torstaina, syyskuuta 17, 2015

Elinkeinoasiamies

Eilen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä - tuttavallisemmin SEK - valitsi määräaikaiseen elinkeinoasiamiehen tehtävään Sakari Varalan. Sakari tulee työskentelemään vähintään kaksi päivää viikossa teuvalaisten yritysten apuna ja tukena. Iloitsen ratkaisusta, koska Sakarilla on vahvat näytöt niin yrittäjänä kuin elinkeinokehittäjänäkin toimimisesta. Ja hän tuntee hyvin paikalliset yritykset ja yrittäjät.

tiistaina, syyskuuta 08, 2015

Pakolaiset

Euroopan pakolaiskriisi hallitsee uutisvirtaa. Suomessa pitäisi perustaa n. 4 - 5 vastaanottokeskusta viikossa, jotta tarpeeseen voitaisiin vastata. Eipä siis ihme, että myös monissa kunnissa pohditaan mahdollisuuksia vastaanottokeskusten perustamiseen. Joissakin kunnissa aihe on jo ehtinyt aiheuttaa kiperääkin keskustelua.

Teuvankin kunnanhallitus keskusteli asiasta iltakoulussaan maanantai-iltana. Keskustelu oli hyvää ja asiallista. Eri näkökulmia punnittiin kiihkottomasti. Hallitus oli sitä mieltä, että nykytilanteessa Teuvalla ei ole edellytyksiä vastaanottokeskuksen perustamiseen.

tiistaina, syyskuuta 01, 2015

Pakkomielle integraatiosta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä on Suomessa mietitty pitkään, ja näyttää siltä, että kauan vielä menee, ennen kuin valmista tulee. Keskeinen tavoite uudistuksessa on sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sijoittaminen yhden järjestäjän vastuulle. Juuri tästä tavoitteesta monet hankkeen vaikeudet juontuvat. Ehkä on otettu liian iso pala purtavaksi. Ehkä yritetään yhteen sovittaa liian erilaisia toimintoja.

Uusin malli toimintojen järjestämisessä lähtee siitä, että soten hoitaisivat maakunnat. Erikoissairaanhoidon kehittämisen näkökulmasta alueista tulisi liian pieniä. Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta alueet olisivat paikoin sopivan kokoisia, mutta osassa maata ehkä liian suuria.

Entäpä jos tämä kokonaisuus jaettaisiin sittenkin kahtia. Erikoissairaanhoito koottaisiin suuriin yksiköihin, keskussairaalat keskittyisivät omiin erikoistumisaloihinsa. Sosiaalitoimi ja perusterveydenhuolto hoidettaisiin maakunnallisesti tai nykyisiin yhteistoiminta-alueisiin perustuen. Perusterveydenhuoltoa vahvistettaisiin tuomalla perustason erikoissairaanhoitoa terveyskeskuksiin. Näin vastuu ihmisten terveydestä olisi alueilla, vaativa erikoissairaanhoito ostettaisiin isoilta toimintansa ja erikoistumisensa huippuun kehittäneiltä sairaaloilta.