torstaina, helmikuuta 21, 2008

Tilaaja ja tuottaja

Tänä iltana Teuvan kunnanvaltuusto antaa vastaukset valtioneuvostolle siitä, miten Paras-hanke tällä alueella etenee. Viime syksystä suunnitelmat ovat hieman muuttuneet. Ministeriöissä on katsottu, että liikelaitoskuntayhtymä on ihan hyvä organisaatiomuoto palvelujen tuottamiseen, mutta ei niinkään niiden järjestämiseen.

Uusittu malli lähtee siitä, että kunnilla on yhteinen yhteistoimintalautakunta. Se toimii yhden kunnan organisaatiossa, mutta kaikki neljä kuntaa saavat siihen edustajansa. Lautakunnan tehtävänä on päättää, mitä palveluita alueella tuotetaan, kuinka paljon ja minkä tasoisina. Lautakunta sitten ostaa nämä palvelut liikelaitoskuntayhtymältä.

Näin lähestytään ns. tilaaja-tuottaja -mallia. Mikä järki siinä on? Monissa kunnissa on nähty hyväksi näiden tilaaja- ja tuottaja-roolien erottaminen toisistaan. Perinteisessä kunnan palveluntuotantomallissahan hyvin pitkälle samat ihmiset päättävät, mitä palveluja tarvitaan ja miten niitä tuotetaan - he itse vastaavat niiden tuottamisesta - ja vieläpä itse seuraavat tuloksia. Siinä on silloin vähän pukki kaalimaan vartijana. Kun roolit erotetaan, tilaaja (lautakunta) keskittyy poliittiseen päätöksentekoon siitä, mitä palveluja kuntalaiset tarvitsevat ja tuottaja (liikelaitoskuntayhtymä) palvelujen mahdollisimman tehokkaaseen tuottamiseen.

keskiviikkona, helmikuuta 20, 2008

SEK

Teuvan ja Jurvan kuntien välillä on paljon hyvää yhteistyötä. Jurvan liittyessä Kurikkaan monet yhteistyökuviot tulevat uudelleen mietittäviksi. Näitä ovat esimerkiksi terveystarkastus, ympäristönsuojelu ja lääkäripäivystys.

Jurva on myöskin osakkaana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä. Jos jostakin asiasta ei erikseen muuta sovita, Jurvan omistukset ja vastuut siirtyvät uudelle Kurikalla. Näin Kurikasta voisi tulla SEK:n osakas - itse asiassa sen suurin omistajakunta.

SEK on ollut merkittävä vaikuttaja Nikkarikeskuksen perustamisessa Jurvaan. Teuvan Teak ja Jurvan Nikkarikeskus sekä Jurvan oppilaitokset muodostavat kokonaisuuden, joiden menestys on kytköksissä toisiinsa. Uudella Kurikalla on vahvaa yritystoimintaa, mm. varsin merkittävää huonekaluteollisuutta. Teuvan ja koko Suupohjan etu on, että saisimme Kurikasta aktiivisen SEK:n osakkaan. Tulevissa neuvotteluissa ratkaistaan, heikkenevätkö SEK ja Suupohja Jurvan verran, vai vahvistuvatko ne Kurikan verran.

perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Päivähoidon paikka

Kun Suupohjan neljä kuntaa antoivat elokuussa yhteisen vastauksen valtioneuvostolle Paras-hankkeen etenemisestä, lähtökohtana oli, että ensi vuoden alusta kuntien koko sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan seudullisesti. Päätöksen jälkeen keskustelua on syntynyt erityisesti siitä, pitäisikö ainakin esiopetuksen, mutta mahdollisesti myös päivähoidon, jäädä kuitenkin peruskuntien toiminnaksi.

Perusteltuja mielipiteitä on esitetty puoleen jos toiseenkin. Toiset ovat sitä mieltä, että neuvola on keskeisin toimija lapsiperheiden palveluissa, ja niinpä päivähoidon tulisi olla samassa organisaatiossa. Toiset taas ovat sitä mieltä, että päivähoidossa korostuu kasvatustehtävä, joka sitten jatkuu mahdollisimman saumattomasti koulussa. Osa puolestaan pitäisi esiopetuksen koulutoimessa, mutta siirtäisi päivähoidon liikelaitokselle.

Peruskuntien kannalta kyse ei ole vähäisestä asiasta. Päivähoito ja esiopetus ovat joka tapauksessa tärkeitä lapsiperheiden palveluita. Päivähoito on henkilöstömäärältään suurin liikelaitokseen siirrettäväksi aiottu palvelu.

Ainakin Teuvan ja Karijoen kunnanhallitukset ovat ottaneet kannan, jonka mukaan tätä asiaa täytyy vielä uudelleen harkita. Neljän kunnan yhteinen ratkaisu syntyy aikanaan neuvottelujen pohjalta. Ratkaisusta riippumatta palveluja tarjotaan jatkossakin hyvin samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Samat tutut hoitopaikat ja samat tutut henkilöt jatkavat.