torstaina, tammikuuta 26, 2017

Hanke putkeen
Tänään vietettiin Närpiön ja Teuvan yhteisen siirtoviemärin vihkiäisiä. Oy Aqua Botnica Ab:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi leikkasi sinivalkoisen nauhan linjan avaamisen merkiksi.

Tämä on ollut monipolvinen hanke, jota on suunniteltu ja toteutettu reilut kymmenen vuotta. Kuntien välinen yhteistyö on ollut esimerkillisen hyvää ja onnistunutta. Lopputulos on kestävä niin taloudellisesti kuin ekologisesti. Kahden kunnan jätevedet johdetaan Kaskisiin Metsä Boardin jäteveden puhdistamolle puhdistettavaksi. Investoinnin kustannusarvio oli 12 miljoonaa euroa. Kustannusarvio alitettiin lähes kolmanneksella. Kokonaiskustannukset jäävät hieman reiluun 8 miljoonaan euroon. Valtiolta saatiin hankkeeseen avustusta 3,1 miljoonaa. Mikäli hanketta ei olisi saatu toteutettua, sekä Närpiö että Teuva olisivat joutuneet investoimaan omiin puhdistamoihinsa.

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2017

Sidonnaisuusrekisteri

Toissa vuonna säädetyn Kuntalain mukaan (§ 84) johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ilmoittaa pitää myös merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Säännöksen tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kuntalaisten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Ilmoitusvelvollisuudella pyritään estämään ennalta tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.

Ensimmäiset ilmoitukset tehdään kuntavaalien jälkeen uuden valtuustokauden alkaessa ensi kesänä.

maanantaina, tammikuuta 02, 2017

Yhdessä...

... on Suomi 100 -juhlavuoden teema. 100-vuotista Suomea juhlitaan vuoden 2017 aikana hyvin monimuotoisesti eri tapahtumissa. Lähestyn asiaa nyt kuitenkin toisesta näkökulmasta.  Voisimmeko me tehdä jotakin arjen tekoja juhlan kunniaksi.

Taannoin järjestin Kunnalle kumppaniksi -illan, jossa pohdittiin, mitä yritykset, yhdistykset, kuntalaiset ja kunta voisivat yhdessä toimien saada aikaan. Tuon keskustelun innoittamana tulevaisuuslautakunta on esittänyt, että vanhuksille ryhdyttäisiin kehittämään ystävärinkiä.

Ainakin SPR:llä on Teuvalla jo tällaista toimintaa. Toiminta voisi kuitenkin olla laajempaakin, jos saisimme mukaan toimintaan uusia voimia.

Minusta yksi tällainen Suomi 100 -teko voisi olla yksinäisyyden helpottaminen ja turvallisuuden lisääminen näille ihmisille, jotka ovat pitkällä elämäntyöllään meille tätä hyvinvointi-Suomea olleet rakentamassa.

Nyt alkuvuodesta aionkin kutsua eri toimijoita kehittämään tätä tulevaisuuslautakunnan generoimaa ideaa. Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat olla jollain lailla mukana, laita sähköpostia:

veli.nummela(at)teuva.fi.