tiistaina, maaliskuuta 25, 2008

Kysyimme kuntalaisilta

Helmikuussa lähetimme kuntalaisille kyselylomakkeen, jossa pyysimme arvioimaan palveluja ja päätöksentekoa. Parhaita arvioita saivat henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito sekä palvelujen laatu. Sen sijaan palvelujen riittävyydessä ja tiedottamisessa näyttäisi olevan eniten parannettavaa.

Toimialoista sivistystoimi sai parhaat pisteet. Sitä lähelle pääsi sosiaali- ja terveystoimi. Hallinto- ja elinkeinotoimi sijoittui seuraavaksi. Heikoimman kokonaisarvosanan sai tekninen- ja ympäristötoimi.

Päätöksenteon nopeutta arvioitiin melko kriittisesti, arvosana oli tyydyttävä. Päätöksistä tiedottaminen ja päätöksenteon sujuvuus saivat pisteet, jotka ovat tyydyttävän ja hyvän välimaastossa.

Vastaajille annettiin myös avointen kysymysten muodossa mahdollisuus kertoa, mihin he ovat tyytyväisiä päätöksenteossa ja palveluissa, sekä miten he näitä asioita kehittäisivät. Näitä vastauksia läpi käymällä saamme tarkempaa tietoa kuntalaisten näkemyksistä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Antamanne palaute tullaan käymään läpi huolellisesti.

Hyvä tulos

Viime vuoden tilinpäätös on noin miljoonan suunniteltua parempi. Ylijäämää kertyy hieman vajaat 800.000 euroa, kun alkuperäisessä budjetissa arveltiin tuloksen menevän 200.000 pakkasen puolelle. Hyvä tulos johtuu yleisestä noususuhdanteesta, joka on kasvattanut kuntien verotuloja.

Viime vuonna Teuvan kunta investoi peräti 3,2 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen hanke oli M-Partners Oy:n käyttöön rakennettu teollisuushalli. Isoista investoinneista huolimatta kunnan lainamäärä pieneni noin 200.ooo eurolla. Lainaa Teuvan kunnalla onkin vain noin 800.000. Kassavaroja vuoden päättyessä oli 3,5 miljoonaa euroa. Investoinnit ohensivat kassaa 1,1 miljoonalla eurolla.