tiistaina, elokuuta 30, 2011

Ensihoito

Vappuna voimaan tulleen Terveydenhuoltolain johdosta kiireellistä sairaankuljetusta järjestetään uuteen malliin. Vuoden 2013 alusta toiminnan järjestämisestä vastaavat sairaanhoitopiirit, kun siihen asti vastuu on ollut terveyskeskuksilla.

Nykyisin sairaakuljetusta useimmiten hoitavat yksityiset sairaankuljetusyrittäjät, joilla on sopimus toiminnasta terveyskeskuksen kanssa. Näin varsinkin Etelä-Pohjanmaalla. Muualta maasta löytyy malleja, joissa toimintaa hoitaa esim. pelastuslaitos.

Nykymenossa nähdään ongelmana se, että aika avun pyynnöstä auton tuloon kotiovelle kuluu eri puolilla Suomea hyvin eripituinen aika. Erityisen suuria erot ovat yöaikaan.

Kun sairaanhoitopiirit nyt valmistelevat uutta toimintamallia alalle, keskeistä on sen turvaaminen, että apu tulisi eri alueilla samoissa aikarajoissa. Täysin tasa-arvoisia meistä ei kyllä tule uudistuksen jälkeenkään. Toiset vaan asuvat kauempana auton päivystyspaikasta kuin toiset.

Laki edellyttää niin sanotun kenttäjohtamisjärjestelmän luomista. Ympäri vuorokauden päivystää esimiestason henkilö keskussairaalassa, joka ohjaa ambulanssien toimintaa. Ambulansseja voidaan tarpeen mukaan siirrellä sairaanhoitopiirin alueella sinne, missä kapasiteetin vajausta ilmenee.

Sairaanhoitopiiri haluaa toteuttaa koko ensihoidon omana toimintanaan. Sairaankuljetusyritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, ja myymään kalustonsa sairaanhoitopiirille. Ambulensseja ajavat sitten jatkossa sairaanhoitopiirin työntekijät.

Tämä kaikki tulee aika kalliiksi. Vuotuisten kustannusten on arvioitu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kasvavan peräti 3 miljoonalla eurolla.

Suhtaudumme näihin suunnitelmiin varsin kriittisesti. Laki on laki. Eli vastuu toiminnan järjestämisestä siirtyy sairaanhoitopiirille, ja kenttäjohtamisjärjestelmä on toteutettava. Muutoin toiminnan järjestämisessä pitää vielä selvittää eri vaihtoehtoja. Yksityisen yritystoiminnan jatkuminen pitää myöskin turvata.

torstaina, elokuuta 04, 2011

Syyskauden ensimmäinen hallitus

Lomat on vietetty, ja edessä on aika tiivis syksy. Kunnanhallitus kokoontuu kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa ensi maanantaina eli 8.8. Listalla on mm. remontin aikaisten ruokala- ja keittiötilojen hankinta koulukeskukseen. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lähivuosien toimintasuunnitelmasta annetaan lausunto. Teuvan talous on vielä siinä kunnossa, että harkinnanvaraista yleistä valtionosuutta ei esitetä haettavaksi.

Maanantaina kokoontuu myös investointien ohjausryhmä. Esillä on Terveystalon rakentamisen ja vuodeosaston peruskorjauksen suunnitelmat ja urakkatarjousmenettelyt.