tiistaina, elokuuta 23, 2016

Kotisivut

Kunnan verkkosivut uudistetaan. Moni varmaan toteaa, että on jo aikakin. Nykyiset ovat palvelleet pitkään ja uskollisesti. Ajan myötä rakenne rapautuu, kun vanhaan rakenteeseen lisätään uusia sivuja. Työkalutkin ovat vuosien kuluessa kehittyneet. Ja vielä: skaalautuvuus eri laitteille on nykyisin tärkeää, etsiihän moni meistä tietoa esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla.

Elinkeinoasiamies

Teuvalla on pari vuotta ollut oma elinkeinoasiamies käytettävissään kahtena päivänä viikossa. Aluksi tehtävää hoiti Pekka Soini, nyttemmin Sakari Varala.  Elinkeinoasiamies on Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän palkkalistoilla, mutta Teuvan kunta maksaa kuluista tuon 40 %:n työosuuden. Järjestely on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. Pitkältihän tämä on henkilökysymys. Sakari tuntee teuvalaiset yritykset sekä yrittämisen haasteet ja menestymisen eväät. Niinpä kunnanhallitus päätti vakinaistaa järjestelyn.

Aloite pakolaisista

Kunnanhallitus käsitteli eilen Risto Eteläpään tekemää aloitetta pakolaisten vastaanottamisesta Teuvan kuntaan. Asiasta keskuteltiin vilkkaasti, mutta päätöstä puoleen tai toiseen ei tehty. Kunnanhallitus haluaa lisätietoja asiasta; miten kustannukset korvataan, miten kotoutus järjestetään, miten palvelut järjestetään. Selvitys koskee nimenomaan turvapaikan saaneiden pakolaisten kuntapaikkoja.

perjantaina, elokuuta 19, 2016

Lex Kittilä

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain muuttamisesta. Laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa.

Lakiesityksen valmisteluun lienee aiheen antanut Kittilän kunnan solmuun ajautunut päätöksenteko. Valitettavasti tällaistakin sääntelyä umpisolmujen avaamiseksi tarvitaan.

torstaina, elokuuta 18, 2016

SLP

Kesän aikana on käyty keskusteluja Suomen Lämpöpuu Oy:n toimitilatarpeista. Yritys elää vahvaa kasvun kautta. Lähes koko liikevaihto tulee viennistä. Yritys työllistää Teuvalla ja Kristiinankaupungissa yhteensä 35 henkilöä.

Yrityksen tulevan kehittämisen kannalta on keskeistä, että toiminta saadaan keskitettyä Teuvan toimipisteeseen. Lisätilaa tarvitaan pintakäsittelyä varten. Yritys panostaa voimakkaasti laitekantansa uudistamiseen, joten järjestely, jossa kunta rakennuttaa toimitilat, ja vuokraa ne yritykselle, on hyvin tarpeellinen.

Esitän maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle 1.500 m2:n suuruisen hallin rakentamista. Kustannusarvio on 770.000 euroa. Yritys maksaa vuokrana kunnalle aiheutuvat pääomakulut. Näin tuemme oman paikkakunnan työllisyyttä.

keskiviikkona, elokuuta 17, 2016

Mitä syksy tuo tullessaan?

Ainakin sateita ja tulvia. Onneksi vesi on nyt laskemassa. Toivotaan hyviä säitä, jotta edes osa sadosta säästyisi.

Kunnassa syksyn myötä alkaa aina seuraavan vuoden talousarvion laatiminen. Niukoissa raameissa sitä sorvataan tänäkin vuonna. Sote-menot näyttävät tänä vuonna ylittävän budjetin noin puolella miljoonalla eurolla. Ja kun budjetti on jo alunperinkin alijäämäinen, asettaa se paineita ensi vuoden suunnitelmiin.

Teuvalla valmistellaan uudenlaista päätöksentekojärjestelmää. Suunnitelmissa on, että uuden valtuustokauden aloittaessa ensi kesänä Teuvalla siirryttäisiin ns. valiokuntamalliin. Lautakunnat lakkaisivat ja tilalle tulisivat valtuutetuista koostuvat valiokunnat, jotka eivät niinkään nuijisi yksittäisiä päätöksiä vaan ohjaisivat kunnan kehittämistä.

Mietimme myös uusia toimintatapoja palvelujen tuottamiseksi. Yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kaikki ideat ovat tervetulleita.