perjantaina, joulukuuta 18, 2015

Hyvää joulun aikaa!

Haluan toivottaa kaikille teuvalaisille, yhteistyökumppaneille sekä blogini lukijoille oikein levollista ja rauhallista joulun aikaa! Levätään hetki, hiljennytään joulun sanoman äärellä ja vietetään aikaa läheistemme kanssa.

Lottien työ

Sain lehteiltäväkseni tuoreen kirjan: Lottien työn muisto elää. Suupohjan lottaperinneyhdistys ry on koonnut kunnianosoituksen lotille, jotka palvelivat isänmaata viime sotien aikana. Teosta varten haastateltiin lottina ja pikkulottina toimineita Isojoella, Jalasjärvellä, Jurvassa, Karijoella, Karviassa, Kauhajoella, Kurikassa ja Teuvalla. Hienoa, että tätä perinnettä ja muistoja saadaan tallennettua tuleville polville.

torstaina, joulukuuta 17, 2015

Verokatto

Jos ja kun uusi sote-alue aloittaa vuoden 2019 alussa, kunnat menettävät aiemmin sosiaali- ja terveystoimeen saamansa valtionosuudet. Itsehallintoalueita ja sote-alueita rahoitetaan joko valtionosuuksilla tai maakuntaverolla. Kokonaisveroaste ei saisi kuitenkaan nousta. Kun kuntien budjeteista poistuu suurin menoerä, niiden tulisi laskea roimasti veroprosenttejaan. Varmaankin yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Vaan mikä takaa sen, että kunnat laskevat veroprosentteja riittävästi? Tämän varmistamiseksi ollaan kunnille suunnittelemassa määräaikaista verokattoa.

Tämäkään asia ei ole aivan ongelmaton. Kuntien tilanteet vaihtelevat. Siksi verokatto ei voi olla kaikille kunnille sama, vaan se tulisi määritellä kuntakohtaisesti. Miten tämä tehdään objektiivisesti? Kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta on aika ongelmallista, jos valtio määrää kunnan veroprosentin. Ja entä, jos kunta ei tällä veroprosentilla tule toimeen?

Näihinkin kysymyksiin odotamme vastauksia jatkovalmistelusta. Toivottavasti saamme niitä jo ensi kevään aikana.

keskiviikkona, joulukuuta 16, 2015

Valoa pimeyteen

Yritin katsella budjettia positiivisesta näkökulmasta:

Kuntalaisten palveluihin  ja heidän hyvinvointinsa edistämiseen käytetään ensi vuonna 37,9 miljoonaa euroa. Valtiolta saamme rahaa tähän hyvään tarkoitukseen 18,2 miljoonaa.

Työllistämiseen käytämme 100.000 euroa. Työllistäminen toteutetaan käytännössä llky:n Palvelukeskus Trillan kautta.

Päivähoidossa valmistaudutaan ottamaan käyttöön kännykkäpohjainen lasten hoitoaikojen kirjaus ja seuranta. Perusopetuksessa otetaan ensi syksynä käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja oppimateriaalit uudistetaan asteittain. Nykyiset ekaluokkalaiset saavat jatkaa vielä syksyllä tokaluokkalaisina tutuissa kolmessa ryhmässään aiemmin suunnitellun kahden ryhmän sijaan. Yhtenäiskoulun pihamaalle toteutetaan lähiliikuntapaikka. Hankkeeseen haetaan pientä tukea valtiolta. Äystölle suunnitellaan päiväkotia, ja rakentamisen pitäisi alkaa jo syksyllä.

Paikkakunnan työpaikkoja turvataan valtuuston jo syksyllä hyväksymillä merkittävillä teollisuustilajärjestelyillä. Kafin teollisuusalueen infraa rakennetaan tarpeen mukaan. Maaseudun jätevesihankkeita varaudutaan tukemaan 175.000 eurolla. Ja paljon muuta...

Lehtiharjun palvelukodista

Artun Hoiva-asunnot Oy rakennuttaa Lehtiharjun alueelle yksityisen palvelukodin, jonka palvelut tuottaa Attendo Oy. Aika iso yksityinen investointi, jonka saamme kunnan alueelle. Näin myöskään kunnan ei tarvitse investoida muutamaa miljoonaa palveluasumiseen.

Kunta vuokraa Artun Hoiva-asunnot Oy:lle tontin.

Kun kunta rakennuttaa palvelutalon, kunta voi rakentamiskustannuksista vähentää arvonlisäveron (24 %). Kun yksityinen tekee vastaavan investoinnin, se ei saa arvonlisäveroista vähennystä, vaan tuo veron osuus jää rakentamiskustannuksiin. Tämän takia Kuntaliitto, ARA (Asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus) sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat ovat kehittäneet mallin, jossa kunta vuokraa tilat niiden omistajalta ja vuokraa edelleen asiakkaille. Tällöin arvonlisävero voidaan vähentää rakentamiskustannuksista, ja tiloista saadaan sen hintaisia, että vuokrat pysyvät kohtuullisina ja ARA:n määrittämissä rajoissa. Tällaisen sopimuksen kunta on tehnyt Artun Hoiva-asunnot Oy:n kanssa, kuten lähes 40 muutakin kuntaa yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Entäs jos jotkin hoitopaikat eivät täytykään? Jospa jää tyhjiä huoneita? Tai joku asiakas ei pysty maksamaan vuokralaskuaan? Ei ole tarkoitus, että tällainen kustannus jää kunnan kontolle. Siksi kunta on tehnyt Attendo Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että kaikista tällaisista kustannuksista vastaa Attendo. Yritys on vielä antanut emoyhtiönsä omavelkaisen takauksen näiden vastuiden hoitamisesta.

Siinä asia sitten olikin Teuvan kunnan näkökulmasta. Teuvan kunta ei osta Attendolta eikä Artun Hoiva-asunnoilta mitään.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on ottanut käyttöön palvelusetelin vanhusten palveluasumisessa. Asiakas voi saada tällaisen palvelusetelin, jos hänellä on hoivan tarve, ja kaikki llky:n hoitopaikat ovat täynnä. Asiakas päättää itse (läheistensä tukemana), mihin palvelusetelinsä käyttää. Teuvalla sitä voi jatkossa käyttää Lehtiharjun palvelukotiin, Mikevan ylläpitämään Niittytuvan palvelukotiin ja mahdollisesti Norinkylään perustettavaan palvelukotiin. Muitakin palveluntuottajia voi tulla vielä lisää.

Toimijoita ei kilpailuteta. Llky päättää palvelusetelin arvon, ja millaista palvelua sillä tulee olla saatavana. Kustannus asiakkaalle on sama, kuin jos hän olisi llky:n ylläpitämässä palvelukodissa. Kilpailu toimijoiden välille muodostuu siitä, minne asiakkaat hoitoon hakeutuvat. Kilpailu on näin ollen koko ajan avointa, ja myös uusia toimijoita voi koko ajan tulla markkinoille.

keskiviikkona, joulukuuta 09, 2015

Hyvinvointikertomus

Valtuusto saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen kunnan hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointi-indikaattorit näyttävät monilta osin myönteistä kehitystä. Jotain huolestuttavaakin tilastot kertovat. Lasten ja nuorten psykiatrian niin avokäynnit kuin laitoshoidon hoitopäivätkin ovat varsin voimakkaassa kasvussa. Myös mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16 - 24 -vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta 2010 merkittävästi. Jatkoa ajatellen näiden lukujen taustalla olevia asioita on syytä tutkia tarkemmin.

tiistaina, joulukuuta 08, 2015

Koulukeskus

Koulukeskuksen remontin toinen vaihe valmistui syksyllä. Tämä vaihe maksoi kalustamisineen 4,0 miljoonaa euroa. Lisätöitä tehtiin 230.000 eurolla. Tämä oli 6 % urakkasummasta, eli varsin kohtuullinen peruskorjaukseksi.

