tiistaina, maaliskuuta 31, 2015

Matkailu

Jo pitkään on pohjalaismaakuntiin yritetty muodostaa yhtä yhteistä matkailuelinkeinon kehittäjää. Tämä siksi, että matkailijat liikkuvat maakuntarajoista piittaamatta, ja yhteistyössä olisi voimaa alueen markkinoinnissa. Pohjanmaan Matkailu ry:n purkaminen ei tuonut tätä tavoitetta lähemmäksi, pikemminkin päinvastoin.

Suupohjan seutukunta jäi uudessa tilanteessa ilman aktiivista toimijaa. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:öön liittymisen ovat alueen kunnat kokeneet nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liian kalliiksi ratkaisuksi.

Matkailulla on mahdollisuutensa myös meidän alueellamme. Alueen yritykset tarvitsevat tukea toimintansa kehittämiseen ja kohteiden markkinointiin. Vaikka matkailu ei tällä hetkellä muodosta kovin isoa siivua elinkeinojemme tuloista, potentiaalia runsaaseenkin kasvuun on olemassa. Ja kannattaa muistaa, että aluetalouden kannalta matkailu on vientiä. Uutta organisaatiota ei kannata muodostaa, parhaiten toiminta istuu Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän vastuulle. Oman resurssointinsa se tietysti vaatii. Ja yhteistyötä kannattaa tehdä Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin kanssa.

maanantaina, maaliskuuta 30, 2015

Lisää lukuja

Kun viime vuoden menoja tarkastellaan päätoiminnoittain, voi tehdä vaikkapa seuraavat huomiot: Sivistystoimi ja tekninen toimi pystyivät kumpikin järjestämään palvelunsa noin puoli miljoonaa euroa halvemmalla kuin edellisenä vuonna. Hallinnon vastaava säästö oli satatuhatta. Jos prosenttilaskua harrastetaan, olivat vähenemät samassa järjestyksessä - 6,0 %,  - 7,5 % ja - 3,6 %.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle maksetut kustannusosuudet kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa. Kasvu oli edellisvuosia huomattavasti maltillisempaa, vain 2,7 %. Toki liikaa sekin näinä aikoina.

Liikelaitoskuntayhtymässä on tehty hyvää työtä kustannusten nousun hillitsemiseksi. Säästöjä on tehty palvelurakenteita muuttamalla, joten vaikutukset tulevat näkymään myönteisinä myös tulevien vuosien kustannuksissa. Muutoksen hyväksi tehtävää työtä haluamme osaltamme tukea ja edistää.

perjantaina, maaliskuuta 27, 2015

Toinen aste

Keskiviikkona järjestettiin Seinäjoella maakunnallinen seminaari toisen asteen koulutuksesta. Alun perin tarkoitus kai oli miettiä, miten koulutuksen järjestäjäverkkoa lähdetään kehittämään eduskunnan asiasta hyväksymän lain pohjalta. Vaan kuten tunnettua, eduskuntapa hylkäsi lakiesityksen. Samoin se hylkäsi esityksen rahoituksen uudistamisesta.

Näin ollen seminaarissa oli kovin vähän uutta kerrottavaa. Ehkä merkittävin asia, joka tuli ilmi, oli että vaikka edellä mainitut keinot säästöjen aikaan saamiseksi jäivät hyväksyntää vaille, on hallituksen kehyspäätös säästövaateineen voimassa. Niinpä koulutuksen yksikköhintoja tultaneen alentamaan (€/opiskelija), ja oppilaitosten ylläpitäjät joutuvat itse  etsimään säästökohteet.

Kyse on mittavista lisäsäästöistä. Oppilaitokset ovat juuri nyt sopeuttamassa toimintaansa oppilasmäärien voimakkaisiin leikkauksiin. Kun nyt sitten oppilasmäärien lisäksi leikataan myös oppilaskohtaisia tuloja, voivat oppilaitokset joutua kohtuuttoman säästökuurin kohteeksi. Koulutuksen laatu ja saavutettavuus voivat vaarantua. Opiskelijoiden yhdenvertaisuus maan eri osissa on myös koetuksella.

tiistaina, maaliskuuta 24, 2015

Tulos

Kunnan viime vuoden tulos on 0,9 miljoonaa euroa pakkasella. Kaikista säästötoimista huolimatta. Parannusta edelliseen vuoteen on kuitenkin 0,4 miljoonaa.

