tiistaina, maaliskuuta 25, 2008

Kysyimme kuntalaisilta

Helmikuussa lähetimme kuntalaisille kyselylomakkeen, jossa pyysimme arvioimaan palveluja ja päätöksentekoa. Parhaita arvioita saivat henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito sekä palvelujen laatu. Sen sijaan palvelujen riittävyydessä ja tiedottamisessa näyttäisi olevan eniten parannettavaa.

Toimialoista sivistystoimi sai parhaat pisteet. Sitä lähelle pääsi sosiaali- ja terveystoimi. Hallinto- ja elinkeinotoimi sijoittui seuraavaksi. Heikoimman kokonaisarvosanan sai tekninen- ja ympäristötoimi.

Päätöksenteon nopeutta arvioitiin melko kriittisesti, arvosana oli tyydyttävä. Päätöksistä tiedottaminen ja päätöksenteon sujuvuus saivat pisteet, jotka ovat tyydyttävän ja hyvän välimaastossa.

Vastaajille annettiin myös avointen kysymysten muodossa mahdollisuus kertoa, mihin he ovat tyytyväisiä päätöksenteossa ja palveluissa, sekä miten he näitä asioita kehittäisivät. Näitä vastauksia läpi käymällä saamme tarkempaa tietoa kuntalaisten näkemyksistä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Antamanne palaute tullaan käymään läpi huolellisesti.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Missä julkaistaan kyselyn tulokset?? Pelästyttiinkö vastauksista, kun tieto kyselystä vedettiin pois kunnan sivuilta ja tilalle tuli maininta p-graphicin markkinakyselystä? Vastaukset on julkista tietoa ja kuntalaiset odottaa kuumeisesti!

Veli Nummela kirjoitti...

Laitamme yhteenvedon kyselyn tuloksista internet-sivuillemme vielä tällä viikolla.

Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 412 kpl. Niinpä avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten ryhmittely ja analysointi vie vielä jonkin aikaa.