Kaiken kaikkiaan koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus tuli maksamaan 15,1 miljoonaa.

Remontin suunnittelu ja toteutus on ollut valtava hanke niin teknisen toimen kuin koulutoimenkin kannalta. Lisäksi yhtenäiskoulun toiminnan sisällöllinen suunnittelu ja sovittaminen uudistuneisiin tiloihin on ollut mittava ja työllistävä projekti.

maanantaina, joulukuuta 07, 2015

2016

Kunnanhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvioesitystä. Esitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuotuiset toimintamenot pienenevät 0,8 %, toimintatulot 3,0 %. Verotulot ovat vuoden 2013 tasoa, samoin valtionosuudet.

Tällä kertaa sosiaali- ja terveystoimen menoihin on voitu budjetoida 0,7 %:n vähennys. Ongelma vain on se, että nyt ne ovat lähtökohtaisesti aivan liian korkeat kantokykyymme nähden.

Kunta myös velkaantuu voimakkaasti. Syinä ovat korjausvelka ja yritystilaratkaisut.

perjantaina, joulukuuta 04, 2015

Maakunta-sote netissä

Tänään kokousti Etelä-Pohjanmaan maakunnallista sote-ratkaisua pohjustava ohjausryhmä. Joukko on suuri, kaiken kaikkiaan kai noin 80 henkilöä. Joka kunnasta on kolme edustajaa, lisäksi edustajia mm. sairaanhoitopiiristä, yhteistoiminta-alueilta, maakuntaliitosta ja henkilöstöjärjestöistä. On ymmärrettävää, että varsinaiset valmistelutyöt tekevät paljon pienemmät työryhmät.

Kaikki valmistelu on julkista ja avointa. Seinäjoen kaupungin verkkosivuille on avattu oma kohtansa, johon kaikki kokousmateriaalit ja taustaselvitykset kootaan. Ne löytyvät osoitteesta
 
 
Teuvan kunnan verkkosivuilla on myöskin linkki näille sote-sivuille, löytyy kohdasta päätöksenteko ja hallinto.

torstaina, joulukuuta 03, 2015

Strategiaa tehdään...

Palvelustrategiaa pakerrettiin keskiviikkopäivä ohjausryhmässä. Tärkeitä asioita käsiteltiin, mutta niillä ei vielä ratkaista Teuvan lähitulevaisuuden haasteita.

Tässä joitakin väliaikatietoja. Näitä ei ole päätetty, mutta näitä selvitellään:

Äystölle suunnitellaan rakennettavaksi päiväkoti vuosina 2016 - 2017. Hanke pyritään rahoittamaan kiinteistöleasingillä. Myös yksityisen päiväkodin mahdollisuutta tutkitaan.

Sipilän päiväkoti saneerataan ja laajennetaan. Näin päivähoitoa saadaan keskustan alueella keskitettyä.

Ruokahuollossa siirrytään kahden keittiön malliin. Toinen keskuskeittiö olisi yhtenäiskoululla ja toinen terveyskeskuksessa. Viimeksi mainittuun tarvitaan remontti.

Kunnan toimistot halutaan siirtää yhteen rakennukseen.

Tyhjilleen jäävät kiinteistöt annetaan kiinteistövälittäjän myytäväksi.

Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen selvitetään.

Kunnan ja Teuvan Vuokratalot Oy:n omistamien asuntojen hallinta ja ylläpito järjestetään yhtenä kokonaisuutena.

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen roolia muuttuvassa kuntakentässä selvitetään yhdessä muiden yhtiön omistajien kanssa.

Tilaaja-tuottaja -malli otetaan mukaan keskusteluun ja kirjataan palvelustrategiaan jossain muodossa.

Määritellään lähipalvelut ja seudulliset palvelut.

keskiviikkona, marraskuuta 25, 2015

Maakunta-sote

Uusimmasta sote-ratkaisusta on toistaiseksi vaikea sanoa paljon mitään. Se johtuu siitä, että oikeastaan kovin vähän on vasta ratkaistu, ja yksityiskohdat tulevat ratkaisemaan onnistumisen.

Alueiden määrä ei ehkä ole niin keskeinen asia, kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Oman alueemme kannalta 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta on helppo ratkaisu.  Olemmehan tehneet valmistelua jo pitkään oman maakunnan kuntien joukolla.

Asiakkaan valinnanvapaus on myönteinen asia. Toteutus tulee kuitenkin olemaan haasteellista, jos pidetään kiinni siitä, että kokonaiskustannukset eivät saa nousta. Yksityisen ja julkisen kilpailu tuo toki tehokkuutta palvelutuotantoon. Mutta jos asiakas voi valita vapaasti yksityisen ja julkisen toimijan välillä samaan hintaan, kukapa enää maksaa yksityislääkärin palkkion omasta pussistaan, niin kuin nyt monet tekevät.

Hallintorakenteesta ei näyttäisi tulevan kovin yksinkertainen. 18 itsehallintoaluetta (maakuntaa), 15 sote-aluetta, 12 täyden palvelun päivystävää sairaalaa, joukko suppeamman tason päivystäviä sairaaloita ja viisi yliopistollista sairaalaa. Silti palveluja järjestävien tahojen määrä tulee rutkasti laskemaan nykyisestä.

Rahoitusmallin rakentaminen on iso urakka sekin. Verojärjestelmämme muuttuu olennaisesti. Kokonaisveroaste ei saisi nousta. Maakuntien tulisi olla myös taloudellisesti mahdollisimman itsenäisiä, ja kuitenkin niiden pitäisi pystyä tarjoamaan samanlaiset palvelut asukkailleen.

Kuntien osalta iso kysymys on, mitä tehdään sote-kiinteistöille. Siirtyvätkö terveyskeskukset, palvelutalot ja keskussairaalat maakuntien omistukseen? Vai jäävätkö ne kuntien murheeksi? Palvelujen keskittyessä jäisi tässä mallissa monelle kunnalle käsiin paljon tyhjiä neliöitä.

tiistaina, marraskuuta 24, 2015

Maakunnat

Juha Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa maakunnallisen itsehallinnon. Maakuntien tehtäviksi siirtyvät mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä palo- ja pelastustoimi.

Maakuntahallinnon roolia on Suomessa mietitty ainakin yli puoli vuosisataa. Sen toteuttaminen on toistuvasti johtanut erimielisyyksiin ja törmännyt esteisiin. Päätös on siis suomalaisen hallinnon näkökulmasta historiallinen.

Olisimme välttyneet monilta hallinnollisilta himmeleiltä, jos maakuntahallinto olisi saatu aikaiseksi 1970-luvulla tai viimeistään 1980-luvulla. Keskeinen kysymys tämän päivän näkökulmasta on, vastaako tämä malli vieläkin ajan haasteisiin. Toivottavasti.

tiistaina, marraskuuta 17, 2015

Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan kunnan lämpölaitos on yhtiöitetty 1.5.2015 alkaen Teuvan Kaukolämpö Oy:ksi. Asiakas näkee muutoksen alkuvaiheessa lähinnä siten, että lasku ei tule enää kunnasta vaan jatkossa yhtiöltä.

Taustalla on EU:n sääntely ja Kuntalain muutos, jotka edellyttävät, että silloin kun kunta toimii avoimilla markkinoilla kilpaillen muiden palveluntuottajien kanssa, toiminnot tulee yhtiöittää.

Yhtiön osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi on valittu Juhana Korpikoski, jolla onkin monipuolinen kokemus lämpölaitostoiminnasta. Myös yhtiön hallitukseen on saatu lämpöalan ja talouden asiantuntemusta.

Näyttäisi siltä, että uusi toimintamalli tuo mahdollisuuksia. Yhtiöllä on selkeitä näkemyksiä, miten toimintaa voidaan kehittää taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Pitkässä juoksussa edut siirtyvät asiakkaille.

Viime maanantain kunnanhallitus sai tiedokseen ympäristöviranomaisen laitoksella tekemän tarkastuksen muistion. Ympäristöasioissa löytyi korjattavaa. Myös laitoksen ympäristölupa tulee päivittää lupamääräysten tarkistamiseksi.

Eräiltä osin laitosta ei ole kunnan omana toimintana hoidettu hyvin. Joulukuun 7. päivä kokoontuva kunnanhallitus saa koosteen laitoksen tilasta sekä tilanteen korjaamiseksi tarvittavista investoinneista.

perjantaina, lokakuuta 23, 2015

Teak

Ammatillinen koulutus on murroksessa. Määrärahoja leikataan, ja koulutusta kootaan isompiin yksiköihin. Muutokset kohdistuvat myös Teuvan aikuiskoulutuskeskus Teakiin. Lyhyessä ajassa on iso osa yhtiön rahoituspohjasta katoamassa, kuten rehtori Ari Maunuksela TeJuKassa pari viikkoa sitten kertoi.

Teak on sopeuttanut toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Teak on myös käynyt ja käy aktiivisesti yhteistyöneuvotteluja muiden kouluttajien kanssa. Ensi maanantaina kunnanhallitus Teakin omistajan ominaisuudessa nimeää näihin neuvotteluihin omat edustajansa.

tiistaina, lokakuuta 20, 2015

Tulevan suunnittelua

Eilen sitten aloiteltiin toden teolla palvelustrategian tekoa. Koolla oli hankkeen ohjausryhmä, joka päättää suuntaviivat ja miten edetään. Alussa käydään kiinni akuuteimpaan, joka on talouden sopeutus (yllätys, yllätys?).Menoja pois ja/tai tuloja lisää pitäisi saada vuositasolla 2 miljoonaa euroa. Kerralla se ei onnistu, mutta aikajänteeksi on otettu kolme vuotta.

Ensi vuoden osalta tavoitteena on saavuttaa 0,3 miljoonan säästöt omasta toiminnasta ja 0,8 miljoonan säästöt kuntien yhteistoimintana hoidetuista palveluista. Viimeksi mainituissa keskeisin on llky. Ehkä nuo eivät kuulosta suurilta summilta, mutta takana on Teuvan osalta jo kolme säästöpakettia ja kahdet yt:t. Viime vuonna meidän oman toiminnan menot pienenivät 6 %, henkilöstömenot peräti 9 %.

torstaina, syyskuuta 17, 2015

Elinkeinoasiamies

Eilen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä - tuttavallisemmin SEK - valitsi määräaikaiseen elinkeinoasiamiehen tehtävään Sakari Varalan. Sakari tulee työskentelemään vähintään kaksi päivää viikossa teuvalaisten yritysten apuna ja tukena. Iloitsen ratkaisusta, koska Sakarilla on vahvat näytöt niin yrittäjänä kuin elinkeinokehittäjänäkin toimimisesta. Ja hän tuntee hyvin paikalliset yritykset ja yrittäjät.

tiistaina, syyskuuta 08, 2015

Pakolaiset

Euroopan pakolaiskriisi hallitsee uutisvirtaa. Suomessa pitäisi perustaa n. 4 - 5 vastaanottokeskusta viikossa, jotta tarpeeseen voitaisiin vastata. Eipä siis ihme, että myös monissa kunnissa pohditaan mahdollisuuksia vastaanottokeskusten perustamiseen. Joissakin kunnissa aihe on jo ehtinyt aiheuttaa kiperääkin keskustelua.

Teuvankin kunnanhallitus keskusteli asiasta iltakoulussaan maanantai-iltana. Keskustelu oli hyvää ja asiallista. Eri näkökulmia punnittiin kiihkottomasti. Hallitus oli sitä mieltä, että nykytilanteessa Teuvalla ei ole edellytyksiä vastaanottokeskuksen perustamiseen.

tiistaina, syyskuuta 01, 2015

Pakkomielle integraatiosta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä on Suomessa mietitty pitkään, ja näyttää siltä, että kauan vielä menee, ennen kuin valmista tulee. Keskeinen tavoite uudistuksessa on sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sijoittaminen yhden järjestäjän vastuulle. Juuri tästä tavoitteesta monet hankkeen vaikeudet juontuvat. Ehkä on otettu liian iso pala purtavaksi. Ehkä yritetään yhteen sovittaa liian erilaisia toimintoja.

Uusin malli toimintojen järjestämisessä lähtee siitä, että soten hoitaisivat maakunnat. Erikoissairaanhoidon kehittämisen näkökulmasta alueista tulisi liian pieniä. Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta alueet olisivat paikoin sopivan kokoisia, mutta osassa maata ehkä liian suuria.

Entäpä jos tämä kokonaisuus jaettaisiin sittenkin kahtia. Erikoissairaanhoito koottaisiin suuriin yksiköihin, keskussairaalat keskittyisivät omiin erikoistumisaloihinsa. Sosiaalitoimi ja perusterveydenhuolto hoidettaisiin maakunnallisesti tai nykyisiin yhteistoiminta-alueisiin perustuen. Perusterveydenhuoltoa vahvistettaisiin tuomalla perustason erikoissairaanhoitoa terveyskeskuksiin. Näin vastuu ihmisten terveydestä olisi alueilla, vaativa erikoissairaanhoito ostettaisiin isoilta toimintansa ja erikoistumisensa huippuun kehittäneiltä sairaaloilta.

tiistaina, elokuuta 25, 2015

Llky:n puoli vuotta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta käsitteli eilen puolivuotista talousarvion toteumaa. Hieman oli kyllä tietoa jo heinäkuunkin luvuista.  30.6. tilanteessa ylitystä näyttäisi olevan 2,4 miljoonaa euroa, josta puolet on oman toiminnan aiheuttamaa, puolet sairaanhoitopiirin. Oman toiminnan suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa 0,4 miljoonaa, asiakaspalvelujen ostoissa niin ikään 0,4 miljoonaa (erityisesti lasten ja nuorten laitos- ja avohuolto)  sekä avustuksissa kotitalouksille ja yhteisöille 0,2 miljoonaa. Viime mainitussa ylitystä ovat aiheuttaneet mm. vuokralääkärit, asiantuntijapalvelut ja atk:n leasingvuokrat.

Tällä kertaa suurimmat menojen kasvut ovat kohdistuneet Kauhajokeen. Puolen vuoden krouvissa ylitystä on 2,1 miljoonaa. Teuvan osalta ylityksen suuruus on tässä vaiheessa 0,2 miljoonaa. Loppuvuoden tilannetta helpottanee se, että sairaanhoitopiiri on kesken vuoden laskenut hintojaan 2 %.

perjantaina, elokuuta 21, 2015

Kolmen miljoonan kysymys

Suupohjan kunnat ja kuntayhtymät miettivät yhteistä kantaa kuntalogistiikkaan. Neljä kuntaa ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä käyttävät vuodessa noin kolme miljoonaa euroa kuljetuksiin. Voisiko yhteistyöllä ja nykyteknologialla saavuttaa säästöjä ja parempaa palvelua? Voisi olla hankkeen paikka...