Oman toiminnan menot vähenivät peräti 6,0 %. Henkilöstömenot vielä sitäkin enemmän, 8,9 %. Kun otetaan huomioon kuntien yhteistoimintana hoidettujen palvelujen kustannukset, toiminnan kokonaismenot laskivat 1,2 %.

Verotulot kasvoivat vain 0,2 %. Valtionosuudetkin vain 0,8 %.

Kysymysten aika

Edessä olevat eduskuntavaalit saattavat olla tärkeimmät vaalit Suomessa pitkään aikaan. Päättyneellä vaalikaudella lainsäätäjälle jäi tekemättömiä töitä. Kuinka niitä jatketaan, on suuri kysymys.

Ensimmäinen mielessä oleva asia on, muodostuuko vaalituloksesta sellainen, että pystytään muodostamaan toimintakykyinen hallitus. Etukäteen eri puolueet ovat esittäneet käsityksiään julkisen talouden kestävyysvajeesta (muotitermi), ja siitä millaisiin leikkauslistoihin ne ovat valmiit.

Vielä tehtäviään lopetteleva hallitus päätti toteuttaa kuntien tehtävien karsimisen yhdellä miljardilla eurolla. Työ osoittautui vaikeaksi, ja lopulta karsittavaa löytyi vain 300 miljoonaa, joka sekin on toki iso luku. Kun nyt puhutaan siitä, että kuntien pitäisi kaikkien jo toteutettujen säästö- ja tehostamistoimien lisäksi säästää vielä noin kaksi miljardia, on haaste melkoinen. Teuvan kunnan kohdalla sen voisi ajatella olevan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kysy ehdokkaaltasi, mistä kunnallisista palveluista hän olisi valmis leikkaamaan!

tiistaina, maaliskuuta 17, 2015

Työllistäminen

Työttömyys on Suupohjassakin juuttunut korkealle tasolle. Kuntien omat mahdollisuudet työllistää ovat nykytilanteessa rajalliset. Teuvan kunta on irtisanonut henkilöstöään, mikä vaikeuttaa palkkatuen käyttöä. Kunnat maksavat valtiolle huomattavia sakkomaksuja, mikäli eivät pysty pitkäaikaistyöttömyyttä purkamaan.

Niinpä Suupohjaan laaditaan yhteinen suunnitelma työllistämisen tehostamisesta. Keskeisessä roolissa on peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja sen palvelukeskus Trilla työpajoineen. Selvitetään, miten työllistämiseen käytettävissä olevat rajalliset voimavarat olisi parasta käyttää. Mitä ryhmiä pyritään ensisijaisesti työllistämään, ja minkälaisiin tehtäviin tukityöpaikkoja saadaan syntymään.

perjantaina, maaliskuuta 13, 2015

Kiinteistöstrategia

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien esityksestä kuntaan ollaan laatimassa kiinteistöstrategiaa. Kunnalla on omistuksessaan paljon kiinteistöjä, joiden kunto vaihtelee. Osassa on todettu sisäilmaongelmia, osa on muuten vain rempan tarpeessa. Keskeinen tavoite on poistaa käytöstä heikkokuntoisia ja pienellä käyttöasteella olevia neliöitä. Toisaalta strategiassa tullaan päättämään, mihin kiinteistöihin tulevaisuuden toimintaa keskitetään, ja miten näitä kiinteistöjä kehitetään.

Akuutteja käytännön asioita, joihin varmaan joudutaan ottamaan kantaa ovat mm. seuraavat: Syreenin koulun tilojen tuleva käyttö, vanhan hammashoitolan tilojen käyttö, uimahallin peruskorjaus, Lehtiharjun tuleva käyttö, Äystön päivähoidon tilatarpeet, kirjaston tilatarpeet pitemmällä aikavälillä ja keskuskeittiön tilat.

torstaina, maaliskuuta 12, 2015

Strategia Suomelle

Etukäteen Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen raporttia hehkutettiin tiedotusvälineissä. Raportti on otsikoitu juhlavasti: "Strategia Suomelle".

50-sivuinen pamfletti sisältää yllättävän vähän mitään uutta. Ehkä sen suurin arvo on siinä, että se vääntää rautalangasta, miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elämme. Jos sitä joku ei vielä ole huomannut.

tiistaina, maaliskuuta 03, 2015

Ideakilpailu

Tulevaisuuslautakunnan ideakilpailu näyttää onnistuneen hyvin. Kilpailuesityksissä näyttäisi olevan moniakin toteuttamiskelpoisia ideoita. Vaan enpä paljasta kilpailun tuloksia enempää, niistä tiedottaa lautakunta, joka tänä iltana käsittelee asiaa.