tiistaina, huhtikuuta 02, 2024

SeAMK:n aloituspaikat

Etelä-Pohjanmaalla on maakunnista vähiten korkeakoulujen aloituspaikkoja suhteessa ikäluokkien kokoon. Samaan aikaan maakunnan työttömyysprosentti on jo pitkään ollut maan alhaisimpia. Suurin osa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista työllistyy omassa maakunnassa.


SeAMK on suunnitellut monikavaisen rahoitusmallin, jolla saataisiin muodostettua pysyviä aloituspaikkalisäyksiä. Mallissa rahoitukseen osallistuisivat alueen elinkeinoelämä, Etelä-Pohjanmaan liitto ja alueen kunnat. Merkittävimmän taloudellisen panostuksen tekisi kuitenkin SeAMK.


Ammatikorkeakoulujen rahoitusmallissa OPM:n rahoitusta tulee vasta valmistuvista opiskelijoista. Uusia ryhmiä perustettaessa kaikki opetuksesta aiheutuvat kustannukset alkavat kuitenkin välittömästi.


Mallia on esitelty Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajille, ja nämä ovat suhtautuneet siihen myönteisesti. Teuvan kunta osallistuu rahoitukseen yhteensä 12.743 eurolla viiden vuoden aikana.