, yhdessä tekemällä, jolloin rakennnetaan "me Teuvan kunnan työntekijät" -tunnetta.

torstaina, joulukuuta 07, 2023

Vuoden 2024 talousarvio

Menot kasvavat 1,4 miljoonaa (+ 9,4 %).  Valtionosuudet ja verotulot pienenevät 1,2 miljoonaa (- 7,0 %). Muutos on siis äärimmäisen raju. Talousarvioehdotus on silti 2,1 miljoonaa ylijäämäinen. Hyvä niin, mutta joudumme vakaasti ensi vuoden aikana miettimään keinoja menokasvun jarruttamiseksi. Vertailut edellä on tehty tämän vuoden talousarvioon, jonka määrärahavaraukset tulevat ylittymään. Kunnanhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen 0,9 miljoonan euron määrärahan ylityspyynnöt.