maanantaina, maaliskuuta 30, 2015

Lisää lukuja

Kun viime vuoden menoja tarkastellaan päätoiminnoittain, voi tehdä vaikkapa seuraavat huomiot: Sivistystoimi ja tekninen toimi pystyivät kumpikin järjestämään palvelunsa noin puoli miljoonaa euroa halvemmalla kuin edellisenä vuonna. Hallinnon vastaava säästö oli satatuhatta. Jos prosenttilaskua harrastetaan, olivat vähenemät samassa järjestyksessä - 6,0 %,  - 7,5 % ja - 3,6 %.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle maksetut kustannusosuudet kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa. Kasvu oli edellisvuosia huomattavasti maltillisempaa, vain 2,7 %. Toki liikaa sekin näinä aikoina.

Liikelaitoskuntayhtymässä on tehty hyvää työtä kustannusten nousun hillitsemiseksi. Säästöjä on tehty palvelurakenteita muuttamalla, joten vaikutukset tulevat näkymään myönteisinä myös tulevien vuosien kustannuksissa. Muutoksen hyväksi tehtävää työtä haluamme osaltamme tukea ja edistää.

Ei kommentteja: