torstaina, lokakuuta 29, 2009

Mihin meillä on varaa?

"Riittääkö tämä?", kysyttiin minulta maanantaina kunnanhallituksessa, kun veroprosenttien korotuksesta keskusteltiin. Hyvä kysymys. Vastaus oli, että asiaan joudutaan ehkä palaamaan jo vuoden päästä. Verotulojen kehitysarviot painuvat edelleen alaspäin.

Tässä tilanteessa kaikkia menoja joudutaan tarkastelemaan kriittisesti. Pidän kuitenkin tärkeänä, että vaikeimpinakin aikoina tärkeimmistä asioista huolehditaan. Niitä ovat mm. lasten päivähoito, koulutuspalvelut, terveyspalvelut ja vanhusten palvelut. Ongelma on tietysti se, että nämä myös muodostavat suurimman osan menoistamme. Toimintojen laajennuksiin ei näissäkään palveluissa ole nyt varaa.

Monet kunnat lomauttavat henkilöstöään. Keino on kovin lyhytvaikutteinen. Lomautus auttaa vain sen vuoden budjettia, jona lomautus toteutetaan. Menot palaavat seuraavana vuonna taas entiselle tasolleen. Sen sijaan lomautus sotkee esimerkiksi koulutyön koko lukuvuodeksi. Pidän lomautusta erittäin huonona säästökeinona, eikä se ole ensimmäisenä meidän keinovalikoimassamme.

Talousahdingosta huolimatta meidän tulee auttaa kylien jätevesiratkaisujen toteutuksessa. Tavoitteena tulee olla se, että saadaan liikkeelle mahdollisimman paljon yhteishankkeita, joita kunta osaltaan tukee. Kunnan tehtäviin voisi kuulua myös yleissuunnitelman laatiminen siitä, miten kunnan eri osissa lain velvoitteet olisi järkevintä täyttää.

Meillä on edessämme suuria perusinvestointeja: koulukeskus, terveystalo, jätevedenpuhdistamo. Niissä tulee huolehtia siitä, että kustannukset eivät nouse yhtään sen isommiksi kuin on välttämätöntä. Myös kunnallistekniikkaa meidän tulee vuosittain saneerata, jotta se ei pääse liian huonoon kuntoon. Muihin investointeihin ei juuri nyt ole varaa.

keskiviikkona, lokakuuta 28, 2009

Dementiakoti

Kunnanhallitus äänesti kokouksessaan 20.10. siitä, miten dementiakotia koskevan valtuustoaloitteen valmistelussa edetään. Toiset halusivat, että dementiakotia ryhdytään heti suunnittelemaan. Toiset puolestaan, että yhdessä liikelaitoskuntayhtymän kanssa suunnitellaan, mitä muutoksia kaiken kaikkiaan vanhusten palveluihimme tarvitaan, ja sitten siirrytään tarvittaessa dementiakodin suunnitteluun.

Viimeksi mainittu kanta voitti niukasti. Sen jälkeen olen käynyt liikelaitoskuntayhtymän kanssa keskusteluja aiheesta. Olemme päätyneet esittämään, että pikaisesti kootaan työryhmä, johon tulee edustajat niin Teuvan kunnasta kuin kuntayhtymästäkin. Tavoitteena on tehdä esitys tarvittavista muutoksista palvelurakenteeseen.

Mitä se voisi tarkoittaa? Todennäköisesti tarvitsemme lisää palvelukotipaikkoja. Samoin kotiin annettavia palveluja lienee tarvis olennaisesti lisätä. Samaan aikaan laitospaikkoja (vuodeosasto ja Henriikkakoti) tulisi voida vähentää. Dementiaa sairastaville vanhuksille tarvitaan myöskin oma hoitopaikka.