Pohjanmaat

Virkamiestyöryhmän esitys, jonka mukaan Suomeen muodostettaisiin vain 9 - 12 sote-aluetta, on synnyttänyt Pohjanmaalla pohdiskelua siitä, voisiko niin Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa kuin Keski-Pohjanmaakin kukin tahoillaan jäädä oman alueensa reuna-alueeksi.  Olisiko parempi liittoutua entisen Vaasan läänin rajoja mukaillen?

Toisaalta spekulaatio on vielä vähän ennenaikaista. Kyseessä on vasta virkamiesesitys. Tässä prosessissa on nähty monta esitystä, joilla on sittemmin pyyhitty pöytää. Alueiden määrä on lopulta kuitenkin poliittinen päätös.

Toisaalta tulvan tuoman on vaikea käsittää sitä, miksi pohjalaismaakunnissa ystävät etsitään kaukaa ja lähinaapurit nähdään kilpailijoina. Historiasta löytyy selittäviä tekijöitä. Mutta kun tuo maailma muuttuu, ja meidän pitäisi muuttua sen mukana...

maanantaina, elokuuta 17, 2015

Tohtorista tuli tohtori

Viime perjantaina esitettiin Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä julkisesti tarkastettavaksi Kirsti Kähärän väitöskirja. Väitöksen aiheena oli Mielenterveyden palveluodotukset perusterveydenhuollossa, Tutkimus Suupohjan seutukunnan yhteisöissä. Kirstihän toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän peruspalvelujohtajana.

Väitöstilaisuus oli hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Koskihan tutkimus meidän aluettamme. Lisäksi aihe ja sen käsittely oli sellainen, että alaan syvemmin perehtymätönkin pystyi sitä seuraamaan ja siitä opiksi ottamaan.

tiistaina, elokuuta 04, 2015

Palvelustrategia

Kun kuntastrategiaa päivitettiin, kunnanhallituksen tuloskorttiin kirjoitettiin linjaus, jonka mukaan kunta pyrkisi hoitamaan ydintoimintonsa itse, mutta muita toimintoja taas pyrittäisiin hoitamaan yhteistyöjärjestelyin. Tätä varten laadittaisiin erillinen palvelustrategia.

Kysymys ydintoimintojen järjestämisestä ei ole ihan noin yksioikoinen. Onhan jo esimerkiksi koko sosiaali- ja terveystoimi nytkin hoidettu naapurien kanssa yhteistyössä. Yhteistyön alue siis vääjäämättä laajenee myös moniin ydintoimintoihin.

Kunnan käyttötalous on edelleen reippaasti alijäämäinen. Uusien säästöjen saavuttaminen ei enää onnistu entisen tyyppisillä säästöpaketeilla. On päätettävä palveluista, joista luovutaan, palveluista joita kehitetään, ja on löydettävä uusia verkostomaisia tapoja tuottaa palveluja aiempaa edullisemmin.

Uusi Kuntalaki tuli voimaan vappuna 2015. Uusi laki antaa kunnille mahdollisuuksia uudistaa organisaatiotaan ja toimintatapojaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisältää lupauksen kokeilumahdollisuuksista  kunnan toimintojen järjestämisessä.

Esitän 17.8. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Teuvan kuntaan laadittaisiin pitkän tähtäimen palvelustrategia yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Samalla olisi tarkoitus uudistaa kunnan päätöksenteko- ja hallinto-organisaatiota vastaamaan paremmin nykypäivän haasteita.

maanantaina, elokuuta 03, 2015

10. kerta

Viime viikonloppuna toinen toistaan mielikuvituksellisemmat mobiilisaunat kokoontuivat Teuvalle jo kymmenettä kertaa. Saunoja oli koolla peräti 60 kappaletta.

Vuosikymmenen aikana tapahtuma on tuottanut Teuvalle paljon hyvää mainetta ja mukavia elämyksiä. Tapahtuma alkaa olla aika tunnettu eri puolilla Suomea. Kun kertoo olevansa Teuvalta, juttu juontuu usein juuri tähän tapahtumaan. Se on hyvä saavutus tässä lukemattomien kesätapahtumien maassa.

Arvostan myös sitä, että tapahtuma on pidetty maksuttomana ja epäkaupallisena. Jotenkin se sopii aivan erityisen hyvin tähän tapahtumaan. Toisaalta se vaatii järjestäjiltä talkootyötä ja vahvaa sitoutumista. Onneksi sitä on löytynyt. Toivottavasti löylyttelyt jatkuvat tulevinakin vuosina...

keskiviikkona, kesäkuuta 24, 2015

Purkuakordeja

Teuvan Vuokratalot Oy:n omistamien asuntojen käyttöaste on jo pitkään ollut alhainen. Osa asunnoista on myös heikkokuntoisia. Niinpä yhtiö on yhteisymmärryksessä kunnan kanssa tehnyt sen, minkä moni muukin kunnallinen vuokra-asuntoyhtiö - anonut Valtiokonttorilta akordia eli lainojen osittaista anteeksiantoa kahden vuokratalon osalta. Talot ovat Sepänneliö osoitteessa Jussilantie 9 ja Vuokratalo 1 osoitteessa Aleksintie 4. Asuntolainojen maksamattomasta osasta saadaan puolen anteeksi.

Talot on tarkoitus purkaa. Purkukustannuksiin saadaan 50 % avustusta. Toimenpiteistä aiheutuu yhtiölle kuitenkin sen verran kustannuksia, että se tarvitsee myös kunnan avustusta. Valtuusto päättää asiasta lomien jälkeen.

tiistaina, kesäkuuta 16, 2015

Viranhaltijapäätökset

Maakuntalehti nosti keskusteluun ihan mielenkiintoisen asian. Kuntien viranhaltijapäätökset eivät ole kuntalaisten nähtävillä käytännössä missään. No, saahan ne nähtäväkseen erikseen pyytämällä, mutta niitä ei voi selata netissä kotonaan silloin kun haluaa.

Suuri osa päätöksistä on sellaisia rutiiniasioita, joihin ei isompaa julkista intressiä liity. Siis jollekin on myönnetty vuosiloma, tai toiselle sairauslomaa pari päivää flunssan vuoksi. Osa päätöksistä on myös sellaisia, että niihin sisältyy yksityisyyden suojaa, eikä niitä voi sellaisenaan julkaista.

Mutta on myös paljon päätöksiä, joilla on kuntalaisten kannalta merkitystä. Esimerkiksi monet hankintoja koskevat ratkaisut. Näenkin, että asialle täytyy jotakin tehdä. Tietojärjestelmämme eivät oikein tue viranhaltijapäätösten julkaisua, mutta se ei liene este, korkeintaan hidasta asian toteuttamiselle.

maanantaina, kesäkuuta 15, 2015

M-talo

Sairaanhoitopiirin valtuusto päättää tiistaina 16.6. varsin merkittävästä investoinnista. Rakennetaanko Kyrkösjärven rantaan keskussairaalan muiden rakennusten jatkoksi M-talo, johon sijoittuisivat psykiatrian ja kuntoutuksen toiminnot? Kustannusarvio on yli 40 miljoonaa euroa.

