keskiviikkona, joulukuuta 21, 2016

Juhlan aika

Haluan toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa! Saakoon joulun sanoma meitä kaikkia koskettaa.

Keilahalli

Teuvalle on suunnitteilla keilahalli entiseen Aspocompin teollisuushalliin. Mutta eikös semmoinen tule kovin kalliiksi? Kunnalla lienee muitakin rahareikiä...

Hanke on yksityinen. Hankkeen kustannusarvio on 273.000 euroa. Keskeisessä roolissa on ely-keskuksen myöntämä hanketuki, joka on 60 % kustannuksista. Ilman sitä hanke ei olisi realistinen. Elyn tuen ehtona on se, että kunta myöntää tukea 15 %. Kunnan kukkarolle tultaisiin vain 41.000 euron suuruisella avustuksella. Lisäksi kunta takaisi toimintaa pyörittävän yhtiön lainaa 68.000 euron edestä.

Eli kunnan kannalta varsin edullisesti saataisiin paikkakunnalle yksi uusi aktiviteetti. Kriittiset kysymykset hankkeen suhteen ovat: 1. Riittääkö talkootyövoimaa hallin pyörittämiseen? ja 2. Riittävätkö vuotuiset maksutulot toiminnan pyörittämiseen ja lainan takaisinmaksuun?.

Kunnalla on tiukka kiinteistöohjelma, jonka toteutuessa harrastustoimintaan käytettävissä olevat tilat ovat vähenemässä. Aspocompin halliin voitaisiin rakentaa keilaratojen lisäksi muitakin tarpeellisia harrastustiloja kohtuullisen edullisesti.

tiistaina, joulukuuta 20, 2016

Oikeus hyviin palveluihin

Kun tässä taannoin tapasin ikäihmisiä, he kertoivat siitä, että heitä harmittaa, kun heistä puhutaan usein vain taakkana ja kustannuksina. Tuon tapaamisen jälkeen olen seurannut tiedotusvälineissä käytävää keskustelua tästä näkökulmasta ja tullut siihen tulokseen, että tällaista aika paljon ilmenee. On sitten kyse vanhuksista tai vaikkapa harvinaisista sairauksista.

On tärkeää erottaa kaksi asiaa toisistaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin tulee kiinnittää huomiota. Palveluja tulee kehittää niin, että niihin sijoitetut veroeurot ovat mahdollisimman järkevästi käytetyt.  Kustannukset ovat Suomen julkisen talouden kannalta niin suuret, että asialle on tehtävä jotain.

Meillä kaikilla on kuitenkin oikeus hyviin palveluihin niitä tarvitsemme. Elämä on hauras, eikä kukaan meistä tiedä, minä päivänä tarvitsemme vaikkapa vaativaa erikoissairaanhoitoa. Se ainakin on varmaa, että kukin meistä vanhenee joka päivä. Palveluja tarvitsevia ei saa syyllistää. Tämä olisi syytä ottaa herkällä korvalla huomioon, kun pidetään puheita tai kirjoitetaan lööppejä.

torstaina, joulukuuta 15, 2016

Myyntityö kunniaan

Eilen juhlistimme vielä Etelä-Pohjanmaan maakunnallista yrittäjäpalkintoa paikallisesti. Joimme kakkukahvit Suomen Lämpöpuu Oy:n työntekijöiden kanssa. Kahveilla pukkasi vahvasti mieleen taannoiset kirjoittelut Turun telakasta. Julkisuudessa iloittiin siitä, että telakka sai uusia risteilijätilauksia. Joku sitten kommentoi näitä kirjoituksia, että ei niitä niin vain saatu, vaan jotkut ovat tehneet todella onnistunutta myyntityötä. Itsestään selvä asia, joka jää turhan usein varjoon. Emme ehkä riittävästi arvosta osaavaa myyntityötä. Suomen Lämpöpuunkin kohdalla taitavilla myyntiponnistuksilla on keskeinen vaikutus yrityksen menestykseen. Varsinkin kun tuotetta viedään nyt laajasti eri puolille maailmaa.

keskiviikkona, joulukuuta 14, 2016

Pihlajalinnasta

Liittymistä Kuusiokuntien yhteistoiminta-alueeseen ja yhteisyritystä Pihlajalinnan kanssa selvitettiin aktiivisesti syksyllä 2015. Suupohjan neljän kunnan oli tarkoitus selvityksen pohjalta tehdä samansisältöiset päätökset. Oli sovittu, että yhteistyö toteutuu vain ja jos kaikki kunnat tekevät myönteisen päätöksen. Valtuustojen kokoukset oli tarkoitus pitää samanaikaisesti joulukuussa 2015.

Selvitys kuitenkin vähän viivästyi vuoden 2016 puolelle. Kauhajoen kaupunki pyysi Kuntaliitolta sopimuspatteristosta lausunnon. Oli tarkoitus siirtää päätöksentekoa siihen asti, kunnes lausunto tulisi. Isojoen kunta vei kuitenkin päätöksen valtuuston käsittelyyn, ja hyväksyi diilin. Teuva jäi Kauhajoen kanssa odottamaan lausuntoa.

Lausuntoa saimme odotella useamman kuukauden. Kun se lopulta tuli, oli se varsin kriittinen arvioidessaan menettelyn laillisuutta. Tämän johdosta Teuvan valtuusto teki kielteisen päätöksen.

Kauhajoki ei vienytkään asiaa kesällä päätöksentekoon, vaan halusi seurata sote-uudistuksen etenemistä. Ilmoitin tällöin jo kesäkuussa, että olemme päätöksemme tehneet, mutta jos jotain merkittävää uutta asiassa ilmenee, olemme aina valmiit  näinkin merkittävästä asiasta keskustelemaan.

No, mitään keskustelua tai neuvottelua ei tarjoutunut. Kauhajoki teki oman ratkaisunsa nyt joulukuussa.

Eli kokonaisuus ei arvioni mukaan mennyt ihan kuin Strömsössä.

Nyt tilanne näyttää varsin lukkiutuneelta. Minkään kunnan ei ole helppo peruutella valtuustonsa tekemiä päätöksiä. Seutukunnan etu kuitenkin on, että yhteinen ratkaisu saadaan sorvattua.

perjantaina, joulukuuta 09, 2016

Harrastustakuu

Kokoomuksen ja Kristillisdmokraattien valtuustoryhmä teki lokakuussa esityksen, että Teuvalla kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Teuvan kunta käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Hyvä asia. Vaan taasko kunnalle lisätehtäviä, kun entisissäkin on tekemistä...?

Yhdessä järjestöjen kanssa se voi onnistua. Kunnanhallitus ottaa maanantaina kantaa, lähdetäänkö tätä porukalla selvittämään.

Ei sentään halpuuteta,,,

... mutta melkein. Nyt näyttäis nimittäin siltä, että ensi vuonna veden hinta ei Teuvalla nouse. Ei puhtaan eikä likaisen. Vaan valtuustohan tuosta jouluviikolla päättää...

TA2017

Ensi vuoden budjetti on taas kasassa. Valmiina hallituksen käsittelyyn. Käyttömenot pienenevät 0,4 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintatulot kasvavat 0,6 %. Verorahoitus (valtionosuudet + kunnan omat verotulot) kasvaa 0,5 %. Muutokset siis marginaalisia. Toimeentulotuen siirto Kelan kustannukseksi pienentää menojamme edellisiin vuosiin verrattuna. Vuosikate ei riitä poistoihin, vaan talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointitahti laantuu. Vaikkakin niitä on edelleenkin paljon, yhteensä 3,4 miljoonaa. Rakennamme uuden teollisuusalueen kunnallistekniikkaa ja teemme hallin kovassa vedossa olevalle Suomen Lämpöpuu Oy:lle. Äystön päiväkoti hankitaan vuokraamalla.

Lainakantamme kasvaa 3,5 miljoonalla. Asukasta kohti niitä on ensi vuoden lopussa jo yli 6.000 euroa.

tiistaina, marraskuuta 29, 2016

Lapsiperheiden etuudet jatkuvat

Vaikka kunnan talous on tiukalla, lapsiperheiden etuudet Teuvan kunnassa jatkuvat myös vuonna 2017. Tätä mieltä oli yksimielinen kunnanhallitus.

Teuvan kuntahan lahjoittaa 150 euron suuruisen lahjakortin jokaisen syntyvän vauvan perheelle. Nimensä mukaisesti tällä vaipparahalla saa ostaa paikallisista liikkeistä vaippoja tai tekotarpeita kestovaippoihin.

Lapsen syntymää seuraavan kalenterivuoden alussa järjestettävässä tilaisuudessa lahjoitetaan 200 euron lahjakortti, mikäli perhe edelleen asuu Teuvalla.

Etuudet ovat pieniä vastaantuloja lapsiperheiden arkeen. Teuvalla ne ovat saaneet kuntalaisilta hyvän vastaanoton.

HYVE 2018

Kunnanhallitus hyväksyi eilen illalla Teuvan osallistumisen HYVE 2018 - Johtaminen tulevaisuuden kunnassa -ohjelmaan. Kyseinen ohjelma tukee kunnan elinvoimaisuutta, hyvinvoinnin edistämistä ja kuntalaisten osallistamista. Nämä ovat asioita, joita pidämme tärkeinä kunnan toiminnassa, erityisesti kun sote siirtyy maakuntien vastuulle. Näemme myös, että tämä valtakunnallinen ohjelma tukee meitä hyvin siinä työssä, jonka aloitimme jo reilu vuosi sitten, kun aloimme työstää palvelustrategiaa.

Kunnat voivat itse vaikuttaa ohjelman sisältöön, joten ohjelman pääteemat nousevat osallistujakuntien tarpeista. Ohjelman ydin muodostuu johtamisen kehittämisestä. Sen teemoja ovat hyvinvointi, elinvoima, osallisuus, kuntastrategia, riskienhallinta, johtamisjärjestelmä, tasapainoinen talous, verkostot ja yhteistyö. Mukana olevat kunnat oppivat toinen toistensa kehittämistyöstä.

Teema, jota Teuva tulee nostamaan ohjelmatyössä esiin, on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa.

Kunnalle kumppaniksi

Viime viikon torstaina järjestimme Kulttuuritalo Orrelassa tilaisuuden, jossa yritysten ja yhdistysten edustajat saivat ideoida yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa uusia yhteistoiminnan muotoja. Ainakin asia kiinnosti, sillä paikalla oli 27 yritysten ja yhteisöjen edustajaa sekä kunnan väki päälle. Kiitos kaikille mukaan ehtineille!

Mitään yhtä suurta viisautta emme löytäneet, eikä se ollut tavoitteenakaan. Esiin nousseita asioita, joita jatkossa kehitetään oli ainakin:

Vesimittareiden lukeminen
Liikuntapaikkojen hoito
Nurmikoiden leikkaus
Kunnan sisäisen postin jakaminen
Eri tapahtumien järjestelyt
Työttömien palkkaaminen Palvelukeskus Trillan kautta lyhyisiin työtehtäviin ja
Perhekeskustoiminta.

Sellainen isompi kunnan ja yhdistysten yhteinen projekti voisi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

keskiviikkona, marraskuuta 23, 2016

Valoa

Ensi maanantaina kunnanhallitus päättää katuvalaisinten siirtämisestä led-aikaan. Kyse on noin tuhannen valaisimen hankinnasta.

Säästötoimena on osa kylien valaisimista ollut viime vuodet pimeänä. Kun valaisimet uusitaan, niiden sähkön kulutus on niin pieni, että merkittävää säästöä ei lamppujen pimeänä pitämisellä enää saavuteta. Lienee siis perusteltua sytyttää kaikki valot.

maanantaina, lokakuuta 31, 2016

Kiinteistöistä, poistoista ja tasearvoista

Teuvan kunnan kiinteistösuunnitelma etenee. Tavoitteena on luopua suurehkosta määrästä neliöitä kustannusten pienentämiseksi. Huolta tuntuvat kuitenkin aiheuttavan kiinteistöjen tasearvot, ja niiden alaskirjaukset.

Ajattelin vääntää tähän rautalangasta. Useimmille tämä on tuttu juttu, mutta jospa tästä olisi toisille iloa. Voi olla, että mutkat menevät tässä suoriksi, ja termit ovat sinne päin, mutta toivottavasti ydin on oikein. Näin sen näen:

Kaikki menot kirjataan kuluiksi vaikutusaikanaan. Kerran. Ja vain kerran. Kiinteistöjen kohdalla tämä tarkoittaa sitten esimerkiksi tätä. Sähkö, joka valaisee lamppua, kirjataan kuluksi heti. Palkka, joka maksetaan siivoajalle päivittäisestä siistimisestä, kirjataan kuluksi heti. Laite, joka ostetaan kiinteistön hoitoon, kirjataan kuluksi vaikutusaikanaan. Eli vaikkapa kymmenen vuoden aikana. Kun kiinteistö rakennetaan, sen rakennuskustannukset kirjataan kuluksi niin ikään niiden vaikutusaikana. Voidaan ajatella, että rakennuksen taloudellinen käyttöaika on vaikkapa 30 vuotta.

Jospa meillä olisi vaikkapa koulurakennus, jota ei enää kouluna tarvita. Sen rakentamiskustannuksesta olisi vielä poistamatta 100.000 euroa. Kun sitä ei enää kouluna tarvita, meidän tulee tarvittaessa tehdä ylimääräinen poisto, jotta tasearvoksi tulisi sen käypä arvo. Jos arvioimme, että siitä myytäessä voisi saada vain 30.000 euroa, meidän tulee siis tehdä 70.000 euron suuruinen ylimääräinen poisto. Kun sitten myöhemmin saammekin myytyä sen 40.000 eurolla, voimme kirjata 10.000 euron voiton.

