torstaina, tammikuuta 29, 2009

Luova tauko

Olen kirjoitellut näitä lyhyitä kommentteja ja kuulumisia Teuvan kunnan ajankohtaisista asioista nyt noin kolmen vuoden ajan. Kirjoitelmia näyttää kertyneen peräti 143 kpl. Tekstit ovat olleet vapaasti kaikkien halukkaiden kommentoitavissa.

Välillä keskustelu tällä palstalla on ollut tiiviimpää, välillä se on hiljentynyt. Mutta aina se on ollut hyvin asiallista. Yhtään sellaista epäasiallista kannanottoa ei ole palstalle tullut, jonka olisin joutunut jotakin henkilöä loukkaavana poistamaan. Siitä lämmin kiitos teille kaikille!

Kun nyt jään virkavapaalle seuraavan kahdeksan kuukauden ajaksi, tulee näihin blogikirjoituksiinikin tauko. Palattuani töihin lokakuussa 2009 pyrin herättelemään tämän palstan uudelleen henkiin. Näitä vanhoja kirjoituksia voi netistä edelleen selailla, mutta poistan kommentointimahdollisuuden siksi aikaa, kunnes taas palaan aktiivisesti viestejänne seuraamaan.


Haluan toivottaa kaikille valoisaa kevättä sekä onnea ja varjelusta alkaneeseen vuoteen!

keskiviikkona, tammikuuta 21, 2009

Parannamme tiedotusta

Syksyllä teettämästämme imago- ja palvelutasotutkimuksesta kävi ilmi, että tiedottamisessamme on edelleen parantamisen varaa. Yhtenä konkreettisena toimena asian johdosta suunnittelemme 2 - 4 kertaa vuodessa julkaistavan kuntatiedotteen käyttöön ottamista. Tiedotteessa kerromme ainakin ajankohtaisista tapahtumista, muutoksista palveluissa sekä muistakin kunnan kuulumisista. Tiedote toteutetaan joko erillisenä joka kotiin jaettavana esitteenä tai paikallislehden välissä jaettavana liitteenä.

Mistä asioista Sinä haluaisit lukea kuntatiedotteesta?

Nyt kannattaa investoida

Pitkän nousukauden taituttua rakentamiskustannukset ovat laskussa. 3 ja 6 kk:n euribor-korot lähentelevät jo 2 %:a. Prime-korot laskevat näitä lyhyitä markkinakorkoja hitaammin, mutta pikku hiljaa pankit ovat niitäkin pudotelleet alaspäin. Toki vastavetona korkotason laskulle pankit ovat hilanneet korkomarginaaleja ylöspäin.

Teuvan kunta tarjoaa Teuvalle investoiville yrityksille 3 %-yksikön korkotukea kolmen vuoden ajaksi. Investointilainasta voi näin käytännössä tulla jopa koroton. Enempää korkotukea ei voi kuitenkaan saada, mitä pankille maksaa.

Kaikille investointi tässä tilanteessa ei ole realistinen mahdollisuus. Monen yrityksen tilauskirjat ovat uhkaavasti tyhjentyneet. Lomautuksia ja irtisanomisiakin joudutaan toteuttamaan. Mutta on myös yrityksiä, joiden tilanne on toinen. Uusi talouden nousu alkaa aikanaan. Tuskin siihen paria vuotta kauempaa menee. Niinpä niillä, joilla on siihen varaa, saattaa hyvinkin nyt olla varsin edullinen vaihe investoida tulevaisuuden haasteisiin.

tiistaina, tammikuuta 20, 2009

Työttömyys

Työttömyys kasvoi vain hieman, otsikoi YLE eilen valtakunnallista joulukuun työttömyystilaston julkistusta. Teuvalla tilanne on valitettavasti toinen. Teuvan työttömyys kasvoi marraskuusta joulukuuhun 69 henkilöllä. Prosentteina laskien työttömyys nousi 5,7 %:sta 8,2 %:iin ammatissa toimivan työvoiman määrästä. Näissä luvuissa eivät vielä näy Teuvan Sahan ja Kaskisten Metsä-Botnian tehtaan lakkautukset.

Suupohjan työ- ja elinkeinotoimiston mukaan uusia työttömiä on tullut useilta eri toimialoilta ja eri ammateista. Normaalistikin talviaikaan kuuluu puutarha- ja kasvihuonetöiden väheneminen. Joulukuulla myöskin yleensä loppuu monia määräaikaisia työsuhteita eri aloilla. Määräaikaisissa työsuhteissa olleita tuli työttömiksi nyt kuitenkin huomattavasti normaalia enemmän.

Suurin poikkeus joulukuun 2008 tilanteessa verrattuna aiempiin vuosiin on se, että työttömyyden tai lomautuksen kohtasi moni huonekalu- ja puusepänteollisuudessa, rakennusalalla ja metalliteollisuudessa työskentelevä.

Tammikuun alussa työttömien määrä on Teuvalla edelleen lisääntynyt joulukuun lopun tilanteesta n. 20 henkilöllä, jotka hekin edustavat useaa eri toimialaa.

Ensimmäinen kokous

Uusi valtuusto kokoontui eilen illalla ensimmäiseen kokoukseensa. Kokous sujui sopuisasti ja leppoisasti, vaikka valittavina olivatkin kaikkien muiden keskeisten toimielinten jäsenet. Pari lyhyttä neuvottelutaukoa pidettiin, kun ryhmien esityksissä oli pientä hiomista, jotta tasa-arvolain säännökset ja poliittiset voimasuhteet tulisivat oikein.

Kunnanhallitus on käytännön johtamisen ja päätöksenteon kannalta keskeisin toimielin. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kokouksiin ottavat osaa myös kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Näillä kolmella viimeksi mainitulla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta mahdollisiin äänestyksiin he eivät voi osallistua.

Syksyn kunnallisvaaleissa 12:sta eniten ääniä saaneesta valtuutetusta 7 asettuu kunnanhallituksen pöydän ympärille ja yksi saa johdettavakseen lautakunnan. Vaaleissa saadun äänimäärän lisäksi valintoihin vaikuttavat tietysti monet tekijät, mm. aiempi kokemus ja osaaminen. Poliittiset ryhmät saavat kannatustaan vastaavan määrän paikkoja, molempia sukupuolia pitää olla niin varsinaisista jäsenistä kuin varajäsenistäkin vähintään 40 %, ja alueellisestikin yleensä kunnan eri osa-alueiden edustus pyritään varmistamaan. Poliittisilla ryhmillä on siis ollut melkoinen palapeli näitä paikkoja neuvotellessaan.

Toimielinten puheenjohtajien osalta tapahtuu melkoista muutosta. Vain valtuusto, tulevaisuuslautakunta ja jätelautakunta jatkavat entisen puheenjohtajansa komennossa.

Edellä mainittua tasa-arvolain toteutumista valtuuston kokouksessa seurattiin tarkasti. Sillä lailla päättäjäjoukkomme on kuitenkin miehinen, että tällä kertaa kaikki valtuuston kolme puheenjohtajaa ja kolme hallituksen puheenjohtajaa ovat miehiä.

Ennen valtuuston kokousta valtuutetut kokoontuivat kirkkoon lyhyeen alkuhartauteen, jossa kirkkoherra Lauri Annala puhui koskettavasti ja siunasi valtuutetut tehtäväänsä. Uskon, että tästä alkuhartaudesta tulee Teuvalla uusi perinne.

maanantaina, tammikuuta 19, 2009

Suupohjien suhde

Rannikko-Suupohja (Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö) ja Suupohja (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva) päätyivät Paras-hankkeessa eri alueisiin. Alueilla on kuitenkin pitkä yhteinen historia. Työssäkäynti ja asioiminen eivät noudata hallintorajoja. Kaskisten Metsä-Botnian tehtaan lakkauttamispäätös koskettaa ihmisiä yli maakuntarajan.

Näyttäisi siltä, että tiivis seudullinen yhteistyö rakentuu jatkossa Paras-hankkeen valintojen pohjalta. Sisä-Suupohja ryhmittyy yhteistyössään Kauhajoen ympärille ja rannikon kolme kaupunkia rakentavat omat yhteistyökuvionsa.

Molemmat seudut ovat vaarassa jäädä reuna-alueiksi. Kaksi vahvaa keskusta, Vaasa ja Seinäjoki, vetävät kilvan puoleensa resursseja. Siksi on myös asioita, joissa voimia on koottava näiden kahden Suupohjan yhteistyönä. Tällaisia voisivat olla edunvalvonta, elinkeinopolitiikka, matkailun edistäminen, kulttuuri, koulutus ja osa terveydenhoitoa.

Paras2?

Täytyy myöntää, että kun aamun lehdestä luin otsikon, jossa peruspalveluministeri vaatii uutta Paras-hanketta, ajattelin ensimmäiseksi, että lopettakaa jo kuntien simputus! Sen verran seutuistumista ja loputtomia neuvotteluja on aiheuttanut jo tämä ensimmäinen Paras-hanke.

