perjantaina, lokakuuta 30, 2020

Etänä vai läsnä?

 Korona on siivittänyt monet toiminnot melkoiseen digiloikkaan. Olemassa olevaa tekniikkaa on otettu käyttöön osin pakon sanelemana nopeutetussa aikataulussa. Kehitys on pääosin hyvää ja kannatettavaa. Paluuta täysin ennen koronaa käytössä olleisiin toimintamalleihin ei ole. Eikä ole syytäkään.


Koronan varjolla ollaan kuitenkin paikoin myös heikentämässä palvelutasoa. Etäyhteys ei aina ole aidon kohtaamisen vertainen. Palvelujen digitalisoinnin perusteena ei saa olla pelkästään sen helppous, vaan palvelujen tuottamisen tapa ja muoto on arvioitava huolella asiakkaalle näkyvien vaikutusten pohjalta.

keskiviikkona, lokakuuta 07, 2020

Valtuustokauden vaihtuessa

 Kunnallishallinto elää neljän vuoden sykleissä. Nykyinen valtuustokausi päättyy 31.5.2021. Uudet valtuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi valitaan 18.4.2021.

Nykyisen valtuustokauden alussa Teuvan kunnan luottamushenkilöhallinto otti ison loikan, kun siirryimme ns. valiokuntamalliin. Valtuustoon valitut jaettiin käytännössä kolmeen yhtä suureen ryhmään; 9 kunnanhallitukseen, 9 hyvinvointivaliokuntaan ja 9 yhdyskuntarakennevaliokuntaan. Valiokuntien puheenjohtajina toimivat valtuuston varapuheenjohtajat. Valiokunnat eivät tee päätöksiä, vaan antavat poliittista ohjausta, valmistelevat keskeisiä linjauksia.

Mallista on nyt saatu kokemuksia lähes neljän vuoden ajan. On aika tehdä niistä johtopäätöksiä. Marras-joulukuussa kysymme valtuutetuilta, miten he haluavat valiokuntatyöskentelyä kehittää. Oma näkemykseni on, että toimintamalli on hyvä, mutta käytännön toteutus vaatii vielä skarppausta. Valiokuntien pitäisi päästä kiinni isompiin asioihin, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaviin linjauksiin.

Neljä vuotta sitten muutoksia tehtiin vain luottamushenkilöhallintoon. Nyt on aika miettiä myös kunnan muuta organisaatiorakennetta. Vieläkö se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa käytännön tarpeisiin? Talouden reuna-ehdot ovat entistä tiukemmat. Sote-uudistus toteutuessaan asettaa meidät uuteen tilanteeseen erityisesti tukipalvelujen osalta. Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen valmistelussa oleva yhtiöittäminen taas aiheuttaa omat paineensa organisaation uudelleen arviointiin. Valmistelemme kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitystä, joka ottaisi nämä muutokset parhaalla tavalla huomioon.