keskiviikkona, marraskuuta 25, 2015

Maakunta-sote

Uusimmasta sote-ratkaisusta on toistaiseksi vaikea sanoa paljon mitään. Se johtuu siitä, että oikeastaan kovin vähän on vasta ratkaistu, ja yksityiskohdat tulevat ratkaisemaan onnistumisen.

Alueiden määrä ei ehkä ole niin keskeinen asia, kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Oman alueemme kannalta 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta on helppo ratkaisu.  Olemmehan tehneet valmistelua jo pitkään oman maakunnan kuntien joukolla.

Asiakkaan valinnanvapaus on myönteinen asia. Toteutus tulee kuitenkin olemaan haasteellista, jos pidetään kiinni siitä, että kokonaiskustannukset eivät saa nousta. Yksityisen ja julkisen kilpailu tuo toki tehokkuutta palvelutuotantoon. Mutta jos asiakas voi valita vapaasti yksityisen ja julkisen toimijan välillä samaan hintaan, kukapa enää maksaa yksityislääkärin palkkion omasta pussistaan, niin kuin nyt monet tekevät.

Hallintorakenteesta ei näyttäisi tulevan kovin yksinkertainen. 18 itsehallintoaluetta (maakuntaa), 15 sote-aluetta, 12 täyden palvelun päivystävää sairaalaa, joukko suppeamman tason päivystäviä sairaaloita ja viisi yliopistollista sairaalaa. Silti palveluja järjestävien tahojen määrä tulee rutkasti laskemaan nykyisestä.

Rahoitusmallin rakentaminen on iso urakka sekin. Verojärjestelmämme muuttuu olennaisesti. Kokonaisveroaste ei saisi nousta. Maakuntien tulisi olla myös taloudellisesti mahdollisimman itsenäisiä, ja kuitenkin niiden pitäisi pystyä tarjoamaan samanlaiset palvelut asukkailleen.

Kuntien osalta iso kysymys on, mitä tehdään sote-kiinteistöille. Siirtyvätkö terveyskeskukset, palvelutalot ja keskussairaalat maakuntien omistukseen? Vai jäävätkö ne kuntien murheeksi? Palvelujen keskittyessä jäisi tässä mallissa monelle kunnalle käsiin paljon tyhjiä neliöitä.

tiistaina, marraskuuta 24, 2015

Maakunnat

Juha Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa maakunnallisen itsehallinnon. Maakuntien tehtäviksi siirtyvät mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä palo- ja pelastustoimi.

Maakuntahallinnon roolia on Suomessa mietitty ainakin yli puoli vuosisataa. Sen toteuttaminen on toistuvasti johtanut erimielisyyksiin ja törmännyt esteisiin. Päätös on siis suomalaisen hallinnon näkökulmasta historiallinen.

Olisimme välttyneet monilta hallinnollisilta himmeleiltä, jos maakuntahallinto olisi saatu aikaiseksi 1970-luvulla tai viimeistään 1980-luvulla. Keskeinen kysymys tämän päivän näkökulmasta on, vastaako tämä malli vieläkin ajan haasteisiin. Toivottavasti.

tiistaina, marraskuuta 17, 2015

Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan kunnan lämpölaitos on yhtiöitetty 1.5.2015 alkaen Teuvan Kaukolämpö Oy:ksi. Asiakas näkee muutoksen alkuvaiheessa lähinnä siten, että lasku ei tule enää kunnasta vaan jatkossa yhtiöltä.

Taustalla on EU:n sääntely ja Kuntalain muutos, jotka edellyttävät, että silloin kun kunta toimii avoimilla markkinoilla kilpaillen muiden palveluntuottajien kanssa, toiminnot tulee yhtiöittää.

Yhtiön osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi on valittu Juhana Korpikoski, jolla onkin monipuolinen kokemus lämpölaitostoiminnasta. Myös yhtiön hallitukseen on saatu lämpöalan ja talouden asiantuntemusta.

Näyttäisi siltä, että uusi toimintamalli tuo mahdollisuuksia. Yhtiöllä on selkeitä näkemyksiä, miten toimintaa voidaan kehittää taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Pitkässä juoksussa edut siirtyvät asiakkaille.

Viime maanantain kunnanhallitus sai tiedokseen ympäristöviranomaisen laitoksella tekemän tarkastuksen muistion. Ympäristöasioissa löytyi korjattavaa. Myös laitoksen ympäristölupa tulee päivittää lupamääräysten tarkistamiseksi.

Eräiltä osin laitosta ei ole kunnan omana toimintana hoidettu hyvin. Joulukuun 7. päivä kokoontuva kunnanhallitus saa koosteen laitoksen tilasta sekä tilanteen korjaamiseksi tarvittavista investoinneista.