tiistaina, joulukuuta 16, 2008

Vuodeosasto ja Henriikkakoti

Merkittävimmät panostukset Teuvan ensi vuoden budjettiesityksessä sisältyvät sosiaali- ja terveystoimen alueelle. Henriikkakotiin palkataan lisää kolme vakituista lähihoitajaa. Terveyskeskuksen vuodeosastolle puolestaan palkataan yksi sairaanhoitaja, kolme lähihoitajaa ja yksi sairaala-apulainen.

Molemmissa yksiköissä asiakkaita on ollut jo pitkään ylipaikoilla. Vuosittain on palkattu lisähenkilökuntaa määräaikaisin työsopimuksin. Käytännössä nämä yksiköt saavat nyt pari henkilötyövuotta lisää työvoimaa käyttöönsä, ja määräaikaisesti palkatut työntekijät vakinaistetaan. Samalla molempien yksiköiden asiakaspaikkamäärää nostetaan.

Menemme tässä tavallaan väärään suuntaan, kun lisäämme laitospaikkoja. Palvelujärjestelmäähän pitäisi kehittää avopalvelujen suuntaan. Useamman vuoden kokemus kuitenkin on, että tämän tason hoivalle on meillä tarvetta.

Ensi vuonna aloittava Mendis Oy:n yksikkö tarjoaa alueellamme uusia palvelukotipaikkoja. Ostamme tästä yksiköstä kymmenen paikkaa teuvalaisten vanhusten käyttöön. Jatkossa palvelukotipaikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää. Niiden määrää kasvattamalla päästäneen sitten laitospaikkojen määrää vähentämään.

maanantaina, joulukuuta 01, 2008

SEK

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuusto ei kokouksessaan kesäkuussa myöntänyt vastuuvapautta vuoden 2007 tileistä tilivelvollisille vaan siirsi asian käsittelyn syksyyn. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- tilinpäätöksen tulos jäi huomattavasti talousarviota huonommaksi
- kuntalaskutuksen suuri ylitys
- suuri kertyneiden alijäämien määrä
- kuntayhtymän tiukka rahoitustilanne
- uusien yritysten ja syntyneiden työpaikkojen vaatimaton määrä
- yritysneuvonnan vähäisyys
- hallinnoitavien hankkeiden suuri määrä
- lomitustoiminnan esimerkillisen hyvä hoito
- talousraportoinnin toimimattomuus
- suuret ilmoitusmenot

Osaan edellä mainituista tarkastuslautakunnan esiin nostamista puutteista on syksyn aikana saatu parannusta. Yhtymävaltuusto arvioi lähiaikoina vastuuvapauden myöntämisen uudelleen.

TE-keskus on päättänyt hylätä Suupohjan kärkitoimialojen yrityshautomossa syntyneitä oppilaspäiviä. Tämä johtaa lähes 320.000 euron (sis. alv) rahoitusosuuden menetykseen.

Teuvalla yrittäjille tehdyssä kyselyssä yrittäjät pitivät Teuvan jäsenyyttä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä tärkeänä. Erityisesti aluekeskusohjelma ja hanketoiminta nähtiin tuloksekkaina. Toisaalta vastauksissa toivottiin lisää yritysneuvonnan palveluja sekä Teuvalle omaa elinkeinoasiamiestä.

Viime viikon kokouksessaan Teuvan kunnanhallitus päätti esittää SEK:n muille omistajille neuvottelujen aloittamista elinkeinopalvelujen kehittämisestä. Taustalla on huoli siitä, miten asiat saadaan kuntayhtymässä kuntoon ja omistajien ääni toiminnassan kuuluviin.