tiistaina, tammikuuta 20, 2009

Ensimmäinen kokous

Uusi valtuusto kokoontui eilen illalla ensimmäiseen kokoukseensa. Kokous sujui sopuisasti ja leppoisasti, vaikka valittavina olivatkin kaikkien muiden keskeisten toimielinten jäsenet. Pari lyhyttä neuvottelutaukoa pidettiin, kun ryhmien esityksissä oli pientä hiomista, jotta tasa-arvolain säännökset ja poliittiset voimasuhteet tulisivat oikein.

Kunnanhallitus on käytännön johtamisen ja päätöksenteon kannalta keskeisin toimielin. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kokouksiin ottavat osaa myös kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Näillä kolmella viimeksi mainitulla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta mahdollisiin äänestyksiin he eivät voi osallistua.

Syksyn kunnallisvaaleissa 12:sta eniten ääniä saaneesta valtuutetusta 7 asettuu kunnanhallituksen pöydän ympärille ja yksi saa johdettavakseen lautakunnan. Vaaleissa saadun äänimäärän lisäksi valintoihin vaikuttavat tietysti monet tekijät, mm. aiempi kokemus ja osaaminen. Poliittiset ryhmät saavat kannatustaan vastaavan määrän paikkoja, molempia sukupuolia pitää olla niin varsinaisista jäsenistä kuin varajäsenistäkin vähintään 40 %, ja alueellisestikin yleensä kunnan eri osa-alueiden edustus pyritään varmistamaan. Poliittisilla ryhmillä on siis ollut melkoinen palapeli näitä paikkoja neuvotellessaan.

Toimielinten puheenjohtajien osalta tapahtuu melkoista muutosta. Vain valtuusto, tulevaisuuslautakunta ja jätelautakunta jatkavat entisen puheenjohtajansa komennossa.

Edellä mainittua tasa-arvolain toteutumista valtuuston kokouksessa seurattiin tarkasti. Sillä lailla päättäjäjoukkomme on kuitenkin miehinen, että tällä kertaa kaikki valtuuston kolme puheenjohtajaa ja kolme hallituksen puheenjohtajaa ovat miehiä.

Ennen valtuuston kokousta valtuutetut kokoontuivat kirkkoon lyhyeen alkuhartauteen, jossa kirkkoherra Lauri Annala puhui koskettavasti ja siunasi valtuutetut tehtäväänsä. Uskon, että tästä alkuhartaudesta tulee Teuvalla uusi perinne.

Ei kommentteja: