keskiviikkona, maaliskuuta 20, 2013

Toimenpidekielto

Kunnanhallitus päätti asettaa Viiatin yleiskaavoitettavalle alueelle rakennus- ja toimenpidekiellon kaavan laatimisen ajaksi. Menettelyn tarkoituksena on estää toiminta, joka estää tai haittaa kaavan laatimista.

Toimenpidekielto tekee mm. puiden kaatamisesta ja maa-ainesten ottamisesta luvanvaraista. Puututaanko tässä liikaa yksityiseen omistusoikeuteen?

Kaavoituksella puututaan AINA yksityisten maanomistajien oikeuksiin käyttää aluettaan. Sillä myös luodaan uusia oikeuksia käyttää alueita. Kaavoitushan on maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa myös aina yhteensovitetaan erilaisia maankäytön tarpeita. Tässäkin puheena olevassa kaavassa sovitetaan yhteen mm. maa- ja metsätalouden, asumisen, liikenteen, virkistyskäytön, vapaa-ajanasumisen ja tuulivoimarakentamisen intressejä.

No, miksei sieltä saa kaataa puita? Paremminhan siellä tuulee, jos pistetään metsät sileäksi! Vastaus liittyy edellä mainittuun. Kaavoituksella yhteensovitetaan eri maankäyttötarpeita, toimenpiteiden luvanvaraisuudella halutaan estää kaavan laatimista ja toteuttamista vaikeuttavat toimet. Voi vaikuttaa hätävarjelun liioittelulta, mutta kokemus on osoittanut, että konstit on monet...

Käytännössä luvat metsän myyntiin ja soranottoon myönnetään nopeasti ja ilman byrokratiaa. Paskoonharjun osalta on aikoinaan tehty samansisältöinen kaavoituspäätös toimenpidekieltoineen. En ole kuullut, että asiasta olisi tullut minkään sortin ongelmaa. On myös oikein, että samantyyppisissä ratkaisuissa maanomistajia kohdellaan samalla tavalla.

tiistaina, maaliskuuta 19, 2013

Vastuukuntaa pukkaa

Tänään on vihdoinkin julkistettu virkamiestyöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisalueista. Etelä-Pohjanmaanmaalle ehdotetaan koko maakunnan kattavaa yhteistoiminta-aluetta. Palvelut järjestäisi Seinäjoen kaupunki ns. vastuukuntamallilla. Tämä on hallitusohjelman linjausten mukaista. Maakunnassa mallia kannattaa vain Seinäjoki, muut kunnat haluaisivat palvelut järjestettävän kuntayhtymässä. Olennaista asiassa on kuitenkin se, millaisin sopimuksin ja järjestelyin hallinto ja johtaminen järjestettäisiin.

Lakkaisiko sitten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän taival? Sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Esitys on vasta esitys, ja sekin koskee palvelujen järjestämisvelvollisuutta. Maakunnan alueella voi olla silti useita palvelujen tuottajia. Sitäkin on tässä vaiheessa vaikea sanoa, muuttuuko järjestelmä yksinkertaisemmaksi vai monimutkaisemmaksi. Tuoreeltaan esitystä arvioinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Pekka Puska tuntui pelkäävän, että mennään kohti monimutkaisempaa järjestelmää.

torstaina, maaliskuuta 14, 2013

Saunamaan Viiatti

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy pyytää kunnanhallitusta päättämään osayleiskaavan laatimisesta Viiatin alueelle Norinkylän liepeille. Tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalan rakentaminen. Yhtiön omistaa Megatuuli Oy, joka on tehnyt maanvuokrasopimuksia alueella vuodesta 2011. Megatuulella on pari samansuuruista hanketta vireillä myös Kurikan puolella.

Tuulivoima on tervetullutta Teuvalle, kunhan ympäristöhaitat minimoidaan ja maanomistajia kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Esitän kunnanhallitukselle, että kaavoitus aloitetaan pikaisesti. Kunta ja yhtiö toimivat asiassa yhteistyössä, yhtiö vastaa kustannuksista. Hankkeessa toimitaan myös tiiviissä yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa.

tiistaina, maaliskuuta 12, 2013

Konklaavi...

... on tänään kokoontunut valitsemaan katoliselle kirkolle uutta paavia. Kardinaalien kokousta tarkoittava sana tulee kuulemma latinan kielen sanoista cum clavi ("avaimen kanssa"), joka viittaa valintaan suljettujen ovien takana.

Suupohjan seutukuntakin tarvitsisi nyt jonkinlaista konklaavia. Ei valitsemaan uutta johtajaa, vaan miettimään seudun suuntaa. Kinastelun sijaan tarvitaan yhteistyötä. Ja yhteistä näkemystä siitä, miten seutua kehitetään. Pikkuasioista kinastellessa elinvoima karkaa maaseutukeskukseen.

Kunnissa on uudet päättäjät, ja se on aina mahdollisuus uuteen alkuun. Näin myös seutuyhteistyössä. Kinastelussa on paljon toinen toistemme ohi puhumista ja kasapäin epäilyksiä ja väärinkäsityksiä. Yhteisen suunnan löytämiseksi voisi seudun politiikan nokkamiehet ja -naiset koota yhteiseen tilaan, jonka oven lukko avattaisiin vasta, kun valkoinen savu nousisi takasta sovinnon ja yhteisen ratkaisun löytymisen merkiksi.

perjantaina, maaliskuuta 08, 2013

Taistelu röntgenistä

Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta päätti eilen parin äänestyksen lopputulemana, että Teuvan terveyskeskuksen oma röntgentoiminta jatkuu. Näin ainakin toistaiseksi. Päätökseen kirjattiin myös maininta, että Teuvan kunta maksaa kaikki tästä päätöksestä aiheutuvat kustannukset.

Asiaa on käsitelty moneen kertaan eri yhteyksissä. Asia on noussut Teuvalla ehkä vähän todellista merkitystään suurempaankin rooliin. Kun pari vuotta sitten kaikki Teuvan valtuustoryhmät allekirjoittivat yhteisen vetoomuksen Teuvan röntgentoimintojen säilyttämisestä ja röntgenlaitteen digitalisoimisesta, eikä vetoomus päätynyt edes liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsittelyyn, asia muuttui myös periaatteelliseksi kiistaksi. Myöhemmin digitalisoinnista sovittiin. Viime vuonna laadittu konsulttiselvitys olisi poistanut osittain uudistetun laitteen käytöstä vuonna 2014.

Eilinen yhteistoimintalautakunta hyväksyi myös Teuvan toimintakeskuksen toiminnan jatkumisen. Muilta osin Teuvan valtuuston kannanotot eivät saavuttaneet lautakunnan enemmistössä vastakaikua.

tiistaina, maaliskuuta 05, 2013

Tunnusteluja

Valtuusto päätti eilisessä kokouksessaan "perustaa työryhmän, joka ryhtyy tunnustelemaan ja selvittämään SOTE-palvelujen tuottamista ja kuntayhteistyön tiivistämistä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (K5) osakaskuntien Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin sekä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskunnan Kurikan kaupungin kanssa..."

Huomionarvoista lienee, että työryhmän toimeksianto on kaksijakoinen: Pöydällä ovat toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut, toisaalta kuntayhteistyön tiivistäminen. Neuvotteluja käydään ensisijaisesti mainittujen naapurikuntien kanssa, ei palveluja tuottavien kuntayhtymien kanssa.