Kunnissa ei aina ole tehty noita ylimääräisiä poistoja rakennuksen poistuessa tuotantokäytöstä. Niinpä sitten taseessa saattaa olla turhan iso summa kiinteistöä myytäessä. "Vahinko" on kuitenkin tapahtunut jo aiemmin.

Poistot ovat siis aitoja kuluja ja vaikuttavat kunnan tulokseen (yli- tai alijäämän muodostumiseen). Poistoja kirjattaessa ei kunnan pankkitililtä kuitenkaan lähde yhtään rahaa. Ne laskuthan on maksettu jo paljon aiemmin (esim. rakennuksen rakennusvaiheessa). Sen sijaan rakennuksen käyttökulut (sähkölasku ja siivoajan palkka yms.) maksetaan selvällä rahalla. Minusta on nyt paljon tärkeämpää kiinnittää huomio näihin viimeksi mainittuihin.

maanantaina, syyskuuta 26, 2016

Valoa

Kunnanhallitus käsitteli myös katuvalaisimien kilpailutusta. Kyse on yhteensä tuhannen valaisimen hankinnasta tänä ja ensi vuonna. Siirrytään siis ledeihin. Joku voisi perustellusti kysyä, että miksi vasta nyt. No, on odoteltu tekniikan kehittymistä ja kai vähän hintojen laskuakin. Hankinnalle tulee arvoa noin 250.000 euroa. Säästöä syntyy sitten käyttökustannuksista.

Raami

Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion laadintaohjeet. Luvut ovat kovin miinusmerkkisiä. Menojen pitäisi laskea 1,1 miljoonaa euroa eli 2,7 % kuluvan vuoden tasosta. Tulojen arvioidaan alenevan 0,8 miljoonaa (16,9 %). Budjetissa on sekä menoja että tuloja pienentäviä rakenteellisia muutoksia, joten luvut eivät aivan sellaisenaan ole täysin vertailukelpoisia. Kuntien menoista poistuu toimeentulotuki, kun se siirtyy Kelan maksettavaksi. Samalla sitä vastaava käyttötalouteen tuloksi kirjattu valtionosuus poistuu.

Verotulojen arvioidaan laskevan 0,1 miljoonaa (0,9 %). Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 0,5 miljoonaa (2,8 %).

Talousarvioraami on tulokseltaan 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Sote-lausunnot

Se on kunnanhallitusta taas tänään. Esillä monenmoista. Muun muassa lausuntoja uusista sote- ja maakuntalaeista.

Noin tiivistettynä esitän niistä maltillisia kommentteja:

Huolta palvelujen keskittymisestä.
Epäilyksiä kolmen miljardin säästöjen toteutumisesta.
Maakuntien itsehallinto jää turhan kapeaksi.
Kaikissa maakunnissa resurssit eivät tule riittämään.
Valtion ohjaus on turhan tiukkaa.
Yhtiöittäminen ja asiakkaan valinta voivat johtaa yllättäviin seurauksiin.

maanantaina, syyskuuta 19, 2016

Vääristymä

Kun se kuuluisa sote nyt sitten vuoden 2019 alusta siirtyy maakuntien kontolle, kuntien veroprosentteja leikataan, ja uusi valtionosuusjärjestelmä perustuu kuntien vastuulle jääviin palveluihin. Kuntakohtaiset voitot ja tappiot olisivat rajuja, joten niitä erikseen tasataan. Mikään kunta ei aluksi häviä tai voita enempää kuin 25 euroa/asukas eikä siirtymäkauden jälkeenkään enempää kuin 100 euroa asukasta kohden.

On tietysti hyvä, että kunnat eivät joudu uudistuksen toteutuessa kohtuuttomiin vaikeuksiin. Mutta eikö valtionosuuksien tulisi perustua kulloisiinkin palveluihin ja niiden tarvetekijöihin? Eikö ole kestämätöntä sitoa valtionosuuksia pysyvästi vanhoihin rakenteisiin?

torstaina, syyskuuta 15, 2016

Valiokuntamalli jalostuu

Olemme edelleen jatkaneet uuden organisaatiomallimme valmistelua. Tavoitteena on ottaa se käyttöön valtuustokauden alussa eli kesäkuussa 2017. Valmistelemme mallia, jossa kaksi valtuutetuista valittua valiokuntaa korvaisi nykyiset lautakunnat. Toinen niistä vastaisi pitkälle nykyisten sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialasta. Toinen taas teknisen puolen asioista. Muitakin valiokuntamalleja on ollut esillä, mutta tämä perinteiseen toimialajakoon perustuva malli tuntuu saavan eniten kannatusta.

Valiokunnat eivät nykyisten lautakuntien tapaan tekisi päätöksiä yksittäisissä asioissa. Sen sijaan niiden tehtävänä olisi antaa poliittista ohjausta toimialallaan. Niiden tulisi siis ottaa kantaa siihen, miten toimialan toimintoja kehitetään. Ratkaisut eivät perustuisi virkamiesten tekemiin esityksiin, vaan ne työstettäisiin kokouksissa yhteistyönä. Tarkoitus on, että valtuutetut pääsisivät vaikuttamaan merkittävämmin ja varhaisemmassa vaiheessa valmisteluun.

Päätöksiä tekisivät valtuusto, kunnanhallitus ja viranhaltijat. Päätöksiä tehtäessä erityisesti viranhaltijoiden tulisi noudattaa valiokuntien linjauksia. Kunnanhallitus voisi tehdä päätöksiään kokousten lisäksi myös ns. sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Tällöin päätösesitys, joka toimitettaisiin hallituksen jäsenille sähköisesti, tulisi hyväksytyksi, jos kukaan jäsenistä ei sitä vastustaisi. Näin voitaisiin ratkaista vaikutuksiltaan pienempiä ja rutiiniluontoisia asioita. Hallitus voisi kokouksissaan keskittyä tärkeämpiin kysymyksiin.

keskiviikkona, syyskuuta 14, 2016

Pormestari

En ole ollut mitenkään innostunut pormestarimallin käyttöön otosta Suomen kunnissa. Näin siksi, että olen nähnyt nykyisen vastuunjaon luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken toimivana ratkaisuna.

Teuvalla on mietitty jo reilun vuoden ajan, millainen on uusi kunta, kun sote on siitä irroitettu. Olemme päätyneet valiokuntamallin kehittelyyn Kempeleen kokemusten pohjalta. Tämä näyttäisi toteutuvan, ja hyvä niin.

