tiistaina, syyskuuta 01, 2015

Pakkomielle integraatiosta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä on Suomessa mietitty pitkään, ja näyttää siltä, että kauan vielä menee, ennen kuin valmista tulee. Keskeinen tavoite uudistuksessa on sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sijoittaminen yhden järjestäjän vastuulle. Juuri tästä tavoitteesta monet hankkeen vaikeudet juontuvat. Ehkä on otettu liian iso pala purtavaksi. Ehkä yritetään yhteen sovittaa liian erilaisia toimintoja.

Uusin malli toimintojen järjestämisessä lähtee siitä, että soten hoitaisivat maakunnat. Erikoissairaanhoidon kehittämisen näkökulmasta alueista tulisi liian pieniä. Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta alueet olisivat paikoin sopivan kokoisia, mutta osassa maata ehkä liian suuria.

Entäpä jos tämä kokonaisuus jaettaisiin sittenkin kahtia. Erikoissairaanhoito koottaisiin suuriin yksiköihin, keskussairaalat keskittyisivät omiin erikoistumisaloihinsa. Sosiaalitoimi ja perusterveydenhuolto hoidettaisiin maakunnallisesti tai nykyisiin yhteistoiminta-alueisiin perustuen. Perusterveydenhuoltoa vahvistettaisiin tuomalla perustason erikoissairaanhoitoa terveyskeskuksiin. Näin vastuu ihmisten terveydestä olisi alueilla, vaativa erikoissairaanhoito ostettaisiin isoilta toimintansa ja erikoistumisensa huippuun kehittäneiltä sairaaloilta.

Ei kommentteja: