torstaina, marraskuuta 28, 2013

Kohdennettu tarkastus

Marraskuun 11. päivä valtuusto hyväksyi ponnen, jossa vaaditaan kohdennettua tarkastusta liikelaitoskuntayhtymän toimintaan. Taustalla ovat epäilyt siitä, että erityisesti Teuvan kustannuksiin liittyisi jotain epäselvyyksiä. Sellaisia en ole huomannut, mutta on hyvä, että asia tutkitaan, ja pöytä tältä osin putsataan. Selvityksen jälkeen puheet voidaan unohtaa, tai sitten meidän tulee keskittyä löydettyjen epäkohtien korjaamiseen. Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Olen esittämässä, että tarkastuksessa kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja keskittyisivät erityisesti lääkärivastaanoton ja osastotoimintojen alueisiin.

tiistaina, marraskuuta 26, 2013

Hyvinvointisuunnitelma

Ensi maanantain kunnanhallitus ja joulukuun valtuusto saavat käsiteltäväkseen hyvinvointisuunnitelman, jonka aikajänne ulottuu vuoden 2016 loppuun. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimista. Teuvalla sitä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet osastonhoitaja Arja Aromaa, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä, kirjastonjohtaja Aki Rossi, vt. rehtori Maija-Liisa Saksa ja johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä. Yhteistoiminta-alueen peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi on tärkeällä panoksella avustanut suunnitelman laadinnassa.

Suunnitelma pitää sisällään perustietoa väestön hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista ja niiden muutoksista sekä vertailuja muihin kuntiin ja alueisiin. Edelleen suunnitelmassa kuvataan sitä terveyden- ja hyvinvoinninedistämistyötä, mitä Teuvalla on viime vuosina tehty. Tärkein osa suunnitelmaa on kuitenkin painopistevalinnat ja kehittämiskohteet tälle valtuustokaudelle. Suunnitelmassa nousee esille mm. terveyserojen kaventaminen, terveysliikunnan edistäminen, terveelliset ravintotottumukset, vanhemmuuden tukeminen, työttömien hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, päihteettömyyden edistäminen...

maanantaina, marraskuuta 25, 2013

Talousarvio

Ensi vuoden talousarvio tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 2.12. Budjetti ei tuo suuria muutoksia toimintaan. Palveluja ei voida tiukan taloustilanteen vuoksi tarjota nykyistä enempää, mutta merkittäviä uusia säästökohteitakaan siinä ei ole osoitettu.

Toimintamenoissa on 1,5 %:n kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat hieman enemmän, 1,8 % (johtunee tulojen varovaisesta arvionnista). Talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 21,0 miljoonaa euroa, joka on 1,0 miljoonaa euroa enemmän , kuin vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio. Tällä hetkellä kuluvan vuoden toteutumaksi arvioidaan muodostuvan 21,4 miljoonaa euroa, joten ensi vuoden talousarviomäärärahavaraus asettaa isoja haasteita toiminnan tehostamiseen.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on n. 1,7 miljoonaa euroa, joten talousarvioesitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointisuunnitelmamme on edelleen raskas, vaikkakin loppuvuosiltaan kevenevä. Investointiohjelman toteutus johtaa kunnan nopeaan velkaantumiseen. Asukaskohtainen lainamäärä nousee vuonna 2015 yli 4.000 euron.

Merkittävintä taloussuunnitelmassa on se, että siinä ei ole pystytty osoittamaan keinoja taseeseen muodostuvien alijäämien kattamiseen. Näin ollen joudumme päättämään menojen leikkauksista ja toiminnan tehostamistoimista alkuvuoden 2014 aikana.

keskiviikkona, marraskuuta 20, 2013

Yksin vai kaksin?

Kuntarakenneuudistuksella on kuntakentälle saatu makoisan sekava tilanne. Urheilutermein näyttäisi siltä, että joka puolella pelataan, ja pelissä on samaan aikaan aika monta palloa.

