tiistaina, lokakuuta 28, 2008

Investoinnit

Pudotus pörsseissä jatkuu, ja huonoja uutisia yritysten talousnäkymistä tulee päivittäin. Myös teuvalaisissa yrityksissä taantuman merkit näkyvät tilauskirjojen ohenemisena. Vuorossa on vähintäänkin hitaamman kasvun aika.

Laskusuhdanne näkyy kunnan taloudessa viiveellä. Ensi vuoden talousarviota on laadittu siten, että menojen kasvu on pidetty hyvin maltillisena. Silti kansantalouden taantuessa saattaa kunnan käyttötalous ensi vuoden aikana huomattavastikin kiristyä. Tämän asian suhteen meidän on koko ajan oltava ajan hermolla ja valmiina reagoimaan muutoksiin.

Teuvalla on odottamassa vuoroaan monia investointeja. Isompia ja pienempiä remontteja käyttöomaisuudessamme. Nyt kun rakentaminen muutoin hiljenee ja rakentamiskustannukset ehkä kohtuullistuvat, pyrimme hyödyntämään tilannetta. Emme siis karsi omaa rakentamisohjelmaamme taloudellisten vaikeuksien pelossa, vaan toteutamme ensi vuonna niitä välttämättömiä hankkeita, jotka olisi joka tapauksessa lähivuosina tehtävä. Tähän Teuvalla käytännössä lähes velattomana kuntana on hyvät mahdollisuudet.

torstaina, lokakuuta 23, 2008

Keskitystä

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti äänin 10 - 4 tuottaa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut 1.1.2009 alkaen ns. keskitetyllä mallilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen ympäristönsuojelusihteerien ja terveystarkastajien vakituiset työpisteet ovat Kauhajoella. Poikkeuksena on vain yksi ympäristönsuojelun viranhaltija, joka tekee töitään Isojoelta käsin.

Teuvalla ja Karijoella ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat tässä järjestelmässä tavattavissa tiettyinä erikseen päätettävinä päivinä.

Mallia perusteltiin sillä, että se mahdollistaa viranhaltijoiden ammatillisen erikoisosaamisen hyödyntämisen. Keskitetty toimipiste perustelujen mukaan mahdollistaa myös paremmin kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja palvelun.

Vaikka suurin osa toimialan työstä tehdäänkin kentällä eikä toimistopöydän ääressä, johtokunnan teuvalaiset jäsenet pitivät kiinteän toimipisteen säilymistä Teuvalla tärkeänä. Korostetaanhan liikelaitoskuntayhtymän strategiassa lähipalvelujen merkitystä. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimivat palvelut ovat tärkeitä mm. rakentamisen, yritystoiminnan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista.

tiistaina, lokakuuta 21, 2008

Veroprosentit

Kuntien väliset erot veroprosenteissa alkavat olla aika isot. Maakunnan alinta veroastetta edustaa Kurikka, joka tuhdin osakesalkkunsa kanssa pärjää 18 %:lla. Toista ääripäätä edustaa vahvasti velkaantunut, nyttemmin reippaasti talouttaan saneeraava Ähtäri, jonka prosentti on peräti 20,75. Naapurimme Kauhajoki suunnittelee veroprosentin korottamista 20:een.

Olen esittämässä kunnanhallitukselle, että Teuvan veroprosentti olisi ainakin vielä ensi vuonna 19,25. Näyttäisi siltä, että Teuvaa alhaisempi veroaste olisi maakunnassa vain Kurikassa, Seinäjoella ja Ilmajoella.

Millä veroasteella Teuva sitten jatkossa selviää? Siihen vaikuttavat monet asiat. Talouden taantuma usein lisää kuntien sosiaalitoimen menoja. Samaan aikaan verotulojen kehitys heikkenee. Erityisen suhdannealtis on yritysten maksama yhteisövero. Hyvin merkittävä asia Teuvan kaltaisten pienten kuntien kannalta on myös tulevan valtionosuusuudistuksen sisältö.

tiistaina, lokakuuta 07, 2008

Ilo joka elättelöö

Heli Laaksosen tuore kirja ilmiöstä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu on raikasta luettavaa. Sitä voi suositella kaikille yhtyeen ystäville. Vaan sopii se monen muunkin iltalukemistoksi. Kirja antaa meidän kurkistaa Suomen suosituimman yhtyeen arkeen ja juhlaan. Ja ennen kaikkea: kirjassa eteläpohjalaisuus ja teuvalaisuus ovat elävinä esillä.

maanantaina, lokakuuta 06, 2008

Onnea Betoni-Luoma!

Betoni-Luoma Oy sai perjantai-iltana merkittävän tunnustuksen toiminnastaan. Erityisesti betonisista julkisivuelementeistään tunnettu pitkän linjan teuvalaisyritys sai maakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Tänä vuonna yritykselle valmistuu peräti 8000 m2 uutta tuotantotilaa, ja valmistustekniikka harppaa suuren askeleen kilpailijoidensa edelle. Myöskin tuotepuolella yrityksessä tapahtuu paljon. Yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseensä ja etsii perinteiselle betonille uusia käyttömuotoja. Betoni-Luoma oli näyttävästi esillä viime kesän Vaasan asuntomessuilla.

Täman tason palkinnot ovat yleensä pienessä kunnassa harvinaista herkkua. Teuvalaiset yritykset ovat kuitenkin näissä mittelöissä pärjänneet viime vuosina todella hyvin. Palkittiinhan West Welding Oy vastaavalla palkinnolla kaksi vuotta sitten. Ja tämän vuoden alkupuolella juhlittiin M-Partners Oy:n Mika Kosken valtakunnallista Nuori yrittäjä -palkintoa.

Jotta tämäntyyppisiä palkintoja saadaan Teuvalle, meillä täytyy tietysti olla kehittyviä, menestyviä yrityksiä. Oma merkityksensä on myös asiansa osaavalla paikallisella yrittäjäyhdistyksellä, joka tuo aktiivisesti esiin teuvalaista osaamista ja tekee aluejärjestölleen hyvin perusteltuja esityksiä palkittavista yrityksistä.

keskiviikkona, lokakuuta 01, 2008

Vaalikoneita testaamaan

Kuntavaalien ehdokkaat ovat syksyn aikana ahkerasti vastailleet vaalikoneiden kysymyksiin. Nyt nuo vaalikoneet ovat meidän äänestäjien käytössä. Niiden avulla voimme etsiä itsellemme sopivaa ehdokasta tai katsoa, miten eri ehdokkaat ovat kysymyksiin vastanneet.

Ehkä näihin palveluihin ei kuitenkaan kannata suhtautua liian vakavasti. Paria konetta testatessani olen saanut keskenään aika ristiriitaisia tuloksia. Toisella koneella ehdokas on saattanut sopia hyvin minun vastausprofiiliini, toisella taas sama ehdokas on jäänyt aivan jonon hännille.

Kuntavaalisivuiltamme löytyy linkit muutamalle vaalikoneelle sekä eri puolueiden omille sivuille.