Uudella kunnalla 1.1.2019 lukien on vähemmän palveluita tuotettavana, mutta enemmän edunvalvontatehtäviä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämistä. Maakunnista tulee merkittäviä vallan käyttäjiä, ja niiden päätöksentekoon pieni kunta saa korkeintaan yhden edustajansa.

Olisiko uudessa tilanteessa perusteltua panostaa yksiäänisyyteen, kasvollisuuteen ja poliittiseen valtuutukseen? Mielestäni monen pienen kunnan kannattaisi uudelleen miettiä pormestarimallin edut ja haitat. Tämä pohdinta voisi tähdätä reilun neljän vuoden päästä pidettäviin kuntavaaleihin ja niitä seuraavaan valtuustokauteen.

Pesänselvitystä

Jos nykyhallituksen suunnitelmat toteutuvat, koko sosiaali- ja terveystoimi siirtyy 1.1.2019 lukien kunnilta maakuntien vastuulle. Näillä mennään, ja tärkeää on keskittyä uuden mallin suunnitteluun.

Jotenkin kuitenkin kaipaisin myös kriittistä pohdiskelua siitä, kuinka tässä näin kävi? Sosiaali- ja terveystoimi ovat perusopetuksen ohella suomalaisen kunnallishallinnon ydintä. Uudistuksen jälkeen pieniin kuntiin jää kovin vähän toimintoja, vaikka kuinka yrittäisimme viritellä positiivisia ajatuksia elinvoiman kehittämisestä. Toisaalta taas tuntuu oudolta ajatella, että suuret kaupungit eivät ole kykeneviä hoitamaan sosiaali- ja terveystointaan, vaan niiden rinnalle tarvitaan  iso rinnakkaisorganisaatio, jonka kanssa muodostuu merkittäviä rajapintoja.

Onko edunvalvontamme ollut onnistunutta? Onko yhteistyökykymme ollut riittävää? Vastaako uudistumiskykymme nykypäivän haasteita? Aika mennyt ei palaa, eikä tarvitsekaan, mutta virheistä on tärkeää oppia.

tiistaina, elokuuta 23, 2016

Kotisivut

Kunnan verkkosivut uudistetaan. Moni varmaan toteaa, että on jo aikakin. Nykyiset ovat palvelleet pitkään ja uskollisesti. Ajan myötä rakenne rapautuu, kun vanhaan rakenteeseen lisätään uusia sivuja. Työkalutkin ovat vuosien kuluessa kehittyneet. Ja vielä: skaalautuvuus eri laitteille on nykyisin tärkeää, etsiihän moni meistä tietoa esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla.

Elinkeinoasiamies

Teuvalla on pari vuotta ollut oma elinkeinoasiamies käytettävissään kahtena päivänä viikossa. Aluksi tehtävää hoiti Pekka Soini, nyttemmin Sakari Varala.  Elinkeinoasiamies on Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän palkkalistoilla, mutta Teuvan kunta maksaa kuluista tuon 40 %:n työosuuden. Järjestely on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. Pitkältihän tämä on henkilökysymys. Sakari tuntee teuvalaiset yritykset sekä yrittämisen haasteet ja menestymisen eväät. Niinpä kunnanhallitus päätti vakinaistaa järjestelyn.

Aloite pakolaisista

Kunnanhallitus käsitteli eilen Risto Eteläpään tekemää aloitetta pakolaisten vastaanottamisesta Teuvan kuntaan. Asiasta keskuteltiin vilkkaasti, mutta päätöstä puoleen tai toiseen ei tehty. Kunnanhallitus haluaa lisätietoja asiasta; miten kustannukset korvataan, miten kotoutus järjestetään, miten palvelut järjestetään. Selvitys koskee nimenomaan turvapaikan saaneiden pakolaisten kuntapaikkoja.

perjantaina, elokuuta 19, 2016

Lex Kittilä

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain muuttamisesta. Laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa.

Lakiesityksen valmisteluun lienee aiheen antanut Kittilän kunnan solmuun ajautunut päätöksenteko. Valitettavasti tällaistakin sääntelyä umpisolmujen avaamiseksi tarvitaan.

torstaina, elokuuta 18, 2016

SLP

Kesän aikana on käyty keskusteluja Suomen Lämpöpuu Oy:n toimitilatarpeista. Yritys elää vahvaa kasvun kautta. Lähes koko liikevaihto tulee viennistä. Yritys työllistää Teuvalla ja Kristiinankaupungissa yhteensä 35 henkilöä.

Yrityksen tulevan kehittämisen kannalta on keskeistä, että toiminta saadaan keskitettyä Teuvan toimipisteeseen. Lisätilaa tarvitaan pintakäsittelyä varten. Yritys panostaa voimakkaasti laitekantansa uudistamiseen, joten järjestely, jossa kunta rakennuttaa toimitilat, ja vuokraa ne yritykselle, on hyvin tarpeellinen.

Esitän maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle 1.500 m2:n suuruisen hallin rakentamista. Kustannusarvio on 770.000 euroa. Yritys maksaa vuokrana kunnalle aiheutuvat pääomakulut. Näin tuemme oman paikkakunnan työllisyyttä.

keskiviikkona, elokuuta 17, 2016

Mitä syksy tuo tullessaan?

Ainakin sateita ja tulvia. Onneksi vesi on nyt laskemassa. Toivotaan hyviä säitä, jotta edes osa sadosta säästyisi.

Kunnassa syksyn myötä alkaa aina seuraavan vuoden talousarvion laatiminen. Niukoissa raameissa sitä sorvataan tänäkin vuonna. Sote-menot näyttävät tänä vuonna ylittävän budjetin noin puolella miljoonalla eurolla. Ja kun budjetti on jo alunperinkin alijäämäinen, asettaa se paineita ensi vuoden suunnitelmiin.

Teuvalla valmistellaan uudenlaista päätöksentekojärjestelmää. Suunnitelmissa on, että uuden valtuustokauden aloittaessa ensi kesänä Teuvalla siirryttäisiin ns. valiokuntamalliin. Lautakunnat lakkaisivat ja tilalle tulisivat valtuutetuista koostuvat valiokunnat, jotka eivät niinkään nuijisi yksittäisiä päätöksiä vaan ohjaisivat kunnan kehittämistä.

Mietimme myös uusia toimintatapoja palvelujen tuottamiseksi. Yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kaikki ideat ovat tervetulleita.

perjantaina, heinäkuuta 01, 2016

Veroprosentti 2019

Maakunta-soten myötä kunnalta poistuu suuri määrä tehtäviä. Vastaavasti valtionosuudet pienenevät. Myös kuntien veroprosenttien tulee pienentyä. Nykyisten kaavailujen mukaan kaikkien kuntien veroprosenttia alennettaisiin 12,30 %-yksikköä. Näin Teuvan uusi veroprosentti olisi 9,70.

torstaina, kesäkuuta 30, 2016

600 sivua

Eilen julkistettiin vielä keskeneräisiä maakunta- ja sote-lakiesityksiä. Virkamiehet ovat olleet ahkerina... Vaatii perehtymistä ja sulattelua. Mitään suuria yllätyksiä julkistukseen ei näyttänyt liittyvän. Myönteisenä asiana voidaan pitää sitä, että hallitus pyrkii tosissaan siihen, että myös pienet sote-tuottajat pääsisivät markkinoille. Jopa yksittäiset ammatinharjoittajat. Niinpä Brommelsin työryhmän esitystä ei olla aivan sellaisenaan toteuttamassa.

