maanantaina, tammikuuta 26, 2015

Hyvinvointikertomus

Tammikuun valtuusto hyväksyi Teuvan kunnan ensimmäisen hyvinvointikertomuksen. Pari poimintaa siitä:


Vuoden 2011 jälkeen alkoholijuomien ostaminen (ainakin Alkosta) on ollut laskussa. Sen sijaan rattijuopumustapaukset ovat olleet kasvussa. Huumausainerikosten määrässä on ollut kasvua vuodesta 2009 alkaen. Sama ilmiö on ollut havaittavissa koko Suupohjan alueella.


Kouluterveyskyselystä käy ilmi mm. että peruskoulun oppilaat kokevat terveytensä kehittyneen huonompaan suuntaan. Koululounaan syö entistä useampi koululainen. Luku on maan keskiarvoon verrattuna varsin hyvä. Hengästyttävän liikunnan harrastus on lisääntynyt. Nuorten humalahakuinen juominen on huolestuttavasti yleistynyt. Tupakointi puolestaan on edelliseen kyselyyn verrattuna vähentynyt. Kokemukset koulukiusaamisesta ovat kasvussa. Vanhemmuuden puutetta teuvalaiset nuoret kokevat verrokkikuntia vähemmän. Lapsiperheet saavat Teuvalla kodinhoitoapua vähemmän kuin verrokkikunnissa.


Työikäisten sekä henkinen hyvinvointi että terveys ja toimintakyky näyttävät parantuneen. Työttömien osalta huolta herättää erityisesti vaikeasti työllistyvien osuuden kasvu. Niinpä myös toimeentulotuen tarve on kasvanut.


Ikäihmisten kohdalla dementiaindeksin nousu kertoo toisaalta väestön ikääntymisestä, toisaalta varmaan myös diagnosoinnin parantumisesta. Omaishoidon piirissä olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä on Teuvalla Suupohjan tasoa.  Säännöllistä kotihoitoa saa entistä useampi. Vuonna 2012 tehostettua palveluasumista oli vielä vähän, ja pitkäaikaisen laitoshoidon käyttö suurta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut ja muuttumassa. Tehostettua palveluasumista tarvitaan edelleen lisää.

Ei kommentteja: