tiistaina, elokuuta 25, 2015

Llky:n puoli vuotta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta käsitteli eilen puolivuotista talousarvion toteumaa. Hieman oli kyllä tietoa jo heinäkuunkin luvuista.  30.6. tilanteessa ylitystä näyttäisi olevan 2,4 miljoonaa euroa, josta puolet on oman toiminnan aiheuttamaa, puolet sairaanhoitopiirin. Oman toiminnan suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa 0,4 miljoonaa, asiakaspalvelujen ostoissa niin ikään 0,4 miljoonaa (erityisesti lasten ja nuorten laitos- ja avohuolto)  sekä avustuksissa kotitalouksille ja yhteisöille 0,2 miljoonaa. Viime mainitussa ylitystä ovat aiheuttaneet mm. vuokralääkärit, asiantuntijapalvelut ja atk:n leasingvuokrat.

Tällä kertaa suurimmat menojen kasvut ovat kohdistuneet Kauhajokeen. Puolen vuoden krouvissa ylitystä on 2,1 miljoonaa. Teuvan osalta ylityksen suuruus on tässä vaiheessa 0,2 miljoonaa. Loppuvuoden tilannetta helpottanee se, että sairaanhoitopiiri on kesken vuoden laskenut hintojaan 2 %.

perjantaina, elokuuta 21, 2015

Kolmen miljoonan kysymys

Suupohjan kunnat ja kuntayhtymät miettivät yhteistä kantaa kuntalogistiikkaan. Neljä kuntaa ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä käyttävät vuodessa noin kolme miljoonaa euroa kuljetuksiin. Voisiko yhteistyöllä ja nykyteknologialla saavuttaa säästöjä ja parempaa palvelua? Voisi olla hankkeen paikka...

Pohjanmaat

Virkamiestyöryhmän esitys, jonka mukaan Suomeen muodostettaisiin vain 9 - 12 sote-aluetta, on synnyttänyt Pohjanmaalla pohdiskelua siitä, voisiko niin Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa kuin Keski-Pohjanmaakin kukin tahoillaan jäädä oman alueensa reuna-alueeksi.  Olisiko parempi liittoutua entisen Vaasan läänin rajoja mukaillen?

Toisaalta spekulaatio on vielä vähän ennenaikaista. Kyseessä on vasta virkamiesesitys. Tässä prosessissa on nähty monta esitystä, joilla on sittemmin pyyhitty pöytää. Alueiden määrä on lopulta kuitenkin poliittinen päätös.

Toisaalta tulvan tuoman on vaikea käsittää sitä, miksi pohjalaismaakunnissa ystävät etsitään kaukaa ja lähinaapurit nähdään kilpailijoina. Historiasta löytyy selittäviä tekijöitä. Mutta kun tuo maailma muuttuu, ja meidän pitäisi muuttua sen mukana...

maanantaina, elokuuta 17, 2015

Tohtorista tuli tohtori

Viime perjantaina esitettiin Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä julkisesti tarkastettavaksi Kirsti Kähärän väitöskirja. Väitöksen aiheena oli Mielenterveyden palveluodotukset perusterveydenhuollossa, Tutkimus Suupohjan seutukunnan yhteisöissä. Kirstihän toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän peruspalvelujohtajana.

Väitöstilaisuus oli hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Koskihan tutkimus meidän aluettamme. Lisäksi aihe ja sen käsittely oli sellainen, että alaan syvemmin perehtymätönkin pystyi sitä seuraamaan ja siitä opiksi ottamaan.

tiistaina, elokuuta 04, 2015

Palvelustrategia

Kun kuntastrategiaa päivitettiin, kunnanhallituksen tuloskorttiin kirjoitettiin linjaus, jonka mukaan kunta pyrkisi hoitamaan ydintoimintonsa itse, mutta muita toimintoja taas pyrittäisiin hoitamaan yhteistyöjärjestelyin. Tätä varten laadittaisiin erillinen palvelustrategia.

Kysymys ydintoimintojen järjestämisestä ei ole ihan noin yksioikoinen. Onhan jo esimerkiksi koko sosiaali- ja terveystoimi nytkin hoidettu naapurien kanssa yhteistyössä. Yhteistyön alue siis vääjäämättä laajenee myös moniin ydintoimintoihin.

Kunnan käyttötalous on edelleen reippaasti alijäämäinen. Uusien säästöjen saavuttaminen ei enää onnistu entisen tyyppisillä säästöpaketeilla. On päätettävä palveluista, joista luovutaan, palveluista joita kehitetään, ja on löydettävä uusia verkostomaisia tapoja tuottaa palveluja aiempaa edullisemmin.

Uusi Kuntalaki tuli voimaan vappuna 2015. Uusi laki antaa kunnille mahdollisuuksia uudistaa organisaatiotaan ja toimintatapojaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisältää lupauksen kokeilumahdollisuuksista  kunnan toimintojen järjestämisessä.

Esitän 17.8. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Teuvan kuntaan laadittaisiin pitkän tähtäimen palvelustrategia yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Samalla olisi tarkoitus uudistaa kunnan päätöksenteko- ja hallinto-organisaatiota vastaamaan paremmin nykypäivän haasteita.

maanantaina, elokuuta 03, 2015

10. kerta

Viime viikonloppuna toinen toistaan mielikuvituksellisemmat mobiilisaunat kokoontuivat Teuvalle jo kymmenettä kertaa. Saunoja oli koolla peräti 60 kappaletta.

Vuosikymmenen aikana tapahtuma on tuottanut Teuvalle paljon hyvää mainetta ja mukavia elämyksiä. Tapahtuma alkaa olla aika tunnettu eri puolilla Suomea. Kun kertoo olevansa Teuvalta, juttu juontuu usein juuri tähän tapahtumaan. Se on hyvä saavutus tässä lukemattomien kesätapahtumien maassa.

Arvostan myös sitä, että tapahtuma on pidetty maksuttomana ja epäkaupallisena. Jotenkin se sopii aivan erityisen hyvin tähän tapahtumaan. Toisaalta se vaatii järjestäjiltä talkootyötä ja vahvaa sitoutumista. Onneksi sitä on löytynyt. Toivottavasti löylyttelyt jatkuvat tulevinakin vuosina...