Mutta sitten totesin, että ministeri Risikko tuntee hyvin oman hallinnonalansa. Hän on varsin oikeassa siinä, että kuntaliitokset ja hallinnolliset laatikkoleikit eivät kuntalaisten palveluita paranna. Eivät siis yksistään, jos samaan aikaan ei perusteellisesti arvioida palvelujen järjestämistapoja.

Paras-hankkeen vauhdittajaksi säädetty puitelaki on epämääräinen ja väljä. Lopputulos lain toteuttamisessa olisi voinut olla hyväkin, jos lakia olisi tulkittu tiukasti sen tarkoituksen näkökulmasta. Nyt on enemmänkin juututtu tuijottamaan pykälissä esiintyviä paria asukaslukua:

"Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.
Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 50 000.)"

Paljon on eri puolilla Suomea käytetty aikaa keskusteluun, paljonko on "vähintään noin".

Onneksi Suupohjan alueella on organisaatiokaavioiden piirtelyn lisäksi lähdetty järjestelmällisesti miettimään myös palvelujen sisältöä. Aika näyttää, tuoko tarkastelu olennaisia parannuksia palveluihin, mutta ainakin oikeisiin asioihin on kiinnitetty huomiota.

Esityksessä uudeksi terveydenhoitolaiksi on otettu linja, jonka mukaan hoitoon voisi hakeutua entistä vapaammin kotipaikkakunnasta riippumatta. Toteutus tuottaa omat vaikeutensa, mutta linja on oikea. Julkiset palvelut ovat kaikkia varten, ja niiden saantia ei kuntarajojen tule vaikeuttaa. Kunnat voivat kyllä keskenään sopia, miten kustannukset jaetaan. Se edellyttää mm. yhteensopivia tietojärjestelmiä, mutta senkään ei pitäisi olla tänä päivänä mikään este.

Siis: Tervetuloa Paras2, jolla paneudutaan tarkemmin palvelujen sisältöihin ja niiden järjestämistapoihin, niin että kuntalaiset voivat jatkossakin saada palvelut joustavasti elämäntilanteensa mukaisesti.

maanantaina, tammikuuta 12, 2009

Uuden valtuustokauden haasteita

Teuvan kunta lähtee uudelle valtuustokaudelle aika hyvistä asemista. Kunnan talous on terveellä pohjalla, Paras-hankkeen edellyttämät ratkaisut on tehty, ja kunnassa on hyvä yhteistyön ja kehittämisen ilmapiiri.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on tässä vaiheessa näkynyt seudullamme työpaikkojen menetyksenä puunjalostusteollisuudessa. Kriisin pohjaa ei ole vielä lähimainkaan saavutettu, joten elinkeinoelämällämme on edessä vielä tiukkoja aikoja. Kunnan tehtävänä on olla aktiivinen toimija korvaavien työpaikkojen luomisessa. Kuntatalouteen talouden taantuma vaikuttaa noin puolentoista vuoden viiveellä. Meidän on sopeutettava menomme pienentyviin verotuloihin vuosina 2010 ja 2011.

Vuoden 2010 alussa tulee käyttöön uusi valtionosuusjärjestelmä. Sen sisältö ratkaisee hyvin pitkälle pienten kuntien elinkelpoisuuden. Toivottavasti valtiovalta ei käytä sitä kuntaliitosten edistäjänä.

Teuvalla on edessään monia merkittäviä investointeja. Rakennuskustannusten mahdollisesti laskiessa Teuvalla käytännössä velattomana kuntana on hyvät edellytykset toteuttaa näitä hankkeita ja samalla elvyttää oman paikkakunnan yritystoimintaa. Päätökset koulukeskuksen peruskorjauksesta, neuvolan rakentamisesta ja jätevedenpuhdistamon uudistamisesta tulee tarvittaessa tehdä nopealla aikataululla.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa suurimman osan kunnan järjestämistä palveluista. Niinpä näiden palvelujen kehittäminen ja samalla kustannusten kurissa pitäminen on Teuvan kunnan kannalta hyvin keskeinen asia.

Yhteistyötä tulee lisätä alueen kuntien kesken myös muissa palveluissa. Tämä koskee erityisesti koulutointa ja päivähoitoa. Joustava asiointi yli kuntarajojen tulee mahdollistaa. Se on paras tapa turvata palvelujen säilyminen kuntakeskusten ulkopuolella.