torstaina, joulukuuta 14, 2017

Joulukuun valtuusto...

...kokoontuu maanantai-iltana 18.12. Kokouksesta voi povata pitkää. Valtuustoa keskusteluttaa ainakin talouden tasapainottaminen, Teakin toimintojen järjestelyt sekä tuulivoiman suojaetäisyys. Merkittäviä ratkaisuja kaikki kolme. Oman aikansa vie myös Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali, joka toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

keskiviikkona, marraskuuta 29, 2017

Ta18

Vuoden 2018 talousarviossa toimintamenojen arvioidaan laskevan 2,4 %. Toimintatulot näyttäisivät laskevan 4,0 %. Verotulojen arvoidaan kasvavan veronkorotusten myötä 2,2 %. Valtionosuuksissa on laskua 3,4 %. Vuosikate näyttäisi riittävän poistoihin, ja talousarvioesitys onkin noin 100.000 euroa ylijäämäinen.

Investointisuunnitelma on karsittu mahdollisimman pieneksi. Vuosina 2018 - 2019 on kuitenkin tarkoitus toteuttaa Sipilän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, jolla tavoitellaan myös toimintamenojen säästöjä. Investointeja vuonna 2018 on esityksen mukaan yhteensä 1,1 miljoonan euron edestä. Velkaantuminen hidastuu, mutta taittuu vasta vuonna 2020.


Talouden tasapainotusesitys

Noin miljoonan euron säästöpaketti tulee joulukuun valtuuston käsittelyyn.  Kokonaisuus on muotoutunut siten, että johtoryhmältä pyydettiin esityksiä erilaisista säästökohteista. Kunnanhallitus ja valtuustoryhmät ovat esityksiä käsitelleet ja valinneet toteutettavat toimet.

Ensinnäkin, mitä paketti ei sisällä huhuista huolimatta?  Kouluja ei olla tällä esityksellä lakkauttamassa. Uimahallia ei suljeta. Kirjasto ei muutu omatoimiseksi. Henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta.

Suurin säästökohde on kiinteistöt. Pyritään eroon neliöistä, jotka eivät toimintamme kannalta ole välttämättömiä. Tämä koostuu suurelta osin o toteutetuista toimista.  Kuljetuksia tehostetaan. Avustuksia järjestöille vähennetään. Pirttilahjat, siivouspalvelusetelit ja henkilöstön hyvinvointisetelit poistuvat käytöstä. Kunnan vastuuta yksityisteiden hoidosta pienennetään. Päivähoidon palveluja keskitetään.


Hallitus käsittelee vielä pakettia joulukuun alussa ja tekee lopullisen esityksensä valtuustolle.

maanantaina, marraskuuta 27, 2017

Hei, me lausutaan taas!

Niinpä niin. Uusin sote-lakiesitys on taas lausunnoilla.  Aika montahan näitä on jo ollutkin. Tämän tuoreimman esityksen ovat melkein kaikki arvonsa tuntevat asiantuntijat pyrkineet tyrmäämään.

Esitys sisältää monia hyviä elementtejä.  Lopputulos on kuitenkin näin yleismiehen näkökulmasta monimutkainen, sekava ja vaikeasti hallittava. Ehkä se johtuu osaltaan siitä, että kun esitystä on eri vaiheissa jouduttu useampaan kertaan paikkailemaan, lopputulos ei enää muodosta ehyttä kokonaisuutta, ja alkuperäiset tavoitteet ovat himmenneet.

Toimeenpanon onnistumiseen sisältyy merkittäviä riskejä, joista merkittävimmät liittyvät siihen, että toimivia tietojärjestelmiä tuskin saadaan aikaiseksi vaaditussa ajassa. Jos järjestelmän hallinta karkaa käsistä toimeenpanon alussa vaillinaisten työkalujen vuoksi, asiaa on vaikea korjata myöhemmin.

torstaina, marraskuuta 23, 2017

Sähköinen päätöksentekomenettely

Uusi kuntalaki mahdollistaa ns. sähköisen päätöksentekomenettelyn toimielimissä. Yksinkertaisia, rutiininomaisia päätöksiä voi toimielin tehdä siten, että luottamustoimielimen jäsenet eivät kokoonnu samaan tilaan, vaan heille lähetetään sähköisesti päätösesitykset, ja he ilmoittavat hyväksyvätkö he ne. Jos yksikin jäsenistä on sitä mieltä, että asia vaatii nokikkain keskustelua, sen päättäminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Osana päätöksentekomenettelymme uudistamista olemme keskustelleet tämän konstin kokeilusta. 3.12. kokoontuvalle kunnanhallitukselle esitän, että ensi vuoden alusta aloitetaan. Tavoitteena on ripeyttää asioiden etenemistä. Samalla kunnanhallitus voi varsinaisissa kokouksissaan paremmin keskittyä muutamaan tärkeimpään asiaan.