Hanke on herättänyt monessa kunnassa vastustusta tai ainakin epäilyksiä. Teuvan kunta sen sijaan kannattaa hanketta.

Psykiatria toimii tällä hetkellä Törnävän alueella yli kymmenessä toimipisteessä vanhanaikaisissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa. Uusien toimitilojen käyttöön otolla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä toimintakuluissa.  Jo pelkästään säästöt energiakuluissa ovat suuret. Törnävän sairaalan alue voidaan myydä hyvästä hinnasta asunto-alueeksi. Näin ollen investoinnin takaisinmaksuaika muodostunee varsin lyhyeksi. Tätä tukevat myös mm. Sitran laskelmat vastaavista hankkeista. Oikeastaan kaikkein kalleinta sairaalapuolella on toimia epäkäytännöllisissä tiloissa. Psykiatria on lähipalvelua siinä mielessä, että ei voida myöskään ajatella, että esimerkiksi sote-uudistuksen myötä nämä palvelut siirtyisivät vaikkapa Tampereelle.

perjantaina, kesäkuuta 05, 2015

Urakoita

Hammashoitolan urakoista on tällä viikolla ollut puhetta. Pääurakoitsija Rakennus K. Karhu Oy kyllä pyysi tarjouksen betonielementeistä Betoniluoma Oy:ltä. Tällä kertaa tarjouskisan vain voitti toinen yhtiö.

Mutta muutoin hankkeesta on kyllä irronnut töitä myös teuvalaisille yrityksille: putkiurakka, maanrakennustyöt, puu- ja levyrakenteet, ikkuna-asennukset sekä maalaustyöt.

perjantaina, toukokuuta 29, 2015

Hallitusohjelma ja kuntien talous

Minulle hallitusohjelman suurimmat yllätykset olivat koulutusmenojen valtava leikkaus sekä tuulivoiman takuutariffikiintiön leikkaus. Kumpikaan ei lupaa hyvää maaseudulle.

Hallitusohjelman kirjaukset kuntien menoista ja tehtävistä vaikuttavat aika hyviltä. Konkreettisia vähennyksiä kuntien tehtäviin edellytetään eri ministeriöiltä. Valtionosuuksia ei leikata ilman, että tehtävät vähenevät. Periaate on hyvä ja kannatettava, paljon jää riippumaan siitä, miten aidosti tämä käytännössä toteutuu.

tiistaina, toukokuuta 26, 2015

Ylioppilaille

Lämpimät onnittelut kaikille Teuvan uusille ylioppilaille! Upea suoritus jälleen kerran! Voitte olla ylpeitä itsestänne, opettajistanne ja lukiostanne. Teillä on hyvä pohja ponnistaa jatko-opintoihin.

maanantaina, toukokuuta 25, 2015

Sauna-ajot 10 vuotta

Heikki Mahlamäki ja saunaporukka ovat tehneet tosi upean kuvateoksen. Parhaat palat kymmenvuotiselta taipaleelta.

torstaina, toukokuuta 21, 2015

Tuliko tulosta?

23.4. oli entisellä Aspocompin tehtaalla Ammattilaiset Areenalla -tapahtuma, jossa tehtaan työntekijät markkinoivat osaamistaan. Saimme paikalle yli 30 yrityksen edustajat. Sen lisäksi Teuvaa markkinoitiin laajasti isolle yritysjoukolle. Tapahtuman tuloksena ainakin 6 henkilöä sai työpaikan. Sen lisäksi saimme suuren joukon mielenkiintoisia yrityskontakteja, joita nyt käydään läpi. Vaan tiloihin sijoittuvaa yritystä ei nyt ainakaan tässä vaiheessa vielä löytynyt.

tiistaina, toukokuuta 19, 2015

Hallitusneuvottelut

Hallitusneuvottelut jatkuvat Smolnassa tiiviinä. Kovin paljoa ei tietoa niistä ole toistaiseksi tihkunut. Tämä on hyvin ymmärrettävää, keskeneräisistä ratkaisuista ei ehkä ole järkevää kertoa. Ja mitään ei ole sovittu, ennen kuin kaikki on sovittu. Loppuviikosta olemme luultavasti tämän suhteen viisaampia. Kunnissa tuloksia odotetaan ehkä hieman ristiriitaisissa tunnelmissa. Päättämättömyyden ajan toivotaan päättyvän. Selkeitä ratkaisuja kaivataan. Toisaalta odotettavissa on kirpeitä, vaikeita leikkauksia. Kuntasektori on uusien säästövaateiden edessä.

torstaina, huhtikuuta 23, 2015

Tänään...


...oli H-hetki Ammattilaiset Areenalla tapahtumassa. Aspocompin tehtaalle oli järjestetty pienoismessut, jossa työttömiksi jääneet ammattilaiset esittelivät osaamistaan. Toivottavasti päivän kontakteista kasvaa yrityksen alku Teuvalle.


Aulassa esiteltiin vieraille Teuvan ja Suupohjan tarjontaa.
Mukana oli mukavasti eri yhteistyökumppaneita.
 
 
Isossa salissa esittäytyivät ammattilaiset. Kuulolla mm. Jaakko
Leppinen Lagerwey Development Oy:stä ja Olli Forsten
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.
 
 
Paikalliset yrittäjät Leena Penttilä, Arto Korpela ja
Jukka Leppäniemi kertoivat, millaista on yrittää Teuvalla.

keskiviikkona, huhtikuuta 01, 2015

Henkilöstöraportti

Pari poimintaa tuoreesta asiakirjasta. Viime vuoden päättyessä Teuvan vakinaisen henkilökunnan määrä oli 185. Vuodessa vähennystä oli kertynyt 13 henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 71. Kesätyötä viime vuonna kunnalta sai 22 nuorta. Henkilökunnan keski-ikä oli 50 vuotta.

Teuvan kunnassa pysytään töissä pitkään. Alle 10 vuotta kestäneitä vakinaisia palvelussuhteita oli 31 %. Palvelussuhteet, jotka olivat kestäneet 10 - 19 vuotta, oli 28 %, 20 - 29 vuotta palvelleita oli 16 % ja yli 30 vuotta palvelleita puolestaan 25 %.

Sairauspoissaoloja oli 9 päivää/työntekijä. Ylitöitä tehtiin noin yhden henkilön vuosittaisen työpanoksen verran. Lomautuspäiviä oli 962.

tiistaina, maaliskuuta 31, 2015

Matkailu

Jo pitkään on pohjalaismaakuntiin yritetty muodostaa yhtä yhteistä matkailuelinkeinon kehittäjää. Tämä siksi, että matkailijat liikkuvat maakuntarajoista piittaamatta, ja yhteistyössä olisi voimaa alueen markkinoinnissa. Pohjanmaan Matkailu ry:n purkaminen ei tuonut tätä tavoitetta lähemmäksi, pikemminkin päinvastoin.

Suupohjan seutukunta jäi uudessa tilanteessa ilman aktiivista toimijaa. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:öön liittymisen ovat alueen kunnat kokeneet nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liian kalliiksi ratkaisuksi.