Asiaa ei saa haudata työryhmään pitkäksi aikaa, esityksiä palvelukokonaisuudesta tarvitaan pian.

perjantaina, lokakuuta 23, 2009

Oma lukio on arvokas asia

Suupohjan koulutuksen tulevaa järjestämistä koskevat suunnitelmat ovat aiheuttaneet jonkin verran hämmennystä. Arvovaltainen selvitysryhmä on mm. esittänyt, että koulutusjärjestelmässä yhdistetään koko toisen asteen koulutus, jolloin kilpailu opiskelijoista poistuu lukion ja eri ammattioppilaitosten väliltä.

Teuvan kunnalle oma lukio on tärkeä vetovoimatekijä. Olemme hyvin tyytyväisiä lukiomme saavutuksiin ja juhlimme ensi kuussa lukion menestyksekästä taivalta. Yhteistyö koulutuksen alalla tulee varmasti lisääntymään. Elinkeinoelämän asettamiin vaatimuksiin valmistaudutaan yhdessä toisten oppilaitosten kanssa. Muistaen kuitenkin, että lukiossa opiskellaan elämää, ei pelkkää työelämää varten.

Teuvan kunnalla ei ole suunnitelmia lukionsa siirtämisestä koulutuskuntayhtymän toiminnaksi tai toiminnan yhdistämiseksi Kauhajoen lukion kanssa. Teuvalla on jatkossakin tasokas oma lukio, joka palvelee myös monia naapurikuntien nuoria.

torstaina, lokakuuta 22, 2009

Kainuun malli

Lueskelen raporttia rakennemuutoshankkeesta. Reilu vuosi on kulunut siitä, kun UPM ilmoitti ajavansa alas Kajaanin paperitehtaan. Maakunnassa tähän murheelliseen viestiin oli osattu varautua. Suunnitelmia pahimman varalle oli olemassa. Niinpä pystyttiin kahdessa viikossa tekemään Työ- ja elinkeinoministeriölle selkeä esitys yhteensä 26,9 miljoonan euron hankkeista.

Vuodessa tehdasalueelle on syntynyt uusi elinvoimainen yritysalue, Renforsin Ranta, jossa työskentelee noin sata henkilöä. Jos kaikki laaditut sopimukset toteutuvat, alueella työskentelee muutaman vuoden kuluessa yli 400 ihmistä.

UPM:n panostukset alueen jälkihoitoon ovat todella merkittävät. Mittava Työstä Työhön -ohjelma sisältää aktiivista työllistymistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhdessä viranomaisten ja yrityskumppaneiden kanssa. Ohjelmaan yhtiö laittaa kahdessa vuodessa 2,5 miljoonaa euroa. Renforsin Rannan kehittämiseen ja muuttamiseen uuteen yrityskäyttöön sopivaksi UPM on varannut 10 miljoonaa euroa.

Tuloksia näkyy, koska toiminta on ollut ripeää, panostukset merkittäviä ja kansainvälisesti toimiva suuryritys on kantanut yhteiskuntavastuunsa monia kilpailijoitaan paremmin. Olisiko meillä Kainuusta opittavaa?

tiistaina, lokakuuta 20, 2009

Iltakoulu

Julkisuudessa vilahtelee aina välillä mainintoja, että jotain asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa. Kyse on siitä, että kunnanhallitus yleensä varsinaisen kokouksensa yhteydessä perehtyy ennalta joihinkin valmisteilla oleviin asioihin. Samalla esittelijä kuulee, millaisia kommentteja nämä asiat kirvoittavat.

Päätöksiä kunnanhallitus tekee vain virallisissa kokouksissaan. Tämä on tärkeää jo päätöksenteon läpinäkyvyydenkin kannalta. Ovathan kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkisia papereita ja vapaasti esimerkiksi netissä luettavissa. Kokouksissa päätöksenteon pohjana ovat kunnanjohtajan esitykset, joita on yleensä ollut valmistelemassa monikin virkamies.

maanantaina, lokakuuta 19, 2009

Taloudessa tiukkaa

Taantuma pienentää verotulojamme. Kuten lehdet ovat kertoneet, yhteisöverojen tilitykset ovat voimakkaassa laskussa. Tämä on varsin ymmärrettävää, koska yritykset maksavat veroja tekemästään voitosta, ja näinä aikoina voitot painuvat pieniksi tai peräti pakkaselle. Myös ansiotuloista kertyvät kunnallisverot laskevat. Viimeisimmän arvion mukaan lasku on tänä vuonna noin 2 % ja ensi vuonna vielä 3,5 %.