Valaistusta tuli myös kuntien rahoitukseen uudistuksen jälkeen. Siinä näyttäisi muodostuvan järjestelmä, joka turvaisi sen, että mikään kunta ei joutuisi kohtuuttomiin vaikeuksiin.

keskiviikkona, kesäkuuta 15, 2016

Pahoinvointi ja sen kustannukset

Olin viime viikolla seminaarissa Seinäjoen keskussairaalassa, jossa käsiteltiin hyvinvointia ja terveyttä. Erityisesti esillä oli ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin näkökulma. Lainaan tähän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Jaana Markkulan esityksestä muutaman faktan:

Alkoholin aiheuttamia maksasairauskuolemia on yli 100 % enemmän kuin 20 vuotta sitten. Alkoholiriippuvaisten työkyvyttömyysriski on nelinkertainen.

Tupakointi on edelleen yksi suurimmista väestöryhmien terveyseroja aiheuttavista tekijöistä.

Viimeisen 20 vuoden aikana jotain huumausainetta elämänsä aikana käyttäneiden osuus on kolminkertaistunut.

Oma tai läheisen rahapeliongelma koskettaa useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain.

Kustannukset näistä neljästä ongelmasta ovat yhteiskunnalle yli 2 miljardia euroa vuodessa. Jos teuvalaisilla olisi näistä haittoja yhtä paljon kuin maassa keskimäärin, Teuvan kustannukset olisivat suuruusluokkaa 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuulimme myös esimerkkejä siitä, miten näitä haittoja on pystytty määrätietoisella työllä ehkäisemään. Uuden soten rakentamisessa näiden asioiden tulisi olla keskiössä.

torstaina, kesäkuuta 02, 2016

Kuntaliiton lausunto

Kauan kaivattu Kuntaliiton lausunto case Pihlajalinnasta ehti kuin ehtikin ennen kunnanhallituksen esityslistan postittamista. Paperia on melkein kymmenen sivua, mutta ydin lienee tämä:

Kuntaliitto katsoo, että Kuusiokuntien ja Kuusiolinna Oy:n välisen sopimuksen laajentaminen koskemaan myös Suupohjan kuntia sisältää riskin siitä, että laajentaminen katsotaan hankintalain näkökulmasta laittomaksi suorahankinnaksi.

torstaina, toukokuuta 26, 2016

Kiinteistöt

Eilen sain tietoa Eskoon kuntayhtymän rohkeasta kiinteistöstrategiasta. Vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan vastaamaan nykyistä palvelutarvetta.

Meillä Teuvalla on kiinteistöjen tulevaisuutta pähkäilty myöskin jo pitkään. Monen luottamushenkilön mielestä jo turhankin pitkään. Asia on kuitenkin vaikea ja merkittävä. Meillä on iso tarve vähentää kiinteistökuluja, ja parhaiten se onnistuu käytössä olevia neliöitä vähentämällä. Kiinteistökannassa on myös merkittäviä peruskorjaustarpeita.

Lähestymme nyt asiaa siitä näkökulmasta, että jaamme kunnan omistamat kiinteistöt neljään koriin:

1. pidettävät; kunto hyvä, käyttötarve merkittävä
2. jalostettavat; kunto hyvä, käyttötarkoitus tulee miettiä uusiksi
3. korjattavat; kunto heikko, käyttötarve merkittävä
4. myytävät; kunto heikko, käyttötarve vähäinen

tiistaina, toukokuuta 24, 2016

Esteetöntä liikkumista

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen sähköisesti avautuvien ovien asentamisesta Henriikkakotiin.  Perusteluina neuvosto esittää, että nykyiset ovet ovat esteelliset ja raskaasti avattavat vanhuksille ja vammaisille, jotka kulkevat ovista fysioterapiaan, apuvälinelainaamoon ja liikuntaryhmiin. Iso osa asiakkaista käyttää liikkumiseen erilaisia apuvälineitä, jolloin nykyisen oven avaaminen on vaikeaa. Liikelaitoskuntayhtymä puoltaa aloitetta. Ovien raskaus aiheuttaa ongelmia myös Henriikkakodin asukkaiden ja omaisten liikkumiseen.

Toteutusvastuu kuuluu kiinteistön omistajalle eli Teuvan kunnalle. Selvitetään, mitä maksaa, ja laitetaan toimeksi.

maanantaina, toukokuuta 23, 2016

Soten strategioita

Tänään on liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous. Esityslistalla komeilevat mm. yhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ensi vuodelle sekä suunnitelmavuosille 2017 - 2019. Näitä strategisia linjauksia on pöllytetty positiivisesti. Parit vapaat lainaukset:

"Asiakas saa tietoa palveluista ja kuntayhtymän kehittämistoimista selkokielisesti.

Asiakkaiden omia voimavaroja, toimijuutta, kuntoutumista, osallisuutta ja omaa vastuuta hyödynnetään ja tuetaan kaikissa asiakkaan palveluissa elämänkaarimallin mukaisesti.

Ennakointi, varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen syntymisen ehkäisy ovat ensisijaisia toimintatapoja kaikessa palvelutoiminnassa.

LLKY osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan SOTEN valmisteluun.

Läpäisevinä periaatteina suunnitelmallisuus, taloudellisuus, pitkäjänteisyys, innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus.

..."


Hyviä asioita. Näitä vaan käytäntöön.

tiistaina, toukokuuta 17, 2016

PohjaBotten16

Kolmen pohjalaismaakunnan alueella järjestetään PohjaBotten16-niminen valmiusharjoitus marraskuussa. Harjoituksessa testataan kriisitilanteiden ja poikkeusolojen valmiussuunnitelmia sekä viranomaisten ja eri toimijoiden yhteistyötä. Teemoina ovat erityisesti kyberuhkat, laaja maahanmuutto ja hybridisodankäynti.

