perjantaina, marraskuuta 16, 2007

Koulukeskus remonttiin

Kunnanhallituksen asettama työryhmä valmistelee esitystä koulukeskuksen peruskorjauksesta. Edessä on iso investointi, jonka toteuttamiseen tarvitaan myös valtion apua. Valtionosuuslistoille on oma jonotusmenettelynsä. Hanke voi valtion rahoittamana toteutua näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2012.

Aikaa siis vielä on, mutta rahahakemus pitäisi saada matkaan ripeässä aikataulussa. Niinpä asia tulee kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn jo joulukuussa.

Isoissa koulujen peruskorjaushankkeissa joudutaan miettimään, mitä kaikkia toimintoja peruskorjattaviin tiloihin sijoitetaan ikäluokkien pienentyessä. Tähän taas vaikuttaa se, millaisia ratkaisuja kouluverkon osalta tehdään.

Teuvalla kunnanvaltuusto on päättänyt, että kaikki nykyiset koulut jatkavat ainakin syksyyn 2009 asti. Jatkosta ei ole olemassa päätöstä.

Peruskorjauksen valtionosuuksien turvaamiseksi koulukeskuksen remonttia valmistellaan ns. maksimivaihtoehtona. Toisin sanoen Yhteiskoulun ja lukion tilat suunnitellaan uudelleen siten, että sinne saadaan sijoitettua mahdollisimman paljon opetusryhmiä. Kun hanke on saatu listoille, sitä on mahdollisuus jatkossa tarpeen mukaan pienentää. Toisin päin asia olisi paljon hankalampi. Pientä peruskorjaushanketta on sen jälkeen, kun se on otettu listoille, vaikea saada muutettua olennaisesti suuremmaksi. Nyt siis suunnittelussa lähdetään siitä, että kaikki Yhteiskoulun ja lukion tilat olisivat ensi vuosikymmenelläkin koulukäytössä.

Päätöksellä, jolla kunnanvaltuusto päättää hakea valtionosuutta koulukeskuksen peruskorjaukseen, ei ratkaista kouluverkon tulevaisuutta. Kouluverkosta on voimassa edellä mainittu päätös, jonka mukaan nykyiset koulut jatkavat ainakin syksyyn 2009 asti. Jos kouluverkosta on tarve jossain vaiheessa tehdä uusia päätöksiä, se vaatii aivan oman valmistelunsa.

keskiviikkona, marraskuuta 14, 2007

Hoivapalveluja

Veikkaanpa, että syyskauden kuumin poliittinen keskustelu Teuvalla käydään vanhustenhuollosta. Henriikkakoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto ovat pitkään toimineet ylikuormittuneina, ja tähän tilanteeseen haetaan ratkaisuja. Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu esitys 18 - 20 -paikkaisen dementiakodin rakentamisesta. Samassa yhteydessä ehdotetaan rakennettavaksi avopalvelukeskus, johon sijoittuisi neuvola, kotihoito, päivähoidon toimisto sekä kokous- ja ryhmätiloja. Kunnanhallitus puolestaan on tehnyt päätöksen, jonka mukaan 10 vanhusten hoivapaikkaa tulisi kilpailuttaa yksityisten palveluntuottajien kesken.

Näyttää vahvasti siltä, että tarvitsemme uudentyyppisiä hoitopaikkoja palvelukotiemme ja Henriikkakodin väliin. Kun nykyisissä palvelukodeissa ei ole mahdollisuutta yöhoitoon, paine laitospaikoille on liian vahva.

Oma dementiakoti ja yksityisten palvelujen kilpailuttaminen eivät välttämättä ole toisiaan pois sulkevia ratkaisuja. En kuitenkaan toteuttaisi niitä samanaikaisesti. Suuri määrä uusia hoitopaikkoja yhdellä kertaa lisää kustannuksia hallitsemattomalla tavalla.

Näen, että ratkaisu on enemmän käytännöllinen kuin ideologinen. Molemmissa tapauksissa kunta on palvelujen järjestäjä ja niiden laadun valvoja. Kokonaistaloudellisuus siis ratkaiskoon.

tiistaina, marraskuuta 13, 2007

Veroprosentit

Valtuusto vahvisti eilen illalla vuoden 2008 veroprosentit. Muutoksia tämän vuoden tasoon ei tullut. Itse asiassa Teuvan veroprosentit ovat olleet samat jo monta vuotta. Kun monet naapureistamme ovat samaan aikaan joutuneet veronkorotuksiin, Teuvan suhteellinen asema on parantunut. Seudullisesti ja maakunnallisesti Teuva ei enää olekaan erityisen tiukan verotuksen kunta.

Tuloveroprosenttimme on 19,25. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti puolestaan 0,30.

tiistaina, marraskuuta 06, 2007

Kuntaliitoskeskusteluja

Kun viime keväänä valmisteltiin vastauksia Paras-hankkeen mukaisiin kysymyksiin valtioneuvostolle siitä, miten palveluja jatkossa yhteistyössä tuotetaan, Suupohjan kuntien yhteisissä seminaareissa käsiteltiin myös kuntaliitosvaihtoehtoa. Laadittiinpa kevyt esiselvityskin aiheesta. Tuolloin kuitenkin todettiin, että poliittista tahtoa asian eteenpäin viemiseksi ei ole. Niinpä sitten päädyttiin valmistelemaan ensin kuuden kunnan, ja sittemmin neljän kunnan, yhteistä liikelaitoskuntayhtymää sosiaali- ja terveystoimeen.

Kuluneen syksyn mittaan keskustelu kuntaliitoksen mahdollisuudesta on herännyt. Isojoen valtuusto teki päätöksen kuntaliitosselvityksen laatimisesta Kauhajoen kanssa. Teuvalla asiasta on keskusteltu epävirallisesti eri yhteyksissä. Virallinen askel otettiin maanantai-iltana, kun Teuvan kunnanhallitus oli kutsunut Kauhajoen kaupunginhallituksen keskustelemaan asiasta.

Palaverin lopputulos oli se, että tässä vaiheessa ei varsinaista kuntaliitosselvitystä ryhdytä tekemään. Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa sen sijaan aletaan valmistella ripeään tahtiin. Tavoitteenahan on, että kuntayhtymä aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 alussa. Kuntajohtajat saivat hallituksiltaan lisäksi tehtäväksi laatia lyhyen selonteon kuntaliitoksen eduista ja haitoista tammikuun 2008 loppuun mennessä. Sen pohjalta ensin hallitukset ja sitten valtuustot ottavat kantaa, ryhdytäänkö liitosta tosissaan selvittämään.

maanantaina, marraskuuta 05, 2007

Iloinen Vartti

Suomi juhlii tänä vuonna 90-vuotista itsenäisyyttään. Itsenäisyyspäivän aattona eli 5.12. klo 12 vietetään Iloista Varttia eri puolilla Suomea. Niin myös Teuvan kunnan työpaikoilla ja eri laitoksissa. Eri yksiköt voivat vapaasti järjestää omia tempauksiaan itsenäisyyden juhlistamiseksi. Tapahtuman on tarkoitus olla iloinen ja hyväntuulinen, itsenäisyyttä korostava ja arvostava.

Iloinen Vartti Itsenäiselle Suomelle -tapahtuman tavoitteena on antaa suomalaisille ja Suomen ystäville yhteinen kokemus itsenäisyydestä ja sen juhlinnasta. Valtakunnallisesti hanketta toteuttavat yhteistyössä Kuntaliitto, Opetusministeriö ja Yleisradio.