torstaina, marraskuuta 20, 2008

Etuosto-oikeuden käyttö

Teuvalla on viime aikoina liikkunut huhuja siitä, että Teuvan kunta aikoo käyttää etuosto-oikeuttaan ns. Teletalon kaupassa. Pitää paikkansa, että asiaa on harkittu.

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehtävissä kiinteistökaupoissa tietyin rajoituksin. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Mikäli kunta käyttää lain sallimaa oikeuttaan, kunta tulee jo tehtyyn kiinteistökauppaan ostajan asemaan.

Jotta kunta voisi käyttää etuosto-oikeuttaan, kunnalla täytyy olla kyseiselle maa-alueelle lain edellyttämä käyttötarve sekä käytännössä selvät suunnitelmat alueen käytöstä. Kunta ei voi tulla yksityisten kaupan osapuolten väliin pelkästään sillä perusteella, että se kunnan kannalta on taloudellisesti kannattavaa.

Nyt esillä olevassa asiassa etuosto-oikeuden käyttöä on perusteltu terveyskeskuksen ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen tilojen laajennustarpeilla. Myös terveyskeskuksen pysäköintitilat ja liikennejärjestelyt kaipaavat parantamista.

Teuvalla ei käytännössä koskaan ole käytetty kunnan etuosto-oikeutta. Voidaan siis sanoa, että kynnys etuosto-oikeuden käyttöön on varsin korkea. Minusta kunnan tulee tätäkin mahdollisuutta käyttää silloin, kun vapaaehtoisin kaupoin kunta ei ole pystynyt hoitamaan välttämättömiä maanhankintatarpeitaan. Kukin tapaus tietysti harkitaan tarkasti erikseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa en esitä kunnanhallitukselle etuosto-oikeuden käyttämistä. Perusteitani on kaksi. Ensinnäkin kiinteistö on ollut pitkään myynnissä. Sitä on tarjottu myös kunnalle ostettavaksi. Tästä tosin on jo muutama vuosi. Toiseksi näen, että erityisesti sosiaalipalveluja, mm. vanhusten palvelukoteja, voidaan hyvin rakentaa muuallekin kuin terveyskeskuksen kortteliin.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä, että asia tuli julki täsmällisesti ja niin kuin se on oikeudenmukaisinta. Näin avointa ilmaisua ja esitysten julki tuomista kaivattaisiin Teuvalla enemmänkin. En tiedä mikä on kunnan hallituksen tämän iltainen päätös asiasta. Mutta mikäli se poikkeaa esityksestä, olen erittäin pettynyt hallituksen päätökseen ja yrittäjän oikeuksiin hankkia kiinteää omaisuutta teuvan keskustasta.

Veli Nummela kirjoitti...

Äänin 6-3 esitykseni tuli kunnanhallituksen kokouksessa hyväksyttyä.