torstaina, marraskuuta 27, 2014

Marraskuinen valtuustoseminaari

Eilen kokoontui Teuvan valtuusto TEAKiin saamaan lisätietoa kahdesta asiasta. Esillä oli lämpölaitoksen yhtiöittäminen - ja kuinka ollakaan - sosiaali- ja terveystoimen kustannukset. Valtuutetut olivat hyvin kattavasti paikalla, vaikka tilaisuus olikin tällä kertaa iltapäivällä.


Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osalta on julkisuudessa kerrottu, että Teuvan osalta budjetti ylittää reilut 800.000 euroa. Todellisuudessa ylitys lienee huomattavasti suurempi, noin 1,2 miljoonaa euroa. Jos arvioitua toteutumaa verrataan viime vuoden tilinpäätökseen, on kasvua kuitenkin vain 2 %. Näin ollen myös sosiaali- ja terveystoimessa menojen kasvua on saatu huomattavasti hillittyä edellisvuosiin verrattuna.

tiistaina, marraskuuta 18, 2014

Tuulivoimakaavat etenevät

Tuulivoimapuistojen suunnittelu on pitkällinen prosessi. Teuvan molemmat valmisteilla olevat tuulivoimakaavat ovat nyt kuitenkin etenemässä päätöksentekoon. Maanantaina oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Vaasassa viranomaisneuvottelu sekä Paskoonharjun että Saunamaan osayleiskaavoista. Kunnanhallitus käsittelee kaavat 8.12. ja valtuusto 15.12.

Lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kuntalakiin viime vuonna lisätyn 2a §:n mukaan kunnan on tuottaessaan palveluja kilpailutilanteessa yhtiöitettävä kyseinen toiminta. Siirtymäsäännöksen mukaan toiminta tulee yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunta saa vapautuksen varainsiirtoveron maksamisesta, jos se yhtiöittää lain velvoittamana toimintaansa vuoden 2014 aikana.

Teuvalla yhtiöittämisvelvoite koskee lämpölaitosta. Kaukolämpö kilpailee muiden energiamuotojen kanssa kiinteistönomistajien asiakkuuksista. Asiaa on valmisteltu syksyn aikana. Eilen kunnanhallitus päätti, että yhtiöittämistä koskevat asiakirjat valmistellaan joulukuun valtuustoon. Hallitus päätti myös periaatteista, joilla yhtiöittämisen valmistelua jatketaan. Hallitus myös myönsi valtuudet perustaa yhtiö, jolle toiminta voidaan siirtää, mikäli valtuusto yhtiöittämisen hyväksyy. Asiasta keskustellaan myös valtuustoseminaarissa 26.11.

Asiakkaalle yhtiöittämisen ei pitäisi aiheuttaa muutoksia. Yhtiöittäminen ei aiheuta paineita lämmön myyntihintaan. Kun yhtiö toimii omana taseyksikkönään, hinnoittelu muuttuu läpinäkyvämmäksi. Se lieneekin lainmuutoksen keskeisin tavoite.

perjantaina, marraskuuta 07, 2014

Toinen aste

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen varjoon ovat jääneet ns. toisen asteen koulutuksen uudistamispyrkimykset. Toisen asteen koulutuksella tarkoitetaan peruskoulun jälkeistä koulutusta, yleensähän vaihtoehtoina nuorella ovat lukio ja ammattioppilaitos. Valmistellulla lainsäädännöllä pyritään isompiin koulutuksen järjestäjiin. Säästöjäkin pitäisi syntyä, valtionosuuksia ollaan voimakkaasti leikkaamassa. Rahoitus muuttuu osin tuloksellisuuteen perustuvaksi.

Lakiesitykset ovat kovin tulkinnanvaraisia. Nyt pitäisi miettiä, millaisia koulutuksenjärjestäjiä pitää muodostaa, jotta niillä olisi edellytys saada koulutuksen järjestämislupa vuoden 2017 alusta eteenpäin. Lain väljät sanamuodot eivät anna selvää vastausta, kuinka laajoja koulutusyhtymiä tulisi rakentaa. Selvää on, että lähivuosina koulutus keskittyy, ja nuoret joutuvat hakemaan koulutuksensa nykyistä kauempaa.

Pienten lukioiden osalta tilanne lienee se, että ainakin aluksi lukioiden hallinto yhdistyy, mutta opetus jatkuu nykyisissä toimipisteissä. Tulevien vuosien säästöt aiheuttavat sitten kyllä karsintapaineita myös toimipisteverkkoon.

Ammatillisen koulutuksen puolella ollaan vahvasti siirtymässä maakunnallisiin koulutuskuntayhtymiin siellä, missä näin ei ole jo koulutusta aiemmin järjestetty.

Tuloksellisuuteen perustuvaan rahoitukseen saattaa sisältyä vaarojakin. Käykö niin, että hyviä tuloksia tekevät oppilaitokset saavat jatkossa enemmän rahaa toimintansa kehittämiseen, ja heikompiin tuloksiin yltäneet vähemmän? Näin koulutus saattaisi polarisoitua. Toiset oppilaitokset olisivat entistä vahvempia, ja toisissa edessä olisi kielteinen kierre.

maanantaina, marraskuuta 03, 2014

Sote-sopasta

Maakunta on saanut uuden merkittävän vaikuttajan, kun Jyrki Mäkynen valittiin Suomen Yrittäjät Ry:n puheenjohtajaksi. Julkisuudessa Mäkynen on yleisiä yhteiskunnallisia asioita kommentoidessaan ehdottanut, että pitkään valmistelussa ollut sote-uudistus siirrettäisiin seuraavan eduskunnan ratkaistavaksi. Radio Yle Ykkösen Ykkösaamussa hän tänään hyvin perusteli esitystään. Kyseessähän on vuosikymmenien päähän vaikuttava merkittävä uudistus. Kiireellä sitä ei nyt pitäisi pilata. Aikaahan valmistelun eri vaiheisiin on käytetty paljonkin, mutta uudistus väännettiin viime keväänä uuteen kuosiin kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteisellä linjapaperilla. Sen pohjalta laaditun lakitekstin valmistelulla on sitten ollutkin melkoinen kiire, ja työn tuloksesta tuo kiire valitettavasti näkyy. Monia keskeisiä kysymyksiä on ratkaisematta, ja mm. lakiesityksen perustuslain mukaisuuteen liittyy vakavia ongelmia. Olisiko sittenkin parempi ottaa vuoden aikalisä, kuin tehdä kiireellä sutta ja sekundaa?