Muiden kuntien mukana myös Teuva osallistuu harjoitukseen. Harjoitus on oikeastaan pitkä prosessi, jota tänään johtoryhmä aloitteli tutkailemalla omaa valmiuttaan ja vastaamalla aluehallintoviraston tekemiin ennakkotehtäviin.

torstaina, toukokuuta 12, 2016

Valiokuntamalli

Teuvan kunta pohtii organisaationsa ja päätöksentekonsa uudistamista. Palvelustrategian laadinnassa pintaan nousi ns. valiokuntamalli. Siinähän lautakunnat korvataan valiokunnilla, joiden jäsenet ovat valtuutettuja. Valiokunnille voi uuden kuntalain mukaan siirtää päätösvaltaa, mutta ne voivat myös toimia poliittisia linjauksia valmistelevina toimieliminä. Tämä olisi keino saada valtuutetut vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa.

maanantaina, toukokuuta 09, 2016

Rajoituksia

Valtioneuvostossa on valmisteltu lakiehdotus, jolla rajoitettaisiin kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia investoida sote-kiinteistöihin ja tehdä ns. palvelujen kokonaisulkoistuksia.

Lakia on osattu odottaa. Investointien osalta rajoitukset olisivat yllättävän tiukat. Pääsääntöiseti yli viiden miljoonan euron investointeja ei saisi tehdä. Poikkeamislupaa voisi toki hakea hyvin perustein.

Palvelujen ulkoistuksia voisi tehdä (ehkä vähän yllättäen) entiseen tapaan, kunhan sopimuksiin otettaisiin lain edellyttämät irtisanomislausekkeet. Näin maakunnat voisivat halutessaan purkaa epäedullisiksi katsomansa sopimukset.

keskiviikkona, toukokuuta 04, 2016

Pieni askel...

...läpinäkyvyyden ja avoimuuden suuntaan: Kunnanhallitus päättänee ensi maanantaina, että Teuvan kunnan virkamiesten tekemät päätökset julkaistaan netissä kunnan sivuilla samaan tapaan kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntienkin tekemät päätökset. Poikkeuksena tietysti salassa pidettävät asiat. Näitähän ovat esimerkiksi yksittäistä kuntalaista koskevat asiat, joissa yksityisyyden suoja tulee huomioida. Viranhaltijapäätösten julkaisemiseen päädyttiin siksi, että viranhaltijoille on siirretty merkittävää päätösvaltaa, jonka käyttöä tulee kuntalaisten myöskin voida seurata.

Miksei päätöstä tule?

Viime syksynä päätettiin tehdä selvitys Pihlajalinna-yhteistyöstä. Valtuuston piti saada asia päätettäväkseen joulukuussa. Asialle annettiin kuitenkin lisää valmisteluaikaa, koska selvitettäviä asioita oli paljon.

Kun sitten talvella raportti yhteistyön mahdollisuuksista  valmistui, Kauhajoen kaupunki päätti pyytää järjestelystä Kuntaliiton lausunnon ja tehdä päätöksensä vasta sen jälkeen. Pihlajalinna-yhteistyö toteutuu vain, jos kaikki neljä kuntaa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) tekevät samansisältöiset myönteiset päätökset. Totesimme Teuvalla, että koska asia ei ratkea, ennen Kauhajoen päätöstä, odotamme mekin tuon lausunnon valmistumista.

Lausunto kuitenkin viipyy ja viipyy. Syitä on varmasti useita. Pyydetty lausunto on aika laaja-alainen. Siihen vastaaminen vaatinee aika paljon valmistelutyötä. Toisaalta Kuntaliiton juristit lienevät varsin työllistettyjä mm. sote- ja maakuntauudistusten valmistelun vuoksi.

maanantaina, huhtikuuta 25, 2016

TP15

Kunnan viime vuoden tilinpäätös on 562.000 euroa alijäämäinen. Viime vuosina alijäämää on pystytty vuosittain pienentämään, mutta edelleen töitä siis riittää. Vuonna 2015 sote-menot olivat 0,4 miljoonaa edellisvuotta pienemmät. Kunnan oman toiminnan menot laskivat myös noin 0,4 miljoonaa. Verotulot pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla. Valtionosuuksissa oli laskua 0,5 miljoonaa, mutta tässä tulee ottaa huomioon, että vuonna 2014 kunta sai vielä hakinnanvaraista rahoitusavustusta 0,8 miljoonaa.

Investointibuumi jatkui 6,8 miljoonalla. Merkittävimpiä investointeja olivat suun terveydenhuollon tilojen rakentaminen, Eskaritalo ja kirjaston remontti. Lainamäärä kasvoi 19 miljoonaan.

tiistaina, huhtikuuta 12, 2016

Enää vuosi

Seuraavat kuntavaalit ovat jo  vuoden päästä huhtikuussa.  Eli ei aikaakaan, kun poliittiset ryhmät alkavat aktiivisesti etsiä ehdokkaita. Nyt onkin mielenkiintoinen vaihe tulla mukaan kunnan päätöksentekoon. Muuttaahan maakuntien perustaminen pelikenttää melkoisesti. Kunnat hakevat uudessa tilanteessa uutta rooliaan. Yhteisöllisyys ja paikkakunnan elinvoiman edistäminen yhdessä koulutus- ja vapaa-ajanpalvelujen kanssa nousevat keskiöön.

perjantaina, huhtikuuta 08, 2016

Raiteilla

Valtakunnallinen sote-ratkaisun valmistelu etenee kuulemma kuin juna raiteillaan. Näin kauempaa asiaa seuraava ryhtyy miettimään, ovatko raiteet kuitenkin vaihtuneet.

Näyttää siltä, että asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestä ja yksityisten sote-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta on tullut uudistuksen keskeisin tavoite. Tämä toteutunee palveluintegraation ja palveluketjujen eheyden kustannuksella.

Tilaajan ja tuottajan erottaminen toisistaan ovat myönteisiä asioita, mutta toteutus saattaa lisätä byrokratiaa. Jos tilaajasta ei pystytä tekemään vahvaa, jää palveluista päättäminen yhtiöille. Julkisten palvelujen yhtiöittäminen tuo kaivattua läpinäkyvyyttä, mutta se myös voi pirstaloida palveluketjuja. Julkisen vallan käytön siirtämistä osakeyhtiölle ei nykyinen lainsäädäntömme mahdollista.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eivät yleensä pysty hyödyntämään valinnanvapautta. Juuri heidän tilannettaan uudistuksen toivoisi parantavan.


tiistaina, maaliskuuta 29, 2016

Kysely

Muistuttelisin vain, että kunnan kotisivuilla on avoinna kysely Teuvan kaupallisista palveluista. Mielipidettäsi kaivataan. Eikä vie paljoa aikaa. Vastaajien kesken arvomme lahjakortteja paikallisissa yrityksissä käytettäväksi.

tiistaina, maaliskuuta 15, 2016

Valinnanvapaus

Mats Brommelsin johtama selvityshenkilöryhmä jätti tänään väliraporttinsa valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sote-uudistuksessa. Työryhmä esittelee useita vaihtoehtoja, joissa kussakin on omat ongelmansa. Hämmentävää on se, että valinnanvapaus saattaa jopa kaventua nykyisestä.

