perjantaina, syyskuuta 17, 2021

Samaan suuntaan

 Uuden valtuustokauden alun tärkeimpiä asioita on uuden kuntastrategian laatiminen. Kysehän on yksinkertaisuudessaan siitä, mihin asioihin aiomme panostaa ja keskittyä. Kunnan toimialaan riittää lukemattomia hyviä asioita edistettäväksi, mutta vain rajalliseen määrään riittää voimavaroja. Siksi asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on tärkeää.


Juuri nyt elämme kunnallishallinnon kannalta merkittävää murrosta. Hyvinvointialueet aloittavat varsinaisen toimintansa vuoden 2023 alussa. Kun sote- ja pelastusalan palvelut siirtyvät niiden hoidettavaksi, kunnat hakevat uutta rooliaan. Teuvalla olemme valmistautuneet siihen mm. 1.8.2021 toteutetulla hallintouudistuksella. Toimintomme jakautuvat nyt kolmeen toimialaan: osallisuus, oppiminen ja elinvoima. Näissä on varmasti myös tulevan strategian kivijalka.


Tällä kertaa yritämme laatia strategiaa aiempaa laajemmalla porukalla. Strategian laadinnassa valtuutetut ovat kansan valitsemina keskeisessä asemassa. Mutta prosessin vaiheissa kysymme myös kuntalaisten ja henkilöstön näkemyksiä.


Etelä-Pohjanmaalle on valmisteilla myös maakuntastrategia, jonka maakuntavaltuusto varmaankin vuodenvaihteessa hyväksyy.  Sen nimeksi on laitettu osuvasti Huomisen Lakeus. Luonnoksessa puhutaan ainakin väestökehityksen vakiinnuttamisesta, koulutustason nostamisesta, elinkeinoelämän uudistamisesta ja  ekologisesta jälleenrakennuksesta. Maakuntaohjelmalla pyritään sitouttamaan keskeiset alueen toimijat yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Samaan suuntaan kannattaa kuntienkin pyrkiä.

torstaina, syyskuuta 16, 2021

Llkyllä starttaa viimeinen vuosi

 Hyvinvointialueiden toiminnan valmistelu on jo kuumeisesti käynnissä. Aluevaalit pidetään vuodenvaihteen jälkeen. Vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueiden tehtäväksi reilun vuoden kuluttua 1.1.2023. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä lakkautetaan.


Kunnanhallitus käsittelee Teuvalla maanantaina 20.9. ohjettaan Llky:n talouden ja toiminnan hoitamisesta 2023. Kuluvan vuoden ja ensi vuoden sote-menojen määrällä on vaikutusta sekä tulevan hyvinvointialueen että peruskunnan tulevaisuuden rahoitukseen. Mitä isommat kustannukset näinä kahtena vuonna, sitä suuremman valtionosuuden hyvinvointialue saa jatkossa. Toisaalta vastaavasti kuntien saama valtionosuus pienenee. Siksi Teuvan kunnan kannalta on tärkeää, että ensi vuosi toimitaan säästeliäästi. Ehdotukseni raamiksi Teuvan kunnan maksuosuudelle on 21,9 miljoonaa euroa. Se on n. 0,5 miljoonaa euroa tämänvuotista enemmän. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Llky ylittää tämän vuoden määrärahan 0,8 miljoonalla eurolla.


Nyt on tärkeää, että Llky:ssä viimeisenä toimintavuonna keskitytään säästeliäisyyden lisäksi palvelupuutteiden paikkaamiseen ja hyvinvointialueeseen valmistautumiseen. Yhteistoiminta-alueiden ei tule nyt sooloilla vaan pyrkiä yhteiseen toimintatapaan. Palvelupuutteista olemme Teuvan osalta nostamassa esiin lääkäripalveluja, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja sekä päihdepalveluja.