Teuvan kunnanhallitus päätti tiukan äänestyksen tuloksena esittää kunnanvaltuustolle, että Teuva laatisi yhdistymisselvityksen Kurikan kaupungin kanssa. Tämän päivän maakuntalehdessä spekuloidaan, että mitäs jos Kurikka ei Teuvaa huolikaan? Näinhän voi toki käydä. Näin voi käydä ihan mille tahansa kunnalle Suomessa. Valtuustojen päätökset nähdään sitten, kun kussakin kokouksessa puheenjohtajan nuija on kopsahtanut.

Teuvan kunnanhallituksen esitys on käsittääkseni seutukunnassa ainoa, joka aidosti perustuu kuntien väliseen neuvottelutulokseen. Esimerkiksi Kauhajoen esitys viiden kunnan selvitysalueesta perustuu yksipuoliseen ilmoitukseen. Näyttäisi siltä, että Kurikka ei ole lähtemässä siihen mukaan. Isojoki taitaa kannattaa neljän kunnan selvitystä. Karijoki ottaa asiaan vielä oman kantansa. Vaikuttaa vahvasti siltä, että viiden kunnan selvitysaluetta, johon Teuvan kunta voisi lähteä mukaan, ei oikeasti ole muodostumassa.

Joka tapauksessa valtiovarainministeriö tulee saamaan joka puolelta Suomea kunnista esityksiä, jotka monilta osin ovat keskenään ristiriitaisia keskenään. Niinpä neuvottelut ja selvittelyt jatkuvat. Vaikka kunnissa nyt marraskuun loppuun mennessä tehtävä päätös on tärkeä, se ei millään muotoa ole peruuttamaton. Selvitykset tulee tehdä tosissaan ja kunnolla, ja niistä sitten vedetään aikanaan johtopäätökset. Se, millaiseksi kuntarakenne selvitysten jälkeen muodostuu ei ole vielä nähtävissä. Luulenpa, että monella seudulla tehdään vielä yllättäviäkin ratkaisuja.

maanantaina, marraskuuta 18, 2013

Promille

Tämän kuun aikana ministeriöiden tulisi löytää miljardin säästöt kuntien palveluvelvoitteisiin. Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Saa nähdä, mitä tuleman pitää.

Kun valtakunnan tasolla puhutaan miljardin summasta, voi karkeasti päätellä, että vaikutus Teuvalla on noin miljoona. Olemme tässä mielessä promillekunta, asukaslukumme on reilu tuhannesosa Suomen asukasluvusta. Kun puhutaan valtionosuuksista, osuutemme on hieman suurempi, sillä väestömme on keskimääräistä ikääntyneempää, mutta arjessa tuo promillesääntö soveltuu hyvin lukujen pikasuhteuttamiseen.

perjantaina, marraskuuta 15, 2013

Saunamaa etenee

Yhdeksän tuulivoimalan puiston suunnittelu Teuvan ja Kurikan rajalla etenee. Kaavaluonnos on saatu valmiiksi, kunnanhallitus käsittelee sitä maanantaina, ja kaavaluonnos on kaikkien kiinnostuneiden nähtävänä ja kommentoitavana 27.11. - 31.12.

keskiviikkona, marraskuuta 13, 2013

Pohja Botten 2013

Viime viikolla järjestettiin laaja valmiusharjoitus, johon myös Teuvan kunta otti osaa. Harjoituksen nimi oli Pohja Botten 2013. Sen aiheena oli varautuminen normaaliolojen poikkeuksellisiin sääilmiöihin. Harjoituksen taustakuva oli seuraavan kaltainen: Sataa paljon. Myrskyää. Puita kaatuu. Tulvii. Pakastuu. Sähköt on poikki pitkään. Ihan siis realistisen makuinen tilanne.

Harjoitus eteni kolmessa pohjalaismaakunnassa siten, että keskiviikkona 6.11. kuntien ja pelastustoimen edustajat kokoontuivat pohtimaan tilannetta Kokkolaan, Vaasaan ja Seinäjoelle. Hallintokunnittain muodostetuissa ryhmissä mietittiin, miten kuntalaisten peruspalveluista pystytään tällaisessa tilanteessa huolehtimaan. Torstaina 7.11. näitä asioita mietittiin sitten eteenpäin kunnittain kuntien johtoryhmissä. Kirjattiin ylös puutteita ja kehittämiskohteita.