Todennäköiseltä vaikuttaa malli, jossa valtion hyväksymät yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat tarjoaisivat asiakkaille palveluita samoilla ehdoilla kuin julkisetkin toimijat. Näin ainakin peruspalveluissa sekä joissakin erikoissairaanhoidon palveluissa. Kelan sairaanhoitokorvausta yksityisen palvelun käytöstä ei enää maksettaisi. Asiakkaat valitsisivat toimijan, jota käyttävät, todennäköisesti määräajaksi.

Kelan sairaanhoitokorvaukset kattavat tällä hetkellä enää keskimäärin 15 % yksityisen terveydenhuollon palvelujen kustannuksista, ja loppuosa jää potilaan itsensä maksettavaksi. Jos nämä asiakkaat siirtyvät edellä mainitulla tavalla julkisen rahoituksen piiriin, kustannukset kai vääjäämättä kasvavat. Haasteena on myös löytää sellainen korvaustaso palveluntuottajille, joka toisaalta houkuttelee yksityisiä toimijoita ja toisaalta hillitsee kustannusten kasvua.

Kuntien tehtävien vähentäminen

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Tähän mennessä karsittavaa on löytynyt 400 miljoonan edestä, ja nekin toteutuisivat vasta pitkällä aikavälillä.

Säästötavoitetta laajennetaankin nyt koko julkiseen sektoriin. Siis toisin sanoen kuntien tehtäviä ei vähennetäkään miljardilla.

Lakeja on kuitenkin käyty läpi tiukalla kammalla, ja velvoitteita yritetty vähentää. Tässä joitakin esimerkkejä. Kuntien vastuuta terveyteen liittyvistä lausunnoista vähennetään silloin, kun ne eivät liity suoraan potilaan hoitoon. Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia väljennetään. Pelastustoimea koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Toteutetaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistus. Vanhuspalvelulain mukaisia tehtäviä kevennetään. Kunnat saavat aiempaa vapaammin päättää, miten palvelut tuotetaan. Kuntien toimintaa ohjaavia suosituksia puretaan.

Kyllä tässä ihan yrittämisen maku on. Normien purkua vaikeuttaa se tosiasia, että toisaalta ei pitäisi haavoittuvassa ja heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien asiakasryhmien oikeuksia olennaisesti vaarantaa. Toivon norminpurkajille menestystä vaativassa työssään!

perjantaina, maaliskuuta 11, 2016

Ahdinko

Traktorit vyöryvät tänään Helsinkiin. Ajatukseni ovat mielenilmaisijoiden matkassa ja myötätuntoni heidän puolellaan. Maatalous on yritystoimintaa. Nykyään varsin mittavia investointejakin vaativaa. Mutta se on myös paljon muuta. Suomalaista puhdasta ruokaa. Huoltovarmuutta. Elinympäristöämme. Paikallista elinkeinoelämää. Maaseudun elinvoimaisuuutta.

Nyt tarvitaan sekä hätätoimia, jotta tilat eivät kaatuisi että kannattavuutta pitemmällä aikavälillä lisääviä toimia. Ongelmien kasaantuminen on ollut nähtävissä jo pitkään. Toimilla on nyt kiire.

keskiviikkona, maaliskuuta 09, 2016

3.000.000.000 €

Maamme hallitus tavoittelee sote-uudistuksella 3 miljardin euron vuotuista säästöä. Kuten aiemmin on tullut todettua, Teuvan luvut noin karkeasti edustavat yhtä promillea valtakunnan vastaavista. Kyse olisi siis Teuvan mittakaavassa noin kolmen miljoonan euron vuotuisista säästöistä. Pärjäisimme aika hyvin, jos sote-menomme olisivat 22 miljoonan asemesta 19 miljoonaa.

Ihan tätä tuo hallituksen tavoite ei kuitenkaan tarkoita. Uuden sote-ratkaisun on tarkoitus toteutua 1.1.2019 alkaen. Vuosina 2019 - 2029 sote-menojen reaalisen kasvun arvioidaan olevan 2,4 % vuodessa. Jos kasvu tuolla kymmenvuotiskaudella saadaan painettua 0,9 %:iin/vuosi, tuo 3 miljardin tavoite saavutetaan vuonna 2029. Menot eivät siis pienene, vaan kasvavat vähemmän kuin on oletettu.

maanantaina, maaliskuuta 07, 2016

Aikalisä

Hiihtoloman jälkeen työt alkoivat Suupohjan seudullisen johtoryhmän kokouksella Orrelassa. Ryhmään kuuluvat Isojoen, Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtajat ja kuntajohtajat sekä Llky:n, Sekin ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän johtajat.

Seudullista strategiaa pukkaa. Myös Pihlajalinnasta puhuttiin. Kauhajoen kaupunki on sopimuskokonaisuudesta pyytänyt lausunnon Kuntaliitolta. Kauhajoki käsittelee asian vasta lausunnon saatuaan. Teuvan oli tarkoitus käsitellä asiaa kunnanhallituksessa 14.3. ja valtuustossa 21.3. Nyt lienee kuitenkin järkevää odottaa tuo pyydetty lausunto, koska asia kuitenkin ratkeaa vasta, kun kaikki kunnat ovat tehneet päätöksensä.

torstaina, helmikuuta 25, 2016

Teuvalla rakennetaan...
Nämä investoinnit tuovat ja turvaavat työpaikkoja. Yläkuvassa M-Partners Oy:n hallityömaa. Alemmassa kuvassa nousee Lehtiharjun palvelukoti.

maanantaina, helmikuuta 22, 2016

Filppulankuja

Kunnanhallitus otti tänään kantaa aloitteeseen Filppulankujan katkaisemisesta. Tietä ei katkaista, vaan

- parannetaan valaistusta led-tekniikalla,
- liikenne Eskaritalon pihasta Filppulankujalle estetään,
- Eskaritalon liikenne ohjataan kirjaston vierestä Porvarintielle ja
- Porvarintieltä tuleva kevyt liikenne kanavoidaan reunakivillä Filppulankujan oikeaan reunaan.

Pop up Parra

Olisikohan joku kiinnostunut kokeilemaan yritystoimintaa Luonto-Parrassa kesäkuukausien ajan? Ota yhteyttä, jos tällainen mahdollisuus herättää ajatuksia!

keskiviikkona, helmikuuta 17, 2016

Elinkeinostrategia uusiksi

Teuvan elinkeinostrategia on syytä päivittää. Ensinnäkin siksi, että se on määräaikaisena lakannut olemasta vuoden vaihteessa. Toinen syy on se, että maailma muuttuu. Keskeinen investointien piristysruiske korkotuki ei ole ehkä entisellä tavalla ajankohtainen, kun lainojen korot ovat painuneet alas. Olisiko ideoita, mitkä olisivat uusia keinoja kannustaa teuvalaisia yrityksiä kehittymään?

maanantaina, helmikuuta 15, 2016

Llky:n menot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta käsitteli tänään muun ohessa viime vuoden menojen toteutumaa. Luvut eivät ole vielä ihan lopullisia, mutta Teuvan osalta ne ovat edellisiin vuosiin nähden myönteisiä. Ylitystä tuli nytkin, mutta vain 28 tuhatta euroa. Prosentteina ylitys on budjettivarauksesta vain 0,1 %, joten tällä kertaa budjettia on noudatettu kellontarkasti. Kulut laskivat edellisestä vuodesta n. 423 000 euroa (1,9 %). Ei paha.

keskiviikkona, helmikuuta 03, 2016

Juhlavuosia

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Vaan 2018 Teuva tulee 150 vuoden ikään. On hyvä aika miettiä, miten näitä merkkivuosia paikallisesti juhlistetaan.

tiistaina, helmikuuta 02, 2016

Sote-väsymystä?