Matkailulla on mahdollisuutensa myös meidän alueellamme. Alueen yritykset tarvitsevat tukea toimintansa kehittämiseen ja kohteiden markkinointiin. Vaikka matkailu ei tällä hetkellä muodosta kovin isoa siivua elinkeinojemme tuloista, potentiaalia runsaaseenkin kasvuun on olemassa. Ja kannattaa muistaa, että aluetalouden kannalta matkailu on vientiä. Uutta organisaatiota ei kannata muodostaa, parhaiten toiminta istuu Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän vastuulle. Oman resurssointinsa se tietysti vaatii. Ja yhteistyötä kannattaa tehdä Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin kanssa.

maanantaina, maaliskuuta 30, 2015

Lisää lukuja

Kun viime vuoden menoja tarkastellaan päätoiminnoittain, voi tehdä vaikkapa seuraavat huomiot: Sivistystoimi ja tekninen toimi pystyivät kumpikin järjestämään palvelunsa noin puoli miljoonaa euroa halvemmalla kuin edellisenä vuonna. Hallinnon vastaava säästö oli satatuhatta. Jos prosenttilaskua harrastetaan, olivat vähenemät samassa järjestyksessä - 6,0 %,  - 7,5 % ja - 3,6 %.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle maksetut kustannusosuudet kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa. Kasvu oli edellisvuosia huomattavasti maltillisempaa, vain 2,7 %. Toki liikaa sekin näinä aikoina.

Liikelaitoskuntayhtymässä on tehty hyvää työtä kustannusten nousun hillitsemiseksi. Säästöjä on tehty palvelurakenteita muuttamalla, joten vaikutukset tulevat näkymään myönteisinä myös tulevien vuosien kustannuksissa. Muutoksen hyväksi tehtävää työtä haluamme osaltamme tukea ja edistää.

perjantaina, maaliskuuta 27, 2015

Toinen aste

Keskiviikkona järjestettiin Seinäjoella maakunnallinen seminaari toisen asteen koulutuksesta. Alun perin tarkoitus kai oli miettiä, miten koulutuksen järjestäjäverkkoa lähdetään kehittämään eduskunnan asiasta hyväksymän lain pohjalta. Vaan kuten tunnettua, eduskuntapa hylkäsi lakiesityksen. Samoin se hylkäsi esityksen rahoituksen uudistamisesta.

Näin ollen seminaarissa oli kovin vähän uutta kerrottavaa. Ehkä merkittävin asia, joka tuli ilmi, oli että vaikka edellä mainitut keinot säästöjen aikaan saamiseksi jäivät hyväksyntää vaille, on hallituksen kehyspäätös säästövaateineen voimassa. Niinpä koulutuksen yksikköhintoja tultaneen alentamaan (€/opiskelija), ja oppilaitosten ylläpitäjät joutuvat itse  etsimään säästökohteet.

Kyse on mittavista lisäsäästöistä. Oppilaitokset ovat juuri nyt sopeuttamassa toimintaansa oppilasmäärien voimakkaisiin leikkauksiin. Kun nyt sitten oppilasmäärien lisäksi leikataan myös oppilaskohtaisia tuloja, voivat oppilaitokset joutua kohtuuttoman säästökuurin kohteeksi. Koulutuksen laatu ja saavutettavuus voivat vaarantua. Opiskelijoiden yhdenvertaisuus maan eri osissa on myös koetuksella.

tiistaina, maaliskuuta 24, 2015

Tulos

Kunnan viime vuoden tulos on 0,9 miljoonaa euroa pakkasella. Kaikista säästötoimista huolimatta. Parannusta edelliseen vuoteen on kuitenkin 0,4 miljoonaa.

Oman toiminnan menot vähenivät peräti 6,0 %. Henkilöstömenot vielä sitäkin enemmän, 8,9 %. Kun otetaan huomioon kuntien yhteistoimintana hoidettujen palvelujen kustannukset, toiminnan kokonaismenot laskivat 1,2 %.

Verotulot kasvoivat vain 0,2 %. Valtionosuudetkin vain 0,8 %.

Kysymysten aika

Edessä olevat eduskuntavaalit saattavat olla tärkeimmät vaalit Suomessa pitkään aikaan. Päättyneellä vaalikaudella lainsäätäjälle jäi tekemättömiä töitä. Kuinka niitä jatketaan, on suuri kysymys.

Ensimmäinen mielessä oleva asia on, muodostuuko vaalituloksesta sellainen, että pystytään muodostamaan toimintakykyinen hallitus. Etukäteen eri puolueet ovat esittäneet käsityksiään julkisen talouden kestävyysvajeesta (muotitermi), ja siitä millaisiin leikkauslistoihin ne ovat valmiit.

Vielä tehtäviään lopetteleva hallitus päätti toteuttaa kuntien tehtävien karsimisen yhdellä miljardilla eurolla. Työ osoittautui vaikeaksi, ja lopulta karsittavaa löytyi vain 300 miljoonaa, joka sekin on toki iso luku. Kun nyt puhutaan siitä, että kuntien pitäisi kaikkien jo toteutettujen säästö- ja tehostamistoimien lisäksi säästää vielä noin kaksi miljardia, on haaste melkoinen. Teuvan kunnan kohdalla sen voisi ajatella olevan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kysy ehdokkaaltasi, mistä kunnallisista palveluista hän olisi valmis leikkaamaan!

tiistaina, maaliskuuta 17, 2015

Työllistäminen

Työttömyys on Suupohjassakin juuttunut korkealle tasolle. Kuntien omat mahdollisuudet työllistää ovat nykytilanteessa rajalliset. Teuvan kunta on irtisanonut henkilöstöään, mikä vaikeuttaa palkkatuen käyttöä. Kunnat maksavat valtiolle huomattavia sakkomaksuja, mikäli eivät pysty pitkäaikaistyöttömyyttä purkamaan.

Niinpä Suupohjaan laaditaan yhteinen suunnitelma työllistämisen tehostamisesta. Keskeisessä roolissa on peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja sen palvelukeskus Trilla työpajoineen. Selvitetään, miten työllistämiseen käytettävissä olevat rajalliset voimavarat olisi parasta käyttää. Mitä ryhmiä pyritään ensisijaisesti työllistämään, ja minkälaisiin tehtäviin tukityöpaikkoja saadaan syntymään.

perjantaina, maaliskuuta 13, 2015

Kiinteistöstrategia

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien esityksestä kuntaan ollaan laatimassa kiinteistöstrategiaa. Kunnalla on omistuksessaan paljon kiinteistöjä, joiden kunto vaihtelee. Osassa on todettu sisäilmaongelmia, osa on muuten vain rempan tarpeessa. Keskeinen tavoite on poistaa käytöstä heikkokuntoisia ja pienellä käyttöasteella olevia neliöitä. Toisaalta strategiassa tullaan päättämään, mihin kiinteistöihin tulevaisuuden toimintaa keskitetään, ja miten näitä kiinteistöjä kehitetään.

Akuutteja käytännön asioita, joihin varmaan joudutaan ottamaan kantaa ovat mm. seuraavat: Syreenin koulun tilojen tuleva käyttö, vanhan hammashoitolan tilojen käyttö, uimahallin peruskorjaus, Lehtiharjun tuleva käyttö, Äystön päivähoidon tilatarpeet, kirjaston tilatarpeet pitemmällä aikavälillä ja keskuskeittiön tilat.

torstaina, maaliskuuta 12, 2015

Strategia Suomelle

Etukäteen Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen raporttia hehkutettiin tiedotusvälineissä. Raportti on otsikoitu juhlavasti: "Strategia Suomelle".

50-sivuinen pamfletti sisältää yllättävän vähän mitään uutta. Ehkä sen suurin arvo on siinä, että se vääntää rautalangasta, miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elämme. Jos sitä joku ei vielä ole huomannut.

tiistaina, maaliskuuta 03, 2015

Ideakilpailu

Tulevaisuuslautakunnan ideakilpailu näyttää onnistuneen hyvin. Kilpailuesityksissä näyttäisi olevan moniakin toteuttamiskelpoisia ideoita. Vaan enpä paljasta kilpailun tuloksia enempää, niistä tiedottaa lautakunta, joka tänä iltana käsittelee asiaa.

maanantaina, helmikuuta 16, 2015

Kansanvallan viikko

Tämä on vähän erikoinen viikko Teuvan kunnallishallinnossa. Tällä viikolla on nimittäin tarkoitus pitää kaksi kunnanhallituksen kokousta ja yksi valtuuston kokous. Tarkoituksena on saada parin uuden mutkan jälkeen hammashoitolan rakentaminen viimein liikkeelle.

torstaina, helmikuuta 12, 2015

Ammattilaiset Areenalla

Aspocompin Teuvan tehtaan lakkautuessa jäi vaille työtä yli 30 osaajaa. Uuden työn löytämiseksi on suunnitteilla käänteinen rekrytointitapahtuma nimeltä "Ammattilaiset Areenalla". Hankkeessa on tarkoitus lähteä etsimään yrityksiä, jotka voisivat hyötyä näiden ja muiden alueen työttömien ammattilaisten osaamisesta. Ammattilaiset valmennetaan myymään omaa osaamistaan, ja järjestetään tapahtuma, jossa yrityksille kerrotaan tarjolla olevasta osaamisesta, vapaista tiloista ja muista alueen eduista. Samalla lähestytään suurta määrää yrityksiä, ja kartoitetaan niiden kiinnostus. Koko seutua markkinoidaan mahdollisena yritysten sijoituspaikkana. Hankkeessa käytetään Business Arena Oy:n suunnittelemaa ja testaamaa toimintamallia. Kunnanhallitus päättää hankkeeseen osallistumisesta ensi maanantaina.

perjantaina, tammikuuta 30, 2015

Suupohjasta


Olen miettinyt paljon Suupohjan seudun kehitystä ja yhteistyön tilaa. Olemme jäämässä jälkeen muista alueista. Uusia avauksia on kovin vähän. Kuntatalouden kurimus pitää kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä otteessaan. Jotain tarttis tehdä. Olen yrittänyt hahmotella asiaa jonkinlaisen seudullisen palvelustrategian laatimisen muottiin. Sen keskeiset osat voisivat olla:

 
1. Toimintojen tehostaminen, sopeutus kuntien niukkeneviin resursseihin


Niin Teuvan kunnan kuin muidenkin alueen kuntien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyönä hoidettavista palveluista löydetään merkittäviä säästökohteita. Peruskuntien talous on höylätty jo moneen kertaan.

 2. Toimintojen uudelleenorganisointi

Kun sote-uudistus tulee voimaan 2017, se vaikuttaa moniin tukipalveluihin: erityisesti, taloushallinto, palkanlaskenta, ict ja kiinteistöt. Muutokseen on hyvä varautua jo nyt.

Koulutuksen rakenneuudistus koskee lukioita, ammattikouluja, aikuiskoulutusta ja kansalaisopistoja. Ministeriön tavoitteena ovat isommat yksiköt.


Tässä tilanteessa kaikkia keinoja täytyy harkita eri palveluissa: yhtiöittäminen, kunnallistaminen, toimintojen yhdistäminen, yksityistäminen.
 
3. Kannanotto yksityisten palvelujen käyttöön, suunnitelma keskipitkällä aikavälillä


Julkinen sektori ei tule yksin selviämään tulevaisuuden palvelutarpeista. Tarvitsemme yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Meidän tulee laatia suunnitelma siitä, miten se tapahtuu ja missä laajuudessa. Näin yritykset ja yhteisöt voivat alkaa valmistautua palvelujen tarjoamiseen.


4. Suunnitelma seudun elinvoiman turvaamisesta


Tämä olisi hyvin pitkälle elinkeinotoimen vastuulla. Seutu kaipaa työtä ja toimeentuloa. Suuria satsauksia ei ole viime vuosina tehty. Tässä on hyvä saada isompi vaihde päälle. Peruskuntien tulee olla tässä keskeisesti mukana.


5. Visio kuntarakenteen kehittämisestä


Kantaa pitää ottaa siihenkin, muuttuuko kuntarakenne jossain vaiheessa. Tehdäänkö kuntaliitoksia vai jatketaanko yhteistyön syventämisen tiellä. Huonokin ratkaisu on parempi kuin ajelehtiminen.

torstaina, tammikuuta 29, 2015

Soten tulevaisuus

Viime maaliskuussa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat päätyivät yhteiseen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Uutta esitystä riensivät useat tahot tuoreeltaan kehumaan. Kun asiaa on tutkittu tarkemmin, ja yksityiskohdat ovat selvinneet, on kritiikki voimistunut.


Paljon riippuu perustuslakivaliokunnasta. Lakiesitys siirtäisi yli puolet kuntien tehtävistä suurille kuntayhtymille, joissa yksittäisen kunnan ääni ei juuri kuuluisi. Nämä tehtävät ovat olleet pitkään kunnan ydintehtäviä. Lisäksi näitä suuria palvelujen järjestämisalueita sosiaali- ja terveysministeriö ohjaisi varsin voimakkaasti. Kaikki myöntävät, että asiaan liittyy ongelmia kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta. Perustuslakia tulisi noudattaa, mutta uudistus myös kaipaisi pikaista toteutusta.


Uudistuksessa sinänsä on huolestuttavia piirteitä. Suuret organisaatiot tuovat mukanaan helposti myös uutta byrokratiaa. Laajoilla toiminta-alueilla palvelut ovat vaarassa etääntyä kuntalaisista. Toimintojen, etujen ja palkkojen harmonisointi lisää alussa kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapaus ei näyttäisi valitussa mallissa lisääntyvän. Yksityisiä palveluja ei ehkä hyödynnettäisi täysimääräisesti.


Lopulta kuitenkin on aina kysymys siitä, miten fiksusti uudistus käytännön tasolla toteutetaan. Tärkeimmät ratkaisut tehdään järjestämisalueilla ja maakunnallisissa palveluja tuottavissa kuntayhtymissä. Uudistus tarvitaan, ja toivon kaikesta huolimatta että se pienin parannuksin etenee eduskunnassa päätökseen. Etelä-Pohjanmaallakin lain täytäntöönpanoon johtava valmistelutyö on aloitettu, ja työtä tehdään hyvässä yhteistyössä.

maanantaina, tammikuuta 26, 2015

Hyvinvointikertomus

Tammikuun valtuusto hyväksyi Teuvan kunnan ensimmäisen hyvinvointikertomuksen. Pari poimintaa siitä:


Vuoden 2011 jälkeen alkoholijuomien ostaminen (ainakin Alkosta) on ollut laskussa. Sen sijaan rattijuopumustapaukset ovat olleet kasvussa. Huumausainerikosten määrässä on ollut kasvua vuodesta 2009 alkaen. Sama ilmiö on ollut havaittavissa koko Suupohjan alueella.


Kouluterveyskyselystä käy ilmi mm. että peruskoulun oppilaat kokevat terveytensä kehittyneen huonompaan suuntaan. Koululounaan syö entistä useampi koululainen. Luku on maan keskiarvoon verrattuna varsin hyvä. Hengästyttävän liikunnan harrastus on lisääntynyt. Nuorten humalahakuinen juominen on huolestuttavasti yleistynyt. Tupakointi puolestaan on edelliseen kyselyyn verrattuna vähentynyt. Kokemukset koulukiusaamisesta ovat kasvussa. Vanhemmuuden puutetta teuvalaiset nuoret kokevat verrokkikuntia vähemmän. Lapsiperheet saavat Teuvalla kodinhoitoapua vähemmän kuin verrokkikunnissa.