Harjoitus oli hyödyllinen. Erityisesti saatiin kehitettyä eri toimijoiden yhteistoimintaa ja työnjakoa. Suomi on hyvin sähköstä riippuvainen yhteiskunta. Pitkät sähkökatkot erityisesti kylmään vuodenaikaan ovat siksi aina vaikeita ja haasteellisia tilanteita. Niihin varaudutaan tämän tyyppisillä harjoituksilla ja tilanteiden varalle laadittavilla valmiusssuunnitelmilla.

Omakohtaisestikin jokaisen kotitalouden kannattaa varautua tällaiseen tilanteeseen. Hyviä vihjeitä siitä, miten pitkästä sähkökatkosta selviää, saa vaikkapa tältä Fortumin sivustolta:

http://www.fortum.com/countries/fi/sitecollectiondocuments/sahkon-siirto-ja-liittymat/pahasti%20poikki%20nettiversio.pdf

tiistaina, marraskuuta 12, 2013

Kurikka

Teuvan valtuusto ei eilisessä seminaarissaan löytänyt yksimielistä ratkaisua siitä, minkä kunnan tai minkä kuntien kanssa yhdistymisselvitys tulisi laatia. Voisi sanoa, että oltiin vanhoissa asetelmissa. Minun korviini puheenvuorot kuulostivat hyvin samanlaisilta kuin kaksi vuotta sitten, kun edellisen kerran keskusteltiin liitosselvityksistä tosissaan.

Tämä on valitettavaa. Yksimielisinä olisimme vahvempia. Ratkaisu on vaikea ja merkittävä, se täytyy myöntää. Toisaalta yhteisen ratkaisun löytämisen ei pitäisi olla mahdotonta siksi, että kyse on nyt vasta selvityskumppaneiden valinnasta. Prosessin aikana voidaan ratkaisua muuttaa, jos se osoittautuu huonoksi.

Kauhajoen kaupunki on asettanut selvästi tavoitteekseen viiden kunnan yhdistymisselvityksen. Mukana olisivat Kauhajoen lisäksi Kurikka, Karijoki, Isojoki ja Teuva. Selvitysalueena tällä ratkaisulla olisi selvästi etuja, mutta sen toteutuminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Tämä tie johtaisi melko suurella todennäköisyydellä nykyisten liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien muodostamaan selvitysalueeseen.

Olemme kuluneen syksyn aikana käyneet keskusteluja kaikkiin suuntiin. Noiden keskustelujen ja vuosi sitten tehtyjen selvitysten pohjalta olen esittämässä ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että tekisimme yhdistymisselvityksen Kurikan kaupungin kanssa. Käytännössä reilu vuosi sitten valmistunut selvitys voitaisiin päivittää. Neuvotteluissamme Kurikan edustajat ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Tosiasia kuitenkin on, että asiasta on erilaisia näkemyksiä niin Kurikan kuin Teuvankin valtuustoissa. Ja täytyy muistaa, että tilanne kuntakentässä on muuttunut melkoisesti reilussa vuodessa. Esimerkiksi Kurikka on tehnyt tuona aikana omat selvityksensä niin Seinäjoen kuin Jalasjärvenkin kanssa.

maanantaina, marraskuuta 11, 2013

Kaverilista

Kunnat joutuvat marraskuun loppuun mennessä ottamaan kantaa siihen, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne aikovat tehdä kuntaliitosselvityksen. Vastausta valtiovarainministeriölle olemme rennosti ruvenneet nimittämään kaverilistaksi.

Kuluneen syksyn aikana Teuvan kunta on aktiivisesti seurustellut naapurikuntiensa kanssa aiheesta. Tänään valtuuston kokouksen yhteydessä asiaa puidaan valtuustoseminaarissa. Ensi maanantaina eli 18.11. kunnanhallitus tekee asiasta esityksen valtuustolle. Ja ylimääräinen valtuusto päättää sitten kaverilistan kohtalon ma 25.11.