torstaina, helmikuuta 23, 2017

Ympäristönsuojelu

Alueuudistuksessa ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan tehtäväksi. Käytännössä tunnemme tätä sarkaa terveystarkastajien työkenttänä. Sen sijaan ympäristönsuojelu jää uudistuksen ulkopuolelle. Suupohjassa nämä kaksi alaa ovat toimineet tiiviissä työyhteydessä osana peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

Jos maakunnan kunnat ovat asiasta yksimielisiä, ne voivat yhteisellä sopimuksella siirtää myös ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan maakunnan tehtäviksi. Etelä-Pohjanmaalla tätä yksimielisyyttä ei näytä syntyvän. Niinpä Suupohjassa joudutaan miettimään uusia tapoja (ainakin) ympäristönsuojelun järjestämiseksi.

tiistaina, helmikuuta 21, 2017

Työttömyys tammikuussa

Työttömyys on alueellamme edelleen korkealla tasolla: Etelä-Pohjanmaa 10, 4 %, Suupohja 10, 4 % ja Teuva 10,4 %. Aika tasaistakin siis.

Tammikuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa kunnissa, joista suhteellisesti eniten Vimpelissä, Kauhajoella ja Evijärvellä. Teuvalla työttömyys väheni joulukuusta 32 henkilöllä ja vuoden 2016 tilanteesta 43 henkilöllä.  Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä, Kauhavalla ja Kuortaneella.

Huolestuttavaa on se, että pitkäaikaistyöttömien määrä alenee varsin hitaasti.