torstaina, marraskuuta 20, 2008

Etuosto-oikeuden käyttö

Teuvalla on viime aikoina liikkunut huhuja siitä, että Teuvan kunta aikoo käyttää etuosto-oikeuttaan ns. Teletalon kaupassa. Pitää paikkansa, että asiaa on harkittu.

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehtävissä kiinteistökaupoissa tietyin rajoituksin. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Mikäli kunta käyttää lain sallimaa oikeuttaan, kunta tulee jo tehtyyn kiinteistökauppaan ostajan asemaan.

Jotta kunta voisi käyttää etuosto-oikeuttaan, kunnalla täytyy olla kyseiselle maa-alueelle lain edellyttämä käyttötarve sekä käytännössä selvät suunnitelmat alueen käytöstä. Kunta ei voi tulla yksityisten kaupan osapuolten väliin pelkästään sillä perusteella, että se kunnan kannalta on taloudellisesti kannattavaa.

Nyt esillä olevassa asiassa etuosto-oikeuden käyttöä on perusteltu terveyskeskuksen ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen tilojen laajennustarpeilla. Myös terveyskeskuksen pysäköintitilat ja liikennejärjestelyt kaipaavat parantamista.

Teuvalla ei käytännössä koskaan ole käytetty kunnan etuosto-oikeutta. Voidaan siis sanoa, että kynnys etuosto-oikeuden käyttöön on varsin korkea. Minusta kunnan tulee tätäkin mahdollisuutta käyttää silloin, kun vapaaehtoisin kaupoin kunta ei ole pystynyt hoitamaan välttämättömiä maanhankintatarpeitaan. Kukin tapaus tietysti harkitaan tarkasti erikseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa en esitä kunnanhallitukselle etuosto-oikeuden käyttämistä. Perusteitani on kaksi. Ensinnäkin kiinteistö on ollut pitkään myynnissä. Sitä on tarjottu myös kunnalle ostettavaksi. Tästä tosin on jo muutama vuosi. Toiseksi näen, että erityisesti sosiaalipalveluja, mm. vanhusten palvelukoteja, voidaan hyvin rakentaa muuallekin kuin terveyskeskuksen kortteliin.

keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Rakennemuutosohjelma

12.11. perustettiin työryhmä valmistelemaan toimenpiteitä Metsä-Botnian tehtaan lomautusten ja mahdollisen lakkauttamisen johdosta. Työryhmässä on edustajat Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta, Pohjanmaan TE-keskuksesta, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta, Suupohjan rannikkoseudun työvoimatoimistosta, Metsä-Botnialta sekä alueen kunnista (Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö ja Teuva). Työryhmän puheenjohtajana toimii Kaskisten kaupunginjohtaja Marlene Svens. Tämä työryhmä valmistelee ehdotukset jatkotoimista sekä hakemuksen äkillisen rakennemuutoksen tukialueeksi nimeämisestä.

Alueen kuntajohtajista koostuva työryhmä valmistelee esitystä yhteisen elinkeinojen kehittämisyhtiön perustamisesta.

Teuvan ja Kaskisten edustajat tapaavat torstaina 20.11. asian tiimoilta elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen.

LC Logistics Center Oy tekee Teuvan kunnan osalta taustaselvitystä työvoimatilanteesta ja yritysten tulevaisuudennäkymistä. Sen pohjalta lähdetään laatimaan käytännön toimenpideohjelmaa yhdessä rannikon kuntien kanssa.

torstaina, marraskuuta 06, 2008

Metsä-Botnia

Metsä-Botnia ilmoitti eilen suunnitelmistaan Kaskisten tehtaan toiminnan keskeyttämisestä tai vaihtoehtoisesti lopettamisesta. Suunnitelmat koskevat yhdessä huoltotoimintojen kanssa yhteensä n. 300 työntekijää. Näistä teuvalaisia on noin 60 - 70. Lisäksi vähän aiemmin ilmoitetut sahatoimintojen järjestelyt alueella aiheuttanevat noin 20 teuvalaisen työpaikan loppumisen.

Menetys on kuitenkin suurin Kaskisten kannalta. Vaikka osalle työntekijöistä löytyisikin eläkeratkaisu tai työpaikka toiselta laitokselta, on työnsä menettävien määrä valtaisa 1.500 asukkaan pikkukaupungissa.

Nyt alueen kunnilla on mahdollisuus näyttää, että ne pystyvät tekemään keskenään hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä. Ensisijainen tavoite on, että Kaskisten tehdas voisi käyttökatkoksen jälkeen jatkaa toimintaansa. Kunnat eivät tietenkään markkinavoimien suurille trendeille mahda mitään. Emme pysty vaikuttamaan sen enempää raakapuun kuin sellunkaan markkinahintaan ja saatavuuteen. Kaskisten kaupunki on panostanut paljon tehtaan toimintaedellytysten turvaamiseen mm. satamatoimintaa kehittämällä.

Mikäli pahin vaihtoehto toteutuu, ja tehtaan portit sulkeutuvat lopullisesti, Rannikko-Pohjanmaa ja Teuva tulee nimetä äkillisestä rakennemuutoksesta kärsiväksi alueeksi, jonka on mahdollista saada valtiolta erityisrahoitusta kehityksensä tukemiseen. Tässä on tärkeää, että maakuntaraja ei muodostu esteeksi, vaan että Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto edistävät asiaa yhdessä.