perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Päivähoidon paikka

Kun Suupohjan neljä kuntaa antoivat elokuussa yhteisen vastauksen valtioneuvostolle Paras-hankkeen etenemisestä, lähtökohtana oli, että ensi vuoden alusta kuntien koko sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan seudullisesti. Päätöksen jälkeen keskustelua on syntynyt erityisesti siitä, pitäisikö ainakin esiopetuksen, mutta mahdollisesti myös päivähoidon, jäädä kuitenkin peruskuntien toiminnaksi.

Perusteltuja mielipiteitä on esitetty puoleen jos toiseenkin. Toiset ovat sitä mieltä, että neuvola on keskeisin toimija lapsiperheiden palveluissa, ja niinpä päivähoidon tulisi olla samassa organisaatiossa. Toiset taas ovat sitä mieltä, että päivähoidossa korostuu kasvatustehtävä, joka sitten jatkuu mahdollisimman saumattomasti koulussa. Osa puolestaan pitäisi esiopetuksen koulutoimessa, mutta siirtäisi päivähoidon liikelaitokselle.

Peruskuntien kannalta kyse ei ole vähäisestä asiasta. Päivähoito ja esiopetus ovat joka tapauksessa tärkeitä lapsiperheiden palveluita. Päivähoito on henkilöstömäärältään suurin liikelaitokseen siirrettäväksi aiottu palvelu.

Ainakin Teuvan ja Karijoen kunnanhallitukset ovat ottaneet kannan, jonka mukaan tätä asiaa täytyy vielä uudelleen harkita. Neljän kunnan yhteinen ratkaisu syntyy aikanaan neuvottelujen pohjalta. Ratkaisusta riippumatta palveluja tarjotaan jatkossakin hyvin samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Samat tutut hoitopaikat ja samat tutut henkilöt jatkavat.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Opettaja-lehdessä ( 15.2.2008 ) otssikko
Sarkomaa esittää päivähoitoa
opetustoimeen

Sarkomaa sanoo, että varhaiskasvatus on osa
kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Päivähoito on jo nyt opetustoimen hallinnoitavana 50 kunnassa.
Yhdistämisestä on saatu pelkästään hyviä kokemuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Perustettavalla liikelaitoskuntayhtymällä on kovia haasteita edessään. Joka paikassa toitotetaan, kuinka vanhusten palvelutarve kasvaa ja satsaukset sillä puolella lisääntyy. Annetaan nyt uuden yhteisön aloittaa terveydenhuollon ja näiden vanhusten palvelujen parissa, joka oli PARAS-hankkeen perimmäinen tarkoituskin, ei panna sinne lapsiperheiden palveluja, jotka helposti jää jalkoihin.

Teuvalla on nyt huomattu, kuinka tärkeitä lapsiperheet ovat kunnan kannalta ja satsattukin heihin. Kehitetään lapsiperheiden jokapäiväisistä palveluista, päivähoidosta sekä esi- ja perusopetuksesta iltapäivätoimintoineen todellista lähipalvelua omissa ympyröissä, Teuvan kunnan omana toimintana, lähellä perheitä ja heitä kuunnellen.