tiistaina, marraskuuta 18, 2014

Lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kuntalakiin viime vuonna lisätyn 2a §:n mukaan kunnan on tuottaessaan palveluja kilpailutilanteessa yhtiöitettävä kyseinen toiminta. Siirtymäsäännöksen mukaan toiminta tulee yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunta saa vapautuksen varainsiirtoveron maksamisesta, jos se yhtiöittää lain velvoittamana toimintaansa vuoden 2014 aikana.

Teuvalla yhtiöittämisvelvoite koskee lämpölaitosta. Kaukolämpö kilpailee muiden energiamuotojen kanssa kiinteistönomistajien asiakkuuksista. Asiaa on valmisteltu syksyn aikana. Eilen kunnanhallitus päätti, että yhtiöittämistä koskevat asiakirjat valmistellaan joulukuun valtuustoon. Hallitus päätti myös periaatteista, joilla yhtiöittämisen valmistelua jatketaan. Hallitus myös myönsi valtuudet perustaa yhtiö, jolle toiminta voidaan siirtää, mikäli valtuusto yhtiöittämisen hyväksyy. Asiasta keskustellaan myös valtuustoseminaarissa 26.11.

Asiakkaalle yhtiöittämisen ei pitäisi aiheuttaa muutoksia. Yhtiöittäminen ei aiheuta paineita lämmön myyntihintaan. Kun yhtiö toimii omana taseyksikkönään, hinnoittelu muuttuu läpinäkyvämmäksi. Se lieneekin lainmuutoksen keskeisin tavoite.

2 kommenttia:

Jukka Hakala kirjoitti...

Kenelle hinnoittelu muuttuu läpinäkyvämmiksi. Kuntalaisille, energian ostajille, vaiko tilastojen pitäjille. Kuten Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry tilastosta otantana naapurien energian hinta €/MWh veroineen 01.07.2014 alkaen.
Teuvan kunnan kaukolämpölaitos 78,74 €/MWh, Kurikan Kaukolämpö Oy 66,00 ja Kauhajoen Lämpöhuolto Oy 68,91

Ilmeisesti Teuvalla on vuosiylijäämät kirjattu tulevien vuosien lämpöinvestointeihin, kuten teknisen lautakunnan viime hintojen korotuspäätökseen kirjailtu.
Jos hintapaineilla tarkoitatte hinnan nousua? Energiamaksun korotukseen ei ainakaan ole naapuripaineita jos verrataan pelkästään mainittuja hintoja.
Valmisteveron alennus turpeella 1,5 €/MWh 2015 alussa alentaisi kuluttajankin hintaa?
Vastaavasti metsähakkeen tuotantotuen nousu ei vaikuta lämmöntuotannon hintoihin, vai vaikuttaako jos hakkeen hinta laskee lämmittäjillekin.
Vapohan kiiruhtaa ensimmäisenä alentamaan metsähakkeen hintaa.

Kurikasssa kaupungin ja Fortumin omistama Kurikan Kaukolämpö Oy on investoinut viime vuosina lämpölaitoksiin. Tulos oli nyt kuitenkin 8000 plussalla. Mutta läpinäkyvyys, eli kuluttajahintatietoja ei yks'kaks löydy kuin Energiateollisuus ry tilastossa

Veli Nummela kirjoitti...

Toiminta muuttuu sillä lailla läpinäkyväksi, että yhtiö vastaa itse käyttömenoistaan ja investoinneistaan.