torstaina, kesäkuuta 30, 2016

600 sivua

Eilen julkistettiin vielä keskeneräisiä maakunta- ja sote-lakiesityksiä. Virkamiehet ovat olleet ahkerina... Vaatii perehtymistä ja sulattelua. Mitään suuria yllätyksiä julkistukseen ei näyttänyt liittyvän. Myönteisenä asiana voidaan pitää sitä, että hallitus pyrkii tosissaan siihen, että myös pienet sote-tuottajat pääsisivät markkinoille. Jopa yksittäiset ammatinharjoittajat. Niinpä Brommelsin työryhmän esitystä ei olla aivan sellaisenaan toteuttamassa.

Valaistusta tuli myös kuntien rahoitukseen uudistuksen jälkeen. Siinä näyttäisi muodostuvan järjestelmä, joka turvaisi sen, että mikään kunta ei joutuisi kohtuuttomiin vaikeuksiin.

keskiviikkona, kesäkuuta 15, 2016

Pahoinvointi ja sen kustannukset

Olin viime viikolla seminaarissa Seinäjoen keskussairaalassa, jossa käsiteltiin hyvinvointia ja terveyttä. Erityisesti esillä oli ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin näkökulma. Lainaan tähän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Jaana Markkulan esityksestä muutaman faktan:

Alkoholin aiheuttamia maksasairauskuolemia on yli 100 % enemmän kuin 20 vuotta sitten. Alkoholiriippuvaisten työkyvyttömyysriski on nelinkertainen.

Tupakointi on edelleen yksi suurimmista väestöryhmien terveyseroja aiheuttavista tekijöistä.

Viimeisen 20 vuoden aikana jotain huumausainetta elämänsä aikana käyttäneiden osuus on kolminkertaistunut.

Oma tai läheisen rahapeliongelma koskettaa useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain.

Kustannukset näistä neljästä ongelmasta ovat yhteiskunnalle yli 2 miljardia euroa vuodessa. Jos teuvalaisilla olisi näistä haittoja yhtä paljon kuin maassa keskimäärin, Teuvan kustannukset olisivat suuruusluokkaa 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuulimme myös esimerkkejä siitä, miten näitä haittoja on pystytty määrätietoisella työllä ehkäisemään. Uuden soten rakentamisessa näiden asioiden tulisi olla keskiössä.

torstaina, kesäkuuta 02, 2016

Kuntaliiton lausunto

Kauan kaivattu Kuntaliiton lausunto case Pihlajalinnasta ehti kuin ehtikin ennen kunnanhallituksen esityslistan postittamista. Paperia on melkein kymmenen sivua, mutta ydin lienee tämä:

Kuntaliitto katsoo, että Kuusiokuntien ja Kuusiolinna Oy:n välisen sopimuksen laajentaminen koskemaan myös Suupohjan kuntia sisältää riskin siitä, että laajentaminen katsotaan hankintalain näkökulmasta laittomaksi suorahankinnaksi.