Sote-ratkaisua on vatvottu valtakunnassa jo niin monta vuotta, että useimpia aihe jo kyllästyttää. Prosessi on ollut niin turhauttava, että sama tunne hiipii pintaan itsellänikin.

Mutta on syytä terästäytyä: Uudistus tarvitaan. Nykyrakenteilla ei maaseudun väestön vähetessä ja koko maan ikärakenteen muuttuessa pärjätä. Nykykehitys on johtanut myös melkoiseen eriarvoistumiseen. Soten näkökulmasta väestö jakautuu entistä selvemmin kolmen kerroksen väkeen. Ensimmäisessä kerroksessa asuvat käyttävät kunnallisia peruspalveluja ja ovat perusturvan varassa. Toisessa kerroksessa ovat puolestaan ansioturvaan oikeutetut työterveyshuollon ja muiden työnantajien osarahoittamien palvelujen käyttäjät. Kolmannessa kerroksessa ollaan yksityisten vakuutusten ja erilaisten työnantajien rahoittamien palvelujen piirissä. Tämän tyypittelyn lainasin kansleri Kauko Sipposen tuoreesta kirjasta "Se suuri kuntauudistus". Jo nyt maassamme terveimmillä ihmisillä on paras sairaanhoito.

Toivon siis sote-uudistuksen onnistuvan. Ja omalta pieneltä osaltani teen töitä sen eteen.

maanantaina, helmikuuta 01, 2016

Julkista hallintoa

Kunta on ennen kaikkea asukkaidensa yhteisö. Yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niinpä toiminnan tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää. Yksittäisten ihmisten yksityisyyden suojaa täytyy tietysti kunnioittaa. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Hallituksen ja lautakuntien kokoukset taas suljettuja. Niiden keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta päätökset julkisia.

Joskus asioita valmistellaan myös valtuustoseminaareissa, jotka ovat suljettuja. On nähty hyväksi, että asioista voidaan keskustella luottamuksellisesti ilman julkisuuden paineita. Salailusta siinä ei sinänsä ole kysymys. Paikkansa ja tarpeensa on niin luottamukselliselle mielipiteen vaihdolle kuin julkiselle keskustelullekin.

Ensi maanantaina järjestetään tilaisuus, jossa valtuutetut voivat esittää kysymyksiään ns. Pihlajalinna-selvityksestä. Koska aihe tuntuu herättävän laajaa mielenkiintoa, järjestämme sen avoimena. Tervetulleita tilaisuuteen ovat kaikki, niin kuntalaiset, alan ammattilaiset kuin tiedotusvälineiden edustajatkin.


torstaina, tammikuuta 21, 2016

Kuntoutusta

Edellä mainitsemastani sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueiden voimin laaditusta ikääntyneiden kuntoutuksen selvityksestä käydään parhaillaan keskustelua eri puolilla maakuntaa. Paljolti keskustelu tuntuu kohdistuvan siihen, montako laitoskuntoutuksen yksikköä on uudessa uljaassa Etelä-Pohjanmaan sote-alueessa. Tärkeä asia sekin. Omasta näkökulmastani ajattelen selvityksen pohjalta, että kolme voisi olla realistinen määrä.

Vaan jos olen oikein ymmärtänyt, selvityksen painopiste on jossain ihan muussa. Ehdotuksiin sisältyy mm: lähellä kotia ja kotona järjestettävä kuntoutus, lähipalvelujen toimiva asiakasohjaus, opastus ja neuvonta, kuntoutustarpeen arviointi, henkilökohtainen palvelusuunnitelma, toimivammat tietojärjestelmät, henkilöstön täydennyskoulutus, toimintatapojen kehittäminen... Hyvä näin.

Varautumista

Maanantain kunnanhallitus hyväksyi myös valmiussuunnitelmia. Niillä varaudutaan siihen, että kunta pystyisi pitämään huolen kuntalaista ja järjestämistään palveluista myös normaalista poikkeavina aikoina. Varautumisessa eri toimijat ja viranomaiset toimivat yhteistyössä. Meidän oloissamme  tällainen erityistä varautumista vaativa tilanne on esimerkiksi talvimyrsky, jonka aikana sähkön saanti keskeytyy pitemmäksi ajaksi, ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki.

keskiviikkona, tammikuuta 20, 2016

Sairaansijat

Sairaanhoitopiiri on yhdessä terveyskeskusten ja muiden kuntotuspalvelujen tuottajien kanssa laatinut selvityksen ikääntyneiden kuntoutuksesta. Lausuntoahan siitä nyt pyytävät.

Laadukas selvitys sisältää monia mielenkiintoisia kohtia. Tähän nappasin yhden yksityiskohdan. Eteläpohjalaisissa terveyskeskuksissa on tällä hetkellä 589 sairaansijaa. Vuosina 2013 - 2015 määrää on supistettu peräti 27 %! Vähennys on ollut suurinta Lapulla (- 54 %) ja Suupohjassa (- 48 %). Vähäisintä muutos on ollut Kuusiokunnissa (- 4 %).

1.5.2015 Etelä-Pohjanmaalla on ollut  30 sairaansijaa 10.000 asukasta kohden. Suupohjassa rajun vähennyksen jälkeen on vielä 42 sairaansijaa 10.000 asukasta kohden.

Palvelurakenne on siis ihan oikeasti aika rajussa muutoksessa.

Extra valtuusto

Valtuusto hyväksyi lokakuussa M-Partners Oy:n toimitilajärjestelyt. Jatkovalmistelussa konsepti on kovasti muuttunut. 10 vuoden määräaikainen vuokrasopimus on muuttunut 15 vuoden lunastussopimukseksi. Kunnan kannalta muutokset ovat kokonaisuutena merkittävä parannus alkuperäiseen.  Koska ratkaisu ei kuitenkaan enää vastaa valtuuston päätöstä, kunnanhallitus piti viisaimpana viedä asian uudelleen valtuuston käsittelyyn. Tätä varten valtuusto kokoontuu 25.1.