torstaina, helmikuuta 23, 2012

Kymppi rikki

Tammikuun lopussa Teuvan työttömyysaste oli 10,1 % Kohosimme tässä kyseenalaisessa kunniassa Kauhajoen tasolle. Naapurimme hyväksi on sanottava se, että siellä työttömyysasteen suunta oli alaspäin.

Kaiken kaikkiaan työtä vailla oli 256 teuvalaista. Näistä jo yli vuoden oli ollut työttömänä 33 henkilöä. Työttömistä yli 55-vuotiaita oli 111. Nuoria, alle 25-vuotiaita oli puolestaan 28. Työttömyys on Teuvalla miesvoittoista, sillä naisten osuus työttömistä oli 32 %.

Työ- ja elinkeinoministeriö etsii kokeilukuntia. Kyse on hallitusohjelman mukaisesta pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi järjestettävästä hallituskauden kestävästä kokeilusta, jossa viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan, ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Kokeiluun halutaan erilaisia kuntia, ja kunnille varataan kokeilua varten riittävät resurssit.

Tähän olisi hyvä tarttua. Olen ehdottanut Suupohjan seudun kunnille (Teuvan kavereina Kauhajoki, Karijoki ja Isojoki) sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymälle ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle, että Suupohja lähtisi hankkeeseen porukalla. Keskeisistä yhteistyökumppaneista TE-toimisto ja Kela ovat jo lupailleet tukeaan.

OlennaistaValtiovarainministeriön kuntien kuulemiskierros kuntarakenneuudistuksessa oli Seinäjoella tiistaina 21.2. Ehkä kaikkein keskeisin syy kuntakentän mylläämiseen löytyy tästä ministeri Henna Virkkusen esittämästä kuvasta. Sen asteikko on vähän tarkoitushakuinen, eli muutos pyritään kuvassa esittämään mahdollisimman suurena. Silti siitä käy keskeisesti ilmi Suomen julkisen sektorin lähivuosien suurin haaste. Huoltosuhde muuttuu radikaalisti. Kun hyvinvointivaltiota rakennettaessa lapsia ja vanhuksia oli noin 50 kutakin sataa työssä käyvää kohti, on tämä suhde nyt nopeassa muutoksessa. Kannattaa huomata, että muutos on jo alkanut. Vuonna 2020 ollaan jo 65 kieppeillä ja kymmenen vuotta myöhemmin 75 paikkeilla. Teuvalla luku nousee vuoteen 2030 mennessä yli sataan.

Kun työssä käyviä on suhteessa palveluja eniten tarvitseviin huomattavasti vähemmän kuin nyt, aiheuttaa se melkoisia muutoksia kaikkiin palvelujärjestelmiin.

perjantaina, helmikuuta 10, 2012

Kylmää kyytiä

Viime vuoden tilinpäätöksen luvut alkavat hahmottua. Lähinnä kuntayhtymistä voi tulla vielä joitain lisätietoja, mutta niiden ei pitäisi enää kokonaiskuvaa paljoa muuttaa. Viime vuoden tulos painuu peräti n. 2,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kunnan oma toiminta on hoidettu varsin hyvin budjettimme rajoissa, mutta erikoissairaanhoidon ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän menoylitykset ovat yhteensä noin kahden miljoonan euron luokkaa. Samaan aikaan tulopuolella verot ja valtionosuudet jäivät kumpikin noin puoli miljoonaa tavoitellusta.

torstaina, helmikuuta 09, 2012

Perälauta

Kuntakartta julkistettiin sitten eilen. Eipä se juuri poikennut aiemmin julkisuuteen vuotaneesta versiosta. Kartan lisäksi julkaistiin 300-sivuinen raportti, jossa uudistuksen tavoitteita, taustaa ja etenemistä valotetaan. Raportissa sen kirjoittaneet virkamiehet pohdiskelevat, että uudistus ei toteudu ilman jonkinasteista pakkoa. Useat poliitikot ovat ilmoittaneet, että eivät kannata pakkoliitoksia. Tämän päivän Ylen Ykkösaamussa keskusteltiin myös siitä, mitä pakolla tarkoitetaan. Varsinaisten pakkoliitosten (Valtioneuvosto päättää asianomaisten kuntien valtuustojen tahdon vastaisesti) sijasta lainsäädännössä voidaan määritellä kriteerit (mm. vähimmäisasukasluku), jotka kunnan tulee täyttää.

tiistaina, helmikuuta 07, 2012

Jätevedet

Teuvan kunnalla on edessään ratkaisu jäteveden käsittelystä. Puhdistamomme ei täytä uusia lupaehtoja. Vaihtoehtoina on mittava puhdistamon saneeraus, uuden puhdistamon rakentaminen tai yhteistyö naapureiden kanssa. Näitä yhteistyövaihtoehtojakin on kolme. Teuva, Närpiö, Karijoki, Kaskinen ja Kristiinankaupunki ovat neuvotelleet ratkaisun, jolla ne kaikki voisivat johtaa tulevaisuudessa jätevetensä Kaskisiin M-Realin jätevedenpuhdistamolle. Kuntarakenneselvityksissä on laadittu vaihtoehdot, joissa jätevedet voitaisiin pumpata Jurvan kautta Kurikan puhdistamolle tai vaihtoehtoisesti Kauhajoen puhdistamolle.

Taloudellisesti ja ekologisesti kestävimmiltä näyttävät yhteistyövaihtoehdot. Ratkaisu täytyy tehdä kevään aikana, koska Kaskisten vaihtoehto on etenemässä joka tapauksessa muiden kuntien yhteishankkeena.

Hankintafoorumi

Eilen illalla kunnanhallitus asetti hankintafoorumin. Joulukuun valtuustossa seitsemän yrittäjätaustaista valtuutettua esitti tällaisen uuden yhteistyöelimen perustamista. Foorumiin tulee kolme kunnanhallituksen edustajaa ja kolme yrittäjien edustajaa. Kuntaa edustavat Esko Lehtimäki, Teijo Toivonen ja Irma Harjula. Yrittäjät nimeävät edustajansa lähiaikoina.

Porukan tehtävänä on hankinta-asioiden käsittely yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja hankintoja suorittavien henkilöiden kesken. Foorumin perustaminen on luontevaa jatkoa syksyllä pidetylle hankintaseminaarille.

Foorumi ei käsittele yksittäisiä hankintoja tai niiden kriteerejä. Sen sijaan foorumi on mukana yleisten hankintaperiaatteiden kehittämisessä. Tarkoitus on, että yhteistyötä lisäämällä voimme ostaa entistä fiksummin, varmistua siitä että paikallisilla yrityksillä on edellytykset tehdä tarjouksia kunnan hankinnoista, ja edistää sitä, että jatkossakin meillä on monipuolista tarjontaa paikallisilla markkinoilla. Keskeistä on tietojen vaihto siitä, mitä kunta jatkossa tarvitsee, ja mitä paikallisilla yrityksillä on meille tarjota.

perjantaina, helmikuuta 03, 2012

Pohjatutkimusta

Geopalvelu Oy on tehnyt Teuvan koulukeskuksesta pohjatutkimuksen tammikuun alussa. Kunnanhallitus tutustuu tutkimusraporttiin maanantaina. Raportti sisältää peruskorjausohjeet lattioiden alustan, rakennusten ulkopuolisten salaojien, kattovesien johtamisen ja viemäröinnin, perustusten ruotasuojauksen sekä piharakenteiden osalta. Tarvittaessa kunnanhallitus päättää tarpeellisista jatkotutkimuksista.