Työikäisten sekä henkinen hyvinvointi että terveys ja toimintakyky näyttävät parantuneen. Työttömien osalta huolta herättää erityisesti vaikeasti työllistyvien osuuden kasvu. Niinpä myös toimeentulotuen tarve on kasvanut.


Ikäihmisten kohdalla dementiaindeksin nousu kertoo toisaalta väestön ikääntymisestä, toisaalta varmaan myös diagnosoinnin parantumisesta. Omaishoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä on Teuvalla Suupohjan tasoa.  Säännöllistä kotihoitoa saa entistä useampi. Vuonna 2012 tehostettua palveluasumista oli vielä vähän, ja pitkäaikaisen laitoshoidon käyttö suurta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut ja muuttumassa. Tehostettua palveluasumista tarvitaan edelleen lisää.

maanantaina, tammikuuta 12, 2015

Hammashoitola, lyhyt oppimäärä

Vuonna 2008 neuvolassa todettiin pahoja sisäilmaongelmia. Selvitettiin eri vaihtoehtoja neuvolan sijoittamiseksi, mm. terveyskeskuksen viereistä rivitaloa ja terveyskeskuksen ns. sosiaalikäytävää. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi esittämään, että tehdään uudisrakennus entisen neuvolan tontille, johon sijoitetaan neuvola, koti- ja päivähoidon toimistotilat, kokous- ja ryhmätiloja sekä dementiayksikkö. Joulukuussa valtuusto päätti, että samaan rakennukseen sijoitetaan myös hammashoitola.


Kesäkuussa 2009 valtuusto päätti, että suunnittelusta jätetään pois dementiayksikkö, ja sille etsitään toiset tilat. Tonttia pidettiin kasvaneelle hankkeelle liian pienenä. Joulukuun budjettivaltuusto päätti varata Terveystalon rakentamiseen 3,0 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa vuodelle 2010 ja loput vuodelle 2011.


Tammikuussa 2010 talon suunnittelutyöryhmä totesi, että valtuuston päätöksen mukaisia tiloja ei saada rakennettua tarkoitukseen varatulla 3 miljoonalla eurolla. Karsia pitäisi. Kesäkuussa käsiteltiin luonnospiirustuksia hallituksessa ja päätettiin edetä KVR-urakkana. Kustannukset paisuivat, samalla yleinen taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti. Tammikuussa esitin hankkeesta luopumista. Valtuusto kuitenkin joulukuussa hyväksyi hankesuunnitelman. Talo oli tarkoitus rakentaa 2011 - 2012.


Tammikuussa 2011 pohdittiin talon tarvitsemaa väestönsuojaa. Sen kokoa laajennettiin. Helmikuussa KVR-urakat olivat käsittelyssä. Kunnanhallitus päätti keskeyttää hankinnan, koska kunnanhallituksen enemmistön mielestä hankinnassa ei ollut kaikilta osin noudatettu valtuuston päätöstä.  Huhtikuussa valittiin hankkeen rakennuttamiseen projektinjohtokonsultiksi ISS Proko Oy. Toukokuussa valittiin uudet suunnittelijat talolle. Uudet suunnitelmat tarvittiin, koska KVR-urakkamenettelystä oli luovuttu. Tarjouspyynnön kriteerit hyväksyttiin elokuussa. Elokuun lopulla hyväksyttiin rakennuslupapiirustukset. Lokakuussa hallitus esitti valtuustolle, että terveystaloinvestointiin varataan yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Marraskuussa käsittelyssä olivat urakoitsijavalinnat. Tällöin kuitenkin hankinta keskeytettiin, koska suunnittelun loppuvaiheessa oli käynyt ilmi, että maaperän kantavuudessa joentörmällä on ongelmia.


Vuoden 2012 alkupuolella hanke suunniteltiin uudelleen. Uudet urakkatarjouspyynnöt tulivat käsittelyyn huhtikuussa. Kunnallistalous oli kuitenkin kiristynyt merkittävästi, ja hankkeen kustannusarvio oli noussut suureksi. Hankkeesta päätettiin luopua.


Hammashoitolalle mietittiin eri sijoitusvaihtoehtoja olemassa olevista kiinteistöistä. Sisäilmaongelmien vuoksi hammashoitola oli joutunut muuttamaan väistötiloihin. Sopivaa ratkaisua ei löytynyt. Helmikuussa 2013 kunnanhallitus päätti, että hammashoitolalle suunnitellaan tilat terveyskeskuksen ja Henriikkakodin välittömään läheisyyteen. Joulukuussa uudet suunnitelmat hyväksyttiin


Helmikuussa 2014 käsiteltiin rakennuskonsulttitarjouspyynnöt. ISS Proko Oy valittiin tehtävään. Maaliskuussa kunnanhallitus teki hankintaoikaisun. Tarjouspyyntö oli ollut virheellinen. Tarjouspyyntömenettely päätettiin uusia. Vasta elokuussa päästiin uusia tarjouksia käsittelemään. Valinta kohdistui jälleen ISS Prokoon. Syyskuussa käsiteltiin rakennusurakoiden tarjouspyynnön sisältöä. Asiasta äänestettiin. Äänin 5 - 4 tarjouspyyntö hyväksyttiin. Vastaehdotuksena oli asian vieminen määrärahan osalta valtuuston käsittelyyn, koska kustannusarvio oli taas noussut. Tekniselle toimelle annettiin tehtäväksi henkilökunnan pysäköintialueen rakentaminen kunnan omana työnä. Syyskuun valtuustossa Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteen rakentamisen todellisten kustannusten selvittämisestä, tilojen tarpeen arvioimisesta pitkällä aikajänteellä sekä kokonaisuuden tuomisesta valtuuston arvioitavaksi.Syyskuussa valittiin ilmoittautumisten perusteella (rajattu hankintamenettely) ne urakoitsijat, joilta tarjoukset pyydetään. Sähkötyöurakan osalta jouduttiin lokakuussa tekemään hankintaoikaisu, koska tarjousten avausvaiheessa yksi ilmoittautuminen oli jäänyt erilleen muista eikä tullut valinnassa huomioiduksi. Lokakuussa käsiteltiin em. valtuustoaloitetta. Esitin, että hankinta keskeytettäisiin määrärahan riittämättömyyden vuoksi ja selvitettäisiin vielä edullisemmat tilaratkaisut. Kunnanhallitus päätti äänin 5 - 4 jatkaa hankintaa. Joulukuussa kunnanhallitus päätti äänin 4 - 4 keskeyttää hammashoitolan suunnittelun ja aloittaa korvaavien tilojen etsimisen. Joulukuun valtuusto parin äänestyksen jälkeen nosti hammashoitolaan varatun investointimäärärahan 1,5 miljoonaan euroon.


Tammikuun lopulla 2015 hallitus saa käsiteltäväkseen rakennusurakkatarjoukset.


Ei siis mennyt ihan kuin Strömsössä... Tästä prosessista kaikkine vaiheineen ei meistä kukaan voi saada hyvää arvosanaa...  Olennaista tässä lienee se, että hanketta on matkan varrella kammettu useampaan eri suuntaan eri tarkoituksissa, eikä yhtenäistä tahtoa ole löytynyt. Toivottavasti nyt päästään rakentamaan.