tiistaina, huhtikuuta 11, 2023

Hyvä tilinpäätös

Vuoden 2022 tilinpäätös on 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnan lainamäärä aleni 3,0 miljoonaa. Vuodesta 2017 lainamäärä on laskenut lähes 20 miljoonasta nykyiseen vajaaseen 12 miljoonaan. Tämän ovat mahdollistaneet ylijäämäiset tilinpäätökset sekä investointien vähäisyys.


Kuntakonsernin (kunta + sen tytäryhtiöt) tulos on 1,8 miljoonaa euroa. Emoa pienempi tulos selittyy lähinnä Teak Oy:n kiinteistöstään tekemällä miljoonan euron alaskirjauksella. Näin Teak Oy:n poistot tänä vuonna ja tulevina vuosina ovat paremmin suhteessa kiinteistön tuottoihin. Vielä vuoden 2021 tilinpäätöksessä konsernitaseessa oli alijäämää 1,5 miljoonaa euroa. Nyt viime vuoden päättyessä alijäämät on niukasti katettu.


Olemme pystyneet viime vuosina tekemään enemmän tai vähemmän ylijäämäisiä tilinpäätöksiä Tähän on nähdäkseni vaikuttanut neljä keskeistä asiaa:


1. Vuonna 2017 laadittu säästöohjelma on osaltaan tehnyt tehtävänsä, pienistä puroista on kasvanut isompi virta.

2. Menojen kasvu on yhteisin ratkaisuin pystytty pitämään aisoissa.

2. Valtion maksamat koronakorvaukset olivat varsinkin vuonna 2020 merkittävät. Myös vuosina 2021 ja 2022 kustannukset korvattiin kunnille.

4. Sote-menojen kasvu on tasaantunut. Joinakin vuosina sote-menot ovat jopa pienentyneet. Viime vuonna tosin menot kasvoivat ja ylittivät budjetin peräti 1,4 miljoonalla.