maanantaina, marraskuuta 20, 2017

Nuorten syrjäytymisestä

Helsingin Sanomat teki vertailun nuorten syrjäytymisestä. Vertailussa on mukana 176 kuntaa. Kriteereinä on käytetty seuraavia indikaattoreita: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24 -vuotiaat, työttömien osuus 18 - 24 -vuotiaasta työvoimasta, depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24 -vuotiaat, toimeentulotukea saaneet 18 - 24 -vuotiaat, rikoksista epäillyt 15 - 17 vuotiaat sekä rikoksista epäillyt 18 - 20 -vuotiaat.

Huolestuttavin tilanne oli Äänekoskella, Lieksassa, Kotkassa., Outokummussa, Raahessa, Mänttä-Vilppulassa, Heinolassa, Kiuruvedellä ja Orimattilassa. Parhaiten nuorisolla näytti menevän Kruunupyyssä, Ruskossa, Toholammilla, Karijoella, Kauniaisissa, Hailuodossa, Mustasaaressa ja Lappajärvellä. Yleisesti ottaen näyttäisi siltä, että nuorisolla menee paremmin lännessä ja etelässä kuin idässä ja pohjoisessa.

Teuva on vertailussa sijalla 152. Skaala on siis 1 - 176 siten, että mitä suurempi luku sen parempi tilanne kunnassa on. Närpiö yltää sijalle 134, Kristiinankaupunki sijalle 143, Kauhajoki sijalle 23.

Ilma vaihtukoon

Maakuntalehti Ilkka kirjoitteli viikonloppuna näyttävästi kuntien käytännöistä peukaloida ilmanvaihtokoneita. Eli säästösyistä monessa kunnassa edelleenkin kiinteistöjen ilmanvaihtokoneet hiljenevät yöksi ja viikonlopuksi.

Teuvalla ilmanvaihtokoneet ovat pyörineet ja pyörivät 24/7. Toki silloin kun tilat ovat tyhjinä, koneet vanhemmissa kiinteistöissä toimivat puoliteholla ja uudemmissa sitten tarkoitusta varten suunnitellulla ja mitoitetulla teholla. Meillä on sisäilmaongelmia ihan riittävästi. En ole tämänkään alan asiantuntija, mutta käsittääkseni ilmanvaihdon sulkeminen lisää sisäilmariskejä huomattavasti.

perjantaina, marraskuuta 17, 2017

Vuokratalot, osa 2

Valtuusto ei myöntänyt Teuvan  Vuokratalot Oy:lle sen tarvitsemaa 200.000 lisäpääomaa. Sen sijaan valtuusto korosti toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman laatimista.

Alkuperäinen ajatus oli, että yhtiön talous vakautetaan omistajan sinne sijoittamalla lisärahalla. Sen jälkeen laaditaan keskipitkän tähtäimen suunnitelma jatkosta, jotta uutta lisärahoitustarvetta ei synny. Selvitys siis katsoo tämän hetken kassakriisiä pitemmälle.

Yhtiö selvinnee lähiviikot ilman omistajan lisärahoitusta, mutta ei ilman pankin luottolimiitin tuomia lisäkuluja.

keskiviikkona, marraskuuta 08, 2017

Efektiivinen veroaste

Nimellinen kunnan tuloveroprosentti ei kerro ihan koko totuutta. Verotuksessa verovelvollisille myönnettävät vähennykset mutkistavat asiaa. Ns. efektiivisellä veroasteella tarkoitetaan kuntien saamia todellisia verotuloja suhteessa ansiotuloihin, eli se on kuntalaisten keskimäärin maksama veroprosentti.

Valtakunnallisesti tarkastellen, vaikka kunnat ovat viime vuosina nostaneet veroprosenttejaan, on tämä efektiivinen veroaste pysytellyt vakaana. Vuonna 2016 valtakunnallinen efektiivinen veroprosentti oli 14,95.

Kun Eero Laesterä selvitteli Teuvan kunnan talouden kehitystä noin vuosikymmenen ajalta, paljastui mielenkiintoinen seikka. Vuosina 2007 - 2016 Teuvan kunnan veroprosenttia on nostettu 2,75 %-yksikköä  eli 19,25:stä 22,00:een. Samana aikana efektiivinen veroprosentti on noussut vain 0,42 %-yksikköä. Efektiivinen veroaste vuonna 2016 oli Teuvalla 14,42 %.

Näin siis valtaosa veronkorotusten tuotosta on kunnan kannalta haihtunut ilmaan. Toisaalta ilman veronkorotuksia tuotot olisivat huomattavasti pienentyneet.


tiistaina, marraskuuta 07, 2017

Tuulivoiman suojavyöhyke, osa 2

Kunnanhallitus totesi omana kantanaan eilisessä kokouksessa, että tuulivoiman suojavyöhykkeen asettamiselle ei ole tarvetta, vaan terveys- ja ympäristövaikutukset voidaan huomioida maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin menettelyin.

Koska kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut merkittävä määrä kuntalaisia, ja koska suojavyöhykkeestä päättämisen voidaan perustellusti katsoa kuuluvan kunnanvaltuuston toimialaan, asia tulee vielä valtuuston käsittelyyn joulukuun kokoukseen.

maanantaina, marraskuuta 06, 2017

Teuvan Vuokratalot Oy

Kunnanhallitus käsittelee tänä iltana myös Teuvan Vuokratalot Oy:n avustusanomusta. Yhtiössä huoneistojen vuokrausaste on pudonnut noin 70 %:iin, vaikka merkittävästä määrästä asuntoja on jo aiemmin luovuttu. Rahoitustarve on yhtiön hallituksen mukaan 200.000 euroa.

Esitykseni kunnanhallitukselle on, että puuttuva raha annettaisiin oman pääoman ehtoisena. Tällöin sitä käsitellään sijoituksena, eikä se lisää painetta kunnan vuotuisen alijäämän kasvamiseen.

Edelleen esitän, että yhtiölle laaditaan keskipitkän aikavälin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma.

perjantaina, marraskuuta 03, 2017

Ei pakolaisia tässä vaiheessa

Viime maanantaina kunnanhallitus päätti, että tässä vaiheessa Teuvan kunta ei ota vastaan pakolaisia. Asia tuli aikanaan esille Risto Eteläpään tekemän kuntalaisaloitteen kautta. Asiaa valmisteltiin pitkään ja huolella. Kävimme mm. tutustumassa Punkalaitumen ja Vöyrin hyviin kokemuksiin. Saimme sen käsityksen, että pidemmällä aikavälillä asia olisi mitä kannatettavin. Kun kuitenkin kriisikunnaksi ajautuminen pakottaa korottamaan veroja ja etsimään isoja ja pieniä säästökohteita käyttömenoista, ei ajankohta nyt ole  meidän kannaltamme sopiva.

torstaina, marraskuuta 02, 2017

Veroprosentit

Ensi maanantaina kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle ensi vuoden veroprosenteista. Valtuusto päättää prosenteista kokouksessaan 13.11.

Osana talouskuuria esitän veroprosentteihin korotuksia.

Yleisen kiinteistöveroprosentin lain mukainen vaihteluväli tulee olemaan 0,93 - 2,00 %. Tänä vuonna Teuvan veroprosentti on ollut tasan 1,00 %. Ensi vuodelle ehdotetaan 0,05 %-yksikön korotusta (1,05 %).

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihteluväli on 0,41 - 0,90 %. Tänä vuonna Teuvalla 0,55 %. Ensi vuonna esitykseni mukaan 0,60 %.

Ja sitten se tärkein eli kunnan tuloveroprosentti. Tänä vuonna Teuvalla 22,00 %. Ensi vuodelle ehdotan 0,5 %-yksikön korotusta eli 22,50 %. Tänä vuonna Suomen kunnista korkeimmat veroprosentit (22,50) ovat olleet Savonlinnassa ja Jämijärvellä.

Tuottoa näillä veronkorotuksilla pitäisi syntyä 380.000 euroa vuodessa.

tiistaina, lokakuuta 31, 2017

Tuulivoiman suojavyöhyke

Peräti 184 kuntalaista on allekirjoittanut kuntalaisaloitteen, jolla vaaditaan valtuustoa asettamaan tuulivoimalle 2 kilometrin suojaetäisyys niin vakituisiin asuntoihin kuin vapaa-ajanasuntoihinkin.

Näin suuren kuntalaisjoukon kannanottoon tulee suhtautua vakavasti. Ymmärrän sitä huolta, joka tuulivoima-alueiden terveys- ja ympäristövaikutuksiin liittyy. Näen kuitenkin, että valtuuston päättämä aloitteen tarkoittama suojavyöhyke olisi lakiin perustumaton ja näin ollen myös lain vastainen. Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt mahdollisuudet ohjata kaavoitusta ja rakentamista. Kunta voi lain nojalla päättää, minne se laatii kaavoja, ja millaista maankäyttöä kaavoissa sallitaan. Tuulivoima-alueiden kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen on sen lisäksi kansalliset ohjeet ja määräykset, mm. raja-arvot voimaloiden melulle.