Kuten arvata saattaa, menot eivät kehity samalla lailla. Oman toiminnan menokasvut olemme saaneet puristettua hyvin pieniksi. Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimessa, jota liikelaitoskuntayhtymä hoitaa, menopaineet ovat suuret. Kasvuluvut liikkuvat nykyisissä budjettikaavailuissa noin 8 - 9 %:ssa. Pakko niitä on saada tässä tilanteessa pienennettyä. Jospa pääsisimme noin 4 %:iin. Neuvottelemme siitä lähipäivinä.

26.10. kokoontuvalle kunnanhallitukselle olen esittämässä, että tuloveroprosentti nostettaisiin nykyisestä 19,25:stä 19,75:een. Jos hallitus ja valtuusto esityksen hyväksyvät, tuottaa se kunnan kassaan 325.000 euroa vuodessa.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on Teuvalla 0,60, kun lain mukainen alaraja on 0,50. Ensi vuodelle alaraja on nousemassa 0,60:een.

Vakituista asumista koskeva kiinteistöveroprosenttimme on 0,30, kun alaraja puolestaan on 0,22. Alaraja nousee ensi vuonna 0,32:een.

Samaisessa hallituksen kokouksessa esitän, että kiinteistöveroprosenttimme nousisivat 0,70:een ja 0,40:een. Logiikka tässä on se, että kun valtio nostaa alarajoja, me nostaisimme veroprosenttejamme samassa suhteessa. Tuottoa kunnan kassaan näistä muutoksista kertyisi noin 132.000.

keskiviikkona, lokakuuta 07, 2009

Töissä taas

Kahdeksan kuukauden vuorotteluvapaajakso on nyt takana, ja tiivis ja työntäyteinen talvikausi edessä. Siltä se ainakin näiden alkupäivien perusteella näyttää. Kirjoittelen näitä blogi-tekstejä taas jatkossa silloin, kun ehdin ja sanottavaa ilmenee. Siis säännöllisen epäsäännöllisesti. Tämä ei ole kunnan päätiedotuskanava, vaan jotakin pientä ajatuksenjuoksua virallisen tiedottamisen lisäksi.

Vuorotteluvapaa oli pysähdyttävä kokemus. Kaikin puolin myönteisessä mielessä. Pienen vauvan hoivaaminen ja hänen kehityksensä seuraaminen tekivät tuosta ajasta mieleen painuvan ja minulle ainutlaatuisen tärkeän. Uskon, että tuo vapaajakso antoi myös uusia ajatuksia työhön ja pysyviä vaikutteita asenteisiin.

Ainakin oli terveellistä tutustua kunnallisiin palveluihin puhtaasti asiakkaan näkökulmasta. Olen aina tiennyt työni puolesta, että meillä Suomessa on hyvä neuvolajärjestelmä, mutta en tiennyt, että se on todella näin erinomainen ja asiakkaat yksilöllisesti huomioiva, kuin mitä sen olen nyt käytännössä saanut todeta. Kunpa vanhusten palvelut olisivat Suomessa samalla tasolla, ei tarvitsisi lehdistä lukea kauhutarinoita vanhusten huonosta kohtelusta.

Haluan rohkaista kaikkia, jotka pitkän työputken tehtyään miettivät vuorotteluvapaan mahdollisuutta. Jos se vain on järjestettävissä ja mahdollista, kannattaa ilman muuta kokeilla. Opiskella, matkustella, tehdä vapaaehtoistyötä - mitä se kunkin osalta voi olla - mutta mielellään jotain ihan muuta, kuin sitä mitä teet työksesi.