Ehdotan 6.11. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että erityistä suojavyöhykettä ei määritellä, vaan kunta käyttää maankäyttö- ja rakennuslain sille suomia keinoja terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisessä.

tiistaina, lokakuuta 24, 2017

Arviointiryhmä Teuvalla

Kriisikuntamenettelyn arviointiryhmä pitää seuraavan kokouksensa Teuvalla torstaina 26.10. Vieraamme valtiovarainministeriöstä tutustuvat kuntaan nyt paikan päällä. Arviointiryhmällä on kokouksensa lisäksi yhteinen tilaisuus valtuuston kanssa, jossa käydään läpi niin prosessia kuin käytännön säästösuunnitelmia. Tiedotusvälineiden edustajia arviointiryhmä tapaa myös.

maanantaina, lokakuuta 09, 2017

Soten valinnanvapaudesta...

... on Helsingin kirkolla valmistunut uusi esitys. Näyttäisi siltä, että edelliseen lakiesitykseen on tehty vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät täsmennykset. Sote-keskusten palveluvalikko hieman supistuu. Maakunnan ei tarvitse yhtiöittää valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, vaan ne voi tuottaa maakunnan liikelaitos. Kirjanpito ja päätöksenteko siis eriytetään. Muutokset lienevät sitä kokoa, että tehty valmistelu maakunnissa pystytään hyvin hyödyntämään. Toivottavasti perustuslaki ei enää muodosta estettä uudistuksen etenemiselle.

tiistaina, syyskuuta 19, 2017

150 v

Ensi vuonna Teuvan kunta tulee kunnioitettavaan 150 vuoden ikään. Kunnanhallitus nimesi juhlavuoden tapahtumia valmistelemaan toimikunnan, johon kuuluvat Paula Kaleva, Juha-Matti Kiviluoma, Annukka Käkelä, Pauliina Niemi ja Anne Niemelä. Puheenjohtajana toimii Paula Kaleva. Näihin ihmisiin voit ottaa yhteyttä, jos Sinulla on ideoita asiasta. Toki myös tähän blogiin voi kommentoida.

Minä toivon, että tapahtumia järjestettäisiin yhdessä eri yhteisöjen ja toimijoiden kanssa. Jotakin yhteisöllistä yhdessä tekemistä, jotakin uutta, kulttuuria ristiin rastiin. Musiikkia, kirjallisuutta, kuvataidetta, paikallista lähiruokaa...

maanantaina, syyskuuta 18, 2017

Aurinkoenergiaa

Tänään kunnanhallitus käsittelee mm. aurinkosähköjärjestelmän hankintaa Yhtenäiskoululle. Ehdotus on, että paikalliselta JTJ-Solar Oy:ltä hankitaan 30.000 euron arvoinen järjestelmä. Tavoitteena säästää sähkökuluissa ja omalta pieneltä osaltamme suosia uusiutuvaa energiaa. Yhdyskuntarakennevaliokunta suhtautui asiaan myönteisesti ja suositti kohteeksi Yhtenäiskoulua. Koulukeskuksessa sähköä tarvitaan myös kesähelteillä mm. ilmanvaihtokoneiden pyörittämiseen. Talotekniikan on toimittava vuoden ympäri.

keskiviikkona, syyskuuta 13, 2017

Talousarvioraami vuodelle 2018

On taas se aika vuodesta. Viimeistään nyt on kunnissa ryhdyttävä tosissaan seuraavan vuoden talousarvion laadintaan. Monet aloittavat meitä aiemmin. Pienessä kunnassa olemme kuitenkin huomanneet, että prosessista saa tehokkaamman, kun laadinnan alkaa siinä vaiheessa, kun tulevasta vuodesta jo ihan oikeasti tietää jotakin. Jos aloittaa kovin aikaisin, joutuu käytännössä tekemään työn useampaan kertaan.

Hallintojohtajan valmistelema budjettiraami vuodelle 2018 on kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 18.9. Raamin sisään on leivottu menojen vähennyksiä 900.000 euroa. Tavoite on kova, kun tässä vaiheessa ei vielä ole yhteisymmärrystä siitä, mistä nuo leikkaukset löytyvät. Verotuloennuste puolestaan perustuu kunnallisveron korotukseen puolella prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet näyttäisivät pienenevän 800.000. Näillä luvuilla pitäisi päästä parisataatuhatta plussalle.

keskiviikkona, elokuuta 23, 2017

Valtuustosopimus

Uuden valtuustokauden myötä syksyn ohjelmaan kuuluu kuntastrategian päivitys. Kriisikuntamenettelyn yhteydessä laadimme puolestaan säästöohjelman, jolla taloutta tasapainotetaan. Nämä suunnitelmat on luonnollisesti syytä laatia tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Strategiamme ytimen tulee olla, miten tästä (taloudellisesta tilanteesta) selviämme.

Olemme luonnostelleet mallia, jossa strategian perustuksena olisi valtuustosopimus. Valtuustoryhmät yhdessä valitsisivat n. 3 - 6 asiaa, joita tällä valtuustokaudella pidetään tärkeimpinä toteuttaa. Pohjaa pohdinnalle saamme vanhan valtuuston keväällä pitämästä työpajasta. Tarkoituksenamme on, että 25.9. valtuusto kokoontuisi seminaariin näitä valintoja luotsaamaan.

maanantaina, elokuuta 07, 2017

Kriisikuntamenettely

Valtiovarainministeriö on todennut Teuvan kunnan Kuntalain uusien säännösten mukaisesti ns. kriisikunnaksi. Teuvan kunnan talouden tunnusluvut alittavat valtioneuvoston asettamat raja-arvot vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksissä.

Tämä tarkoittaa taloudellisen selvitysmenettelyn aloittamista. Selvitystä varten asetetaan arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Lisäksi valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi riippumattoman henkilön.

Valtiovarainministeriö ehdottaa arviointiryhmän puheenjohtajaksi Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behmiä. Valtiovarainministeriön edustaja olisi neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen. Teuvan kunnanhallitus nimeää edustajansa ensi maanantaina 14.8.

Tarkoitus on, että selvitys laaditaan 16.2.2018 mennessä. Selvityksessä tutkitaan kunnan edellytykset turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut

keskiviikkona, kesäkuuta 14, 2017

Uusi hallitus kokoontuu

Ei se Sipilän uusvanha, vaan Teuvan kunnanhallitus juhannusviikolla.  Esillä on pitkä lista järjestäytymisasioita sekä edustajien valintoja eri yhteisöihin. Tarkoitus olisi saada myöskin ratkaisu Äystön päiväkotiin ja katuvalaisinten hankintaan. Kunnan omistamien yhtiöiden yhtiökokouksia evästetään. Iltakoulussa puhutaan takuuvarmasti säästöistä ja tulevan kuntastratregian laatimisesta.

tiistaina, toukokuuta 30, 2017

Toteutuuko yhdenvertaisuus?

Kun palveluja kootaan isompien järjestäjien hartijoille, perusteluna on usein kansalaisten yhdenvertaisuuden saavuttaminen palvelujen saatavuudessa. Näin muun muassa valmisteilla olevassa suuressa sote-uudistuksessa.

Päivän aviisit kertovat, miten yhdenvertaisuus toteutuu poliisipalveluissa. Hädässä kansalainen joutuu Etelä-Pohjanmaalla odottamaan poliisia 43 % pitempään kuin Pohjanmaalla. Siis yhteisen poliisilaitoksen alueella. Ja tämä on vain keskiarvo. Seinäjoen keskustassa poliisi lienee paikalla aika paljon nopeammin kuin Teuvalla tai Evijärvellä. Totta kai maantiede asettaa aina omat rajoitteensa, mutta paljonko on kohtuus?

perjantaina, toukokuuta 12, 2017

Lisähaastetta

Ensimmäiset laskelmat ensi vuoden valtionosuuksista ovat valmistuneet. Ne ovat surkeaa luettavaa maaseutukuntien osalta. Teuvan menetys olisi noin 0,8 miljoonaa euroa. Kun kurottavaa taloudessa on muutoinkin noin 1,5 miljoonaa, on tämä kyllä aika kova paukku!

torstaina, toukokuuta 11, 2017

Kohti uutta valtuustokautta

Teuvan kunnan talous on ollut alijäämäinen jo usean vuoden ajan. Tilannetta on yritetty korjata usealla säästöpaketilla, henkilöstön lomautuksilla ja irtisanomisilla. Tulostakin on syntynyt, sillä oman toiminnan menot on saatu pysymään kurissa, monin paikoin myös laskemaan.

Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt. Eero Laesterä selvitti Etelä-Pohjamaan liiton toimeksiannosta maakunnan kuntien talouskehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 (9 vuodessa siis) Teuvan kunnan menot ovat kasvaneet 9,6 miljoonaa euroa. Tästä kasvusta sote-menojen osuus on ollut 9,1 miljoonaa ja kunnan muiden toimialojen 0,5 miljoonaa. Tämä kuvannee hyvin menopuolen kehitystä. Viime vuosina verotulojen kehitys on veronkorotuksista huolimatta ollut heikkoa.

Ongelma on siis ollut tiedossa, niin palkollisten kuin päättäjienkin. Asian eteen on tehty töitä, mutta se ei ollut riittävää. Toisaalta on haluttu säilyttää palveluja  ja toimia palveluja tarvitsevia kohtaan vastuullisesti.

Kun kuntavaalien alla tilintarkastaja teki sen, mikä hänen tilntarkastajana kuuluukin tehdä, eli nosti asian tarkastusmuistiossaan esiin, sähköistyi vaalikeskustelu. Siihen keskusteluun en halunnut osallistua, koska siihen niin vahvasti kytkeytyi taistelu valtuustopaikoista. Ja koska minun näkökulmastani mitään ratkaisevaa uutta ei ollut tapahtunut.

Teuvalla poliittinen päätöksenteko on mielestäni sujunut jouhevasti. Vaalit ja uhka kriisikunnaksi joutumisesta muuttivat tilannetta. Päätöksenteko jossain määrin lamautui, Osaltaan tämä näkyy vaikeudessa löytää neuvotteluratkaisu keskeisten kuntapäättäjien valitsemiseksi.

Toivon neuvottelujen onnistuvan, koska se antaisi hyvän lähtökohdan uudelle valtuustokaudelle. Eripuraan juuri nyt ei ole varaa. Olemme ottamassa isoa loikkaa päätöksentekokulttuurissamme siirtymällä valiokuntamalliin. Sen toteutus tarvitsee voiteluaineekseen suuren määrän luottamusta. Tätä huomattavasti suurempi haaste on kuitenkin taloudellisten vaikeuksien voittaminen ja kriisikuntaprosessissa teuvalaisten edun ajaminen.

No, entä se kohistu kuntaliitos? Näen sen varteenotettavana vaihtoehtona, jolla on hyvät ja huonot puolensa. Itsenäisenä kuntana jatkaminen vaatii joka tapauksessa kipeitä leikkauksia palvelutarjontaan.

torstaina, huhtikuuta 27, 2017

Valtuuston itsearvio

Vanha valtuusto piti viimeisen kokouksensa maanantai-iltana. Kauden päätteeksi valtuutettuja oli pyydetty arvioimaan mennyttä kautta, toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Pari poimintaa.

Valtuuston toimintakulttuurin osalta näyttäisi, että päätöksiin sitoudutaan myös äänestyksen jälkeen ja tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa. Petrattavaa olisi siinä, miten strategia ohjaa päätöksentekoa, ja miten yhteisiin pelisääntöihin sitoudutaan.

Valmistelun osalta viranhaltijoiden tekemiä päätösehdotuksia pidetään selkeinä. Lisätietoakin tuntuisi tarvittaessa saavan. Sen sijaan tiedottamisessa kuntalaisille on kehitettävää.

Valtuutetun työssä tärkein työskentelytapa näyttäisi selkeästi olevan oman valtuustoryhmän kokous. Samoin lähetekeskustelut, iltakoulut ja seminaarit ovat tärkeitä.

Tärkeitä asioita tulevalla valtuustokaudella kyselyn mukaan ovat mm. talouden tasapainotus, sote ja elinkeinojen kehittäminen.

maanantaina, huhtikuuta 10, 2017

Vaaleista

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olitte mukana tekemässä vaalityötä Teuvalla! Panoksenne on demokratian toteutumisen kannalta tärkeä. Äänestysprosentti oli Teuvalla lähes 10 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon. Se on hieno aktiivisuuden osoitus. Lämpimät onnittelut kaikille valituksi tulleille!

Uudessa kesäkuussa kokoontuvassa valtuustossa on 12 uutta valtuutettua. Vaihtuvuus on melkoinen, 44 %. Nykyisen kunnanhallituksen jäsenistä yli puolet ei istu uudessa valtuustossa. Osahan ei lähtenyt enää ehdokkaaksi, osa ei tullut vaalissa valituksi. Muutoksia on siis luvassa myös kunnanhallituksen kokoonpanoon.

Kaikille uuden valtuuston jäsenille on luvassa tärkeä vaikuttamisen paikka. Valiokuntamalliin siirtymisen myötä valtuusto käytännössä jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan. 9 jäsentä pääsee kunnanhallitukseen, 9 hyvinvointivaliokuntaan ja 9 yhdyskuntarakennevaliokuntaan. Valtuuston varapuheenjohtajat toimivat valiokuntien puheenjohtajina.

Vanha valtuusto kokoontuu vielä yhteen kokoukseen 24.4. Mutta jo huomenna valtuustoseminaarissa vanha valtuusto arvioi mennyttä kautta ja antaa eväitä uudelle valtuustolle tulevan strategian pohjaksi.

maanantaina, maaliskuuta 27, 2017

Alaskirjauksia

Kunnanhallitus saa tänä iltana hyväksyttäväkseen osana tilinpäätöstä esityksen eräiden kiintöjen tasearvojen alaskirjauksista. Yhteissumma on peräti noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kyseiset rakennukset on pääosin poistettu palvelukäytöstä. Kirjanpitolain mukaan niiden jäljellä oleva poistamaton tasearvo täytyy alentaa käyväksi markkinahinnaksi. Ja tämä varovaisuuden periaatetta noudattaen, eli arvoksi saa jäädä vain se summa, joka kiinteistöstä suurella todennäköisyydellä myyntitilanteessa saataisiin. Kun näille aika isoille rakennuksille ei juuri markkinoita Teuvalla ole, joudumme niiden arvon kirjaamaan lähelle nollaa. Suurimmat alaskirjaukset tehdään Syreenin koulusta ja Lehtiharjun sairaalasta.

Alaskirjaukset painavat vuoden 2016 tulosta alijäämäisemmäksi. Pidemmällä aikavälillä niillä ei sen sijaan ole vaikutusta. Kyse on vain siitä, mille vuodelle kuluksi kirjaaminen ajoittuu.

Otetaanpa kuvitteellinen esimerkki: Aikoinaan on rakennettu miljoona euroa maksanut rakennus. Vuosittain hankintahintaa on kirjattu kuluksi suunnitelman mukaisina poistoina. 20 vuoden poistoajalla tasapoistoksi tulee 50.000 euroa vuodessa. 12 vuodessa sitä on kirjattu kuluksi 12 x 50.000 eli 600.000 euroa. Poistamaton jäännösarvo on siis nyt 400.000. Rakennus on viime syksynä poistettu palvelukäytöstä. Arvioimme, että myytäessä kiinteistöstä saa enintään 50.000 euroa. Niinpä joudumme tekemään 350.000 euron kertapoiston eli alaskirjauksen. Jos myöhemmin sitten saammekin rakennuksen myytyä 80.000 eurolla, kirjaamme siitä tuolle vuodelle 30.000 euron myyntivoiton.

torstaina, maaliskuuta 23, 2017

Tilinpäätös

Vuoden 2016 tilinpäätös on 2,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se on miljoonan huonompi kuin alun perin alijäämäinen budjetti. Alijäämässä on mukana 1,0 miljoonaa kiinteistöjen arvojen alaskirjauksia. Alas tulosta vei myös viime tingassa tullut 0,8 miljoonan euron lisälasku Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Toisaalta tulokseen sisältyy 0,6 miljoonaa euroa myyntivoittoa teollisuushallikaupasta.

Toimintakulut pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla (-0,4 %). Toimintatuotot kasvoivat 3,1 %. Tämä ei kuitenkaan ole ihan koko totuus, koska vuosi 2016 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin lämpölaitos toimi yhtiöitettynä.

Verotulot pienenivät 0,6 miljoonaa euroa (-3,4 %). Valtionosuudet kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa (+2,2 %).

Pitkäaikaisen lainan määrä kasvoi 3,7 miljoonaa euroa. Nyt sen määrä on 22,7 miljoonaa. Kattamatonta alijäämää kunnan taseessa on 5,8 miljoonaa.

keskiviikkona, maaliskuuta 22, 2017

Tuulivoimalan kiinteistövero

Kunta voi kiinteistöverolain 14 §:n mukaan asettaa voimalaitoksille oman veroprosentin, joka voi olla enintään 3,10. Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho jää alle 10 megavolttiampeerin, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Lakia luetaan siten, että tehoa tarkastellaan erikseen kunkin voimalan osalta. Näin ollen laajakin tuulivoiman tuotantoalue, jolla on vaikkapa kymmeniä tai peräti sata tuulivoimalaa, jää yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan verotettavaksi.

Yleinen kiinteistöveroprosentti voi olla enintään 1,80. Ja jos kunta asettaa tämän veroprosentin korkeaksi, joutuvat kaikki muutkin kiinteistönomistajat maksamaan korkeaa kiinteistöveroa.

Ottaen huomioon, että tuulivoimaloista on omat haittansakin ympäristölle, tulisi tämä vääristymä pikaisesti laista korjata.

torstaina, helmikuuta 23, 2017

Ympäristönsuojelu

Alueuudistuksessa ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan tehtäväksi. Käytännössä tunnemme tätä sarkaa terveystarkastajien työkenttänä. Sen sijaan ympäristönsuojelu jää uudistuksen ulkopuolelle. Suupohjassa nämä kaksi alaa ovat toimineet tiiviissä työyhteydessä osana peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

Jos maakunnan kunnat ovat asiasta yksimielisiä, ne voivat yhteisellä sopimuksella siirtää myös ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan maakunnan tehtäviksi. Etelä-Pohjanmaalla tätä yksimielisyyttä ei näytä syntyvän. Niinpä Suupohjassa joudutaan miettimään uusia tapoja (ainakin) ympäristönsuojelun järjestämiseksi.

tiistaina, helmikuuta 21, 2017

Työttömyys tammikuussa

Työttömyys on alueellamme edelleen korkealla tasolla: Etelä-Pohjanmaa 10, 4 %, Suupohja 10, 4 % ja Teuva 10,4 %. Aika tasaistakin siis.

Tammikuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa kunnissa, joista suhteellisesti eniten Vimpelissä, Kauhajoella ja Evijärvellä. Teuvalla työttömyys väheni joulukuusta 32 henkilöllä ja vuoden 2016 tilanteesta 43 henkilöllä.  Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä, Kauhavalla ja Kuortaneella.

Huolestuttavaa on se, että pitkäaikaistyöttömien määrä alenee varsin hitaasti.

torstaina, tammikuuta 26, 2017

Hanke putkeen
Tänään vietettiin Närpiön ja Teuvan yhteisen siirtoviemärin vihkiäisiä. Oy Aqua Botnica Ab:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi leikkasi sinivalkoisen nauhan linjan avaamisen merkiksi.

Tämä on ollut monipolvinen hanke, jota on suunniteltu ja toteutettu reilut kymmenen vuotta. Kuntien välinen yhteistyö on ollut esimerkillisen hyvää ja onnistunutta. Lopputulos on kestävä niin taloudellisesti kuin ekologisesti. Kahden kunnan jätevedet johdetaan Kaskisiin Metsä Boardin jäteveden puhdistamolle puhdistettavaksi. Investoinnin kustannusarvio oli 12 miljoonaa euroa. Kustannusarvio alitettiin lähes kolmanneksella. Kokonaiskustannukset jäävät hieman reiluun 8 miljoonaan euroon. Valtiolta saatiin hankkeeseen avustusta 3,1 miljoonaa. Mikäli hanketta ei olisi saatu toteutettua, sekä Närpiö että Teuva olisivat joutuneet investoimaan omiin puhdistamoihinsa.

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2017

Sidonnaisuusrekisteri

Toissa vuonna säädetyn Kuntalain mukaan (§ 84) johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ilmoittaa pitää myös merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Säännöksen tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kuntalaisten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Ilmoitusvelvollisuudella pyritään estämään ennalta tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.

Ensimmäiset ilmoitukset tehdään kuntavaalien jälkeen uuden valtuustokauden alkaessa ensi kesänä.

maanantaina, tammikuuta 02, 2017

Yhdessä...

... on Suomi 100 -juhlavuoden teema. 100-vuotista Suomea juhlitaan vuoden 2017 aikana hyvin monimuotoisesti eri tapahtumissa. Lähestyn asiaa nyt kuitenkin toisesta näkökulmasta.  Voisimmeko me tehdä jotakin arjen tekoja juhlan kunniaksi.

Taannoin järjestin Kunnalle kumppaniksi -illan, jossa pohdittiin, mitä yritykset, yhdistykset, kuntalaiset ja kunta voisivat yhdessä toimien saada aikaan. Tuon keskustelun innoittamana tulevaisuuslautakunta on esittänyt, että vanhuksille ryhdyttäisiin kehittämään ystävärinkiä.

Ainakin SPR:llä on Teuvalla jo tällaista toimintaa. Toiminta voisi kuitenkin olla laajempaakin, jos saisimme mukaan toimintaan uusia voimia.

Minusta yksi tällainen Suomi 100 -teko voisi olla yksinäisyyden helpottaminen ja turvallisuuden lisääminen näille ihmisille, jotka ovat pitkällä elämäntyöllään meille tätä hyvinvointi-Suomea olleet rakentamassa.

Nyt alkuvuodesta aionkin kutsua eri toimijoita kehittämään tätä tulevaisuuslautakunnan generoimaa ideaa. Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat olla jollain lailla mukana, laita sähköpostia:

veli.nummela